Cale de navigare

Anunţuri de angajare pentru care termenul limită de depunere a candidaturilor a expirat

08/10/2009

  Post vacant în cadrul Autorității Europene pentru Piețe și Valori Mobiliare (AEPVM)

  Autoritatea Europeană pentru Piețe și Valori Mobiliare (AEPVM) îi invită pe cei interesați, să își depună candidaturile pentru ocuparea postului de "Expert național detașat - consilier legal", în cadrul "Diviziei de Cooperare instituțională". Locul de muncă va fi la Paris, în Franța.


  Denumirea postului Număr de referință
  Expert național detașat - consilier legal ESMA/2014/VAC31/SNE

  Candidaturile trebuie trimise prin e-mail, cel târziu până la data-limită (12 decembrie 2014, ora 23:59, ora Parisului) la adresa: vacancies@esma.europa.eu. Durata contractului pentru poziția de mai sus este de doi ani, cu posibilitate de extindere.


  Pentru mai multe detalii cu privire la procedura de recrutare, vă rugăm să consultați pagina de internet a AEPVM: http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_31_-_sne_-_legal_profile.pdf .

  AEPVM a fost înființată la 1 ianuarie 2011 și are misiunea de a spori protecţia investitorilor şi de a promova pieţe financiare stabile şi funcţionale în Uniunea Europeană (UE). Ca instituţie independentă, AEPVM îşi atinge obiectivul prin elaborarea unui cadru unic de reglementare pentru pieţele financiare ale UE şi prin asigurarea aplicării unitare a acestuia la nivelul întregii Uniuni Europene.

  Departamentul de Comunicare al Reprezentanței Comisiei Europene în România anunță deschiderea apelului pentru depunerea de candidaturi, în vederea selecției unui stagiar. Stagiul, neremunerat, se va derula pe o perioadă de minimum 2 luni și maximum 6 luni, cu un minim de activitate de 4h/zi, în condiții flexibile. Stagiul poate debuta oricând între luna aprilie și luna august2016, în condițiile de durată anunțate și care pot fi negociate.

  Stagiul se va desfășura în cadrul Reprezentanței Comisiei Europene în România, cu sediul în București, strada Vasile Lascăr, nr. 31.

  Candidaturile trebuie depuse cu minimum 30 zile înainte de data dorită de începere a stagiului. Este posibilă selecția mai multor candidați, pentru perioade consecutive. Candidaturile pot fi depuse până în data de 1 iulie 2016 (pentru stagiile cu începere în luna august).

  Stagiul se va concentra în special pe coordonarea organizării evenimentele outdoor (Ziua Europei; UrbanFest, axat pe politica europeană de dezvoltare urbană; RuralFest, axat pe politica europeană agricolă și de mediu), dar și pe alte subiecte legate de comunicarea cu partenerii Reprezentanței Comisiei la nivelul ambasadelor statelor membre, autorităților și societății civile.

  Departamentul Comunicare promovează campaniile de informare şi priorităţile de comunicare ale Uniunii Europene în România, ţinând cont de specificul naţional şi local.

  Candidatul ideal: student/ă sau proaspăt/ă absolvent/ă de studii superioare, vorbitor/vorbitoare de limba română și limba engleză, interesat/ă de politicile europene și comunicarea publică.

  CV-urile, însoțite de o scrisoare de motivație, vor fi trimise la adresa: COMM-REP-RO@ec.europa.eu.

  Doar candidații selectați vor fi invitați la un interviu.

  Post vacant la Cedefop


  Cedefop îi invită pe cei interesați să se înregistreze, în vederea creării unei liste de candidați, pentru ocuparea postului de "Director de resurse umane" (număr de referință anunț: Cedefop/2014/04/AD), cu loc de desfășurare a activității în Salonic, Grecia.


  Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este data de 19 ianuarie 2015, ora 15:00 (ora României).


  Informații suplimentare privind documentele necesare pentru depunerea candidaturilor și criteriile de selecție pot fi consultate aici  .


  Cedefop este agenția europeană care promovează dezvoltarea învățământului și formării profesionale (EPP) în Uniunea Europeană. Este un forum dedicat analizei sistemului de educație și cercetare, fiind recunoscut ca partener în dezbaterile politice și științifice privind învățământul și formarea de specialitate. Obiectivul său strategic este acela de a intensifica implicarea europeană în ceea ce privește educația și formarea profesională, prin practică și expertiză.

  6 posturi vacante în cadrul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP)

  Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP) îi invită pe cei interesați, să își depună candidaturile pentru ocuparea postului de "Expert național detașat -  Profil IT", în cadrul echipei de "Tehnologie informațională și de comunicații" (TIC),  divizia "Piețe". Locul de muncă va fi la Paris, în Franța.


  Denumirea postului                             Număr de referință 
  Expert național detașat – Profil IT        ESMA/2014/VAC30/SNE

  Candidaturile trebuie trimise prin e-mail, cel târziu până la data-limită (25 ianuarie 2014, ora 23:59, ora Parisului) la adresa: vacancies@esma.europa.eu. Durata contractului pentru poziția de mai sus este de doi ani, cu posibilitate de extindere.

  Pentru mai multe detalii cu privire la procedura de recrutare, vă rugăm să consultați pagina de internet a AEVMP: http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_30_-_sne_-_it_profile.pdf  

  AEVMP a fost înființată la data de 1 ianuarie 2011 și are misiunea de a spori protecţia investitorilor şi de a promova pieţe financiare stabile şi funcţionale în Uniunea Europeană (UE). Ca instituţie independentă, AEVMP îşi atinge obiectivul prin elaborarea unui cadru unic de reglementare pentru pieţele financiare ale UE şi prin asigurarea aplicării unitare a acestuia la nivelul întregii Uniuni Europene.

  Autoritatea Europeană pentru Piețe și Valori Mobiliare (AEPVM) scoate la concurs 15 posturi de experți naționali detașați (SNE)

  Autoritatea Europeană pentru Piețe și Valori Mobiliare (AEPVM) îi invită pe cei interesați să se înregistreze, în vederea creării unei liste de rezerve, pentru ocuparea unor posturi de expert național detașat (SNE), în cadrul diviziilor și unităților AEPVM. Locul de muncă va fi la Paris, în Franța.

  Denumirea postului                    Număr de referință 
  Expert national detașat             ESMA/2014/VAC28/SNE

  Candidaturile trebuie trimise prin e-mail, cel târziu până la data-limită (07 ianuarie 2015, ora 23:59, ora Parisului) la adresa: vacancies@esma.europa.eu

  Pentru a fi eligibile, candidaturile trebuie să includă:


  Un curriculum vitae (CV) detaliat, salvat în format european, după cum urmează: 
  ESMA_2014_VAC28_SNE _NUME DE FAMILIE_Prenume_CV
  Exemplu: ESMA_2014_VAC28_SNE_SMITH_Anna_CV


  O scrisoare de intenție de maximum 2 pagini, salvată după cum urmează:
  ESMA_2014_VAC28_SNE_NUME DE FAMILIE_Prenume_Motivation letter
  Exemplu: ESMA_2014_VAC28_SNE _SMITH_Anna_Motivation letter

  Următoarea mențiune în titlul email-ului de depunere a candidaturii: ESMA_2014_VAC28_SNE _NUME DE FAMILIE_Prenume

  Pentru mai multe detalii cu privire la procedura de recrutare, vă rugăm să consultați pagina:http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_28_-_snes_-_different_profiles_extended.pdf  

  Anunț de angajare în cadrul eu-LISA

  Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) scoate la concurs următorul post vacant:

  Denumirea postului: Asistent comunicare și informare, cu desfășurarea activității în Tallinn, Estonia.

  Număr de referință: eu-LISA/14/TA/AST5/8.1

  Data-limită pentru depunerea candidaturii: 11 decembrie 2014, ora 23:59 (ora Tallinn-ului).

  Mai multe informații sunt disponibile aici .

  eu-LISA este agenția responsabilă cu gestionarea operațională a Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II), a Sistemului de informații privind vizele (VIS) și a Eurodac. Sediul principal al agenției este la Tallinn (Estonia), în timp ce gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură se desfășoară în practică în cadrul sediilor de la Strasbourg (Franța) și, ca rezervă, de la Sankt Johann im Pongau (Austria).

  Post vacant în cadrul eu-LISA


  Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) scoate la concurs următorul post vacant:


  Ofițer responsabil pentru buget, cu desfășurarea activității în Tallinn, Estonia.
  Număr de referință: eu-LISA/14/TA/AD5/7.1


  Data-limită pentru depunerea candidaturii: 14 noiembrie 2014, ora 23:59 (ora Tallinn-ului).


  eu-LISA este agenția responsabilă cu gestionarea operațională a Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II), a Sistemului de informații privind vizele (VIS) și a Eurodac. Sediul principal al agenției este la Tallinn (Estonia), în timp ce gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură se desfășoară în practică în cadrul sediilor de la Strasbourg (Franța) și, ca rezervă, de la Sankt Johann im Pongau (Austria).


  Mai multe informații sunt disponibile și la adresa: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/docs/vn_budget_officer_9102014_en.pdf

  Post vacant la Cedefop


  Cedefop îi invită pe cei interesați să își depună dosarele pentru crearea unei liste de rezervă de candidați pentru ocuparea postului de "Expert în cercetarea și analizarea politicilor educaționale, de formare și de competențe" (număr de referință anunț: Cedefop/2014/03/AD), cu loc de desfășurare a activității în Salonic, Grecia.


  Pentru a fi luaţi în considerare pentru etapa de selecţie, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii generale de eligibilitate la data-limită de depunere a dosarelor:
  • să fie cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene;
  • să beneficieze pe deplin de drepturile cetățenești;
  • să aibă un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare de cel puţin trei ani, absolvite cu diplomă, într-un domeniu relevant (științe ale educației, economie, sociologie, statistică, științe politice sau domenii legate de sectorul educației și formării profesionale);
  • să aibă o cunoaştere temeinică a uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene şi o cunoaştere satisfăcătoare a unei alte limbi oficiale a Uniunii Europene;
  • să fi îndeplinit toate obligațiile impuse de legislația în vigoare privind serviciul militar.

  Termenul-limită pentru depunerea dosarelor este data de 10 noiembrie 2014, ora 15:00 (ora României). Durata contractului pentru această poziție este de cinci ani, cu posibilitate de extindere.


  Informații suplimentare privind documentele necesare pentru depunerea dosarelor și criteriile de selecție pot fi consultate aici pdf - 130 KB [130 KB] .


  Cedefop este agenția europeană care promovează dezvoltarea învățământului și formării profesionale în Uniunea Europeană. Este un forum dedicat analizei sistemului de educație și cercetare, fiind recunoscut ca partener în dezbaterile politice și științifice privind învățământul și formarea de specialitate. Obiectivul său strategic este acela de a intensifica implicarea europeană în ceea ce privește educația și formarea profesională, prin practică și expertiză.

  Post vacant în cadrul Autorității Europene pentru Piețe și Valori Mobiliare (AEPVM)

  Autoritatea Europeană pentru Piețe și Valori Mobiliare (AEPVM) îi invită pe cei interesați, să își depună candidaturile pentru ocuparea postului de asistent achiziții, în cadrul "Diviziei de operațiuni – Departament financiar și de achiziții". Locul de muncă va fi la Paris, în Franța.

  Denumirea postului Număr de referință
  Asistent achiziții ESMA/2014/VAC27/FGIII


  Candidaturile trebuie trimise prin e-mail, cel târziu până la data-limită (9 noiembrie 2014, ora 23:59, ora Parisului) la adresa: vacancies@esma.europa.eu. Durata contractului pentru poziția de mai sus este de trei ani, cu posibilitate de extindere.

  Pentru a fi luat în considerare pentru etapa de selecţie, orice candidat trebuie să îndeplinească următoarele criterii generale de eligibilitate la data-limită de depunere a candidaturii:

  • să fie cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European (SEE);
  • să aibă un nivel de studii superioare absolvite cu diplomă sau să aibă un nivel de studii secundare absolvite cu diplomă, care permite accesul la învățământ superior, urmate de o experiență profesională de trei ani după obținerea diplomei
  • să beneficieze pe deplin de drepturile cetățenești
  • să fi îndeplinit toate obligațiile impuse de legislația în vigoare privind serviciul militar
  • să aibă condiția fizică, respectiv conduita morală, necesară îndeplinirii sarcinilor de serviciu
  • să aibă o cunoaştere temeinică a uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene şi o cunoaştere satisfăcătoare a unei a 2-a limbi oficiale a Uniunii Europene

  Pentru mai multe detalii cu privire la procedura de recrutare, vă rugăm să consultați pagina de internet a AEPVM: http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_27_-_procurement_assistant_-_fgiii.pdf


  AEPVM a fost înființată la 1 ianuarie 2011 și are misiunea de a spori protecţia investitorilor şi de a promova pieţe financiare stabile şi funcţionale în Uniunea Europeană (UE). Ca instituţie independentă, AEPVM îşi atinge obiectivul prin elaborarea unui cadru unic de reglementare pentru pieţele financiare ale UE şi prin asigurarea aplicării unitare a acestuia la nivelul întregii Uniuni Europene.

  Autoritatea Europeană pentru Piețe și Valori Mobiliare (AEPVM) scoate la concurs postul de coordonator al echipei juridice


  Autoritatea Europeană pentru Piețe și Valori Mobiliare (AEPVM) îi invită pe cei interesați, să își depună candidaturile pentru ocuparea postului de coordonator al echipei juridice, în cadrul "Unității juridice de cooperare și covergență". Locul de muncă va fi la Paris, în Franța.


  Denumirea postului: Număr de referință
  Coordonator al echipei juridice ESMA/2014/VAC22/AD9

  Candidaturile trebuie trimise prin e-mail, cel târziu până la data-limită (2 noiembrie 2014, ora 23:59, ora Parisului) la adresa: vacancies@esma.europa.eu


  Pentru a fi luat în considerare pentru etapa de selecţie, orice candidat trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate la data-limită de depunere a candidaturii:


  • să fie cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European (SEE);
  • să aibă un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă şi o experienţă profesională relevantă de cel puţin 12 ani, atunci când durata normală a studiilor respective este de patru ani, sau
  • să aibă un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă şi o experienţă profesională relevantă de cel puţin 13 ani, atunci când durata normală a studiilor respective este de trei ani
  • să beneficieze pe deplin de drepturile cetățenești
  • să fi îndeplinit toate obligațiile impuse de legislația în vigoare privind serviciul militar
  • să aibă condiția fizică, respectiv conduita morală, necesară îndeplinirii sarcinilor de serviciu
  • să aibă o cunoaştere temeinică a uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene şi o cunoaştere satisfăcătoare a unei a 2-a limbi oficiale a Uniunii Europene

  De asemenea, pentru a fi eligibile, candidaturile trebuie să includă:

  • Un curriculum vitae (CV) detaliat, salvat în format european, după cum urmează:
  ESMA_2014_VAC22_AD9_NUME DE FAMILIE_Prenume_CV
  Exemplu: ESMA_2014_VAC22_AD9_SMITH_Anna_CV

  • O scrisoare de intenție de maximum 2 pagini, salvată după cum urmează:
  ESMA_2014_VAC22_AD9_NUME DE FAMILIE_Prenume_Motivation letter
  Exemplu: ESMA_2014_VAC22_AD9_SMITH_Anna_Motivation letter

  • Următoarea mențiune în titlul email-ului de depunere a candidaturii: ESMA_2014_VAC22_AD9_NUME DE FAMILIE_Prenume


  Pentru mai multe detalii cu privire la procedura de recrutare, vă rugăm să consultați pagina de internet a AEPVM: http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_22_-_legal_team_leader_-_ad9.pdf

  Posturi vacante în cadrul Autorității Europene pentru Piețe și Valori Mobiliare (AEPVM)


  Agenția Europeană pentru Piețe și Valori Mobiliare a lansat procesul de selecție pentru următoarele două poziții:


  • Ofițer senior – raportare financiară, cu desfășurarea activității în Paris, Franța (număr de referință: ESMA/2014/VAC26/AD7).
  • Ofițer senior – expert în riscurile privind instrumentele financiare în contrapartidă (CPC), cu desfășurarea activității în Paris, Franța (număr de referință: ESMA/2014/VAC25/AD8 ).

  Formularele de candidatură trebuie să fie transmise până la data de 02 noiembrie 2014, ora 23:59 (ora Parisului), pe adresa de e-mail vacancies@esma.europa.eu. Durata contractelor pentru cele două poziții de mai sus este de trei ani, cu posibilitate de extindere.
  Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați pagina dedicată: http://www.esma.europa.eu/page/Vacancies-0


  AEPVM a fost înființată la 1 ianuarie 2011 și are misiunea de a spori protecţia investitorilor şi de a promova pieţe financiare stabile şi funcţionale în Uniunea Europeană (UE). Ca instituţie independentă, AEPVM îşi atinge obiectivul prin elaborarea unui cadru unic de reglementare pentru pieţele financiare ale UE şi prin asigurarea aplicării unitare a acestuia la nivelul întregii Uniuni Europene.

  Post vacant la Cedefop

  Cedefop îi invită pe cei interesați să își depună candidaturile pentru ocuparea postului de Coordonator al sectorului operațional (număr de referință anunț: Cedefop/2014/01/AD), cu loc de desfășurare a activității în Salonic, Grecia.

  Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este data de 2 octombrie 2014, ora 15:00 (ora României).

  Informații suplimentare privind documentele necesare pentru depunerea candidaturilor și criteriile de selecție pot fi consultate aici pdf - 161 KB [161 KB] .

  Cedefop este agenția europeană care promovează dezvoltarea învățământului și formării profesionale (EPP) în Uniunea Europeană. Este un forum dedicat analizei sistemului de educație și cercetare, fiind recunoscut ca partener în dezbaterile politice și științifice privind învățământul și formarea de specialitate. Obiectivul său strategic este acela de a intensifica implicarea europeană în ceea ce privește educația și formarea profesională, prin practică și expertiză.

  Anunț de angajare în cadrul eu-LISA

  Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) scoate la concurs următorul post vacant:

  Denumirea postului: Ofițer responsabil pentru securitatea comunicațiilor, cu desfășurarea activității în Strasbourg, Franța

  Număr de referință: eu-LISA/14/CA/FGIV/06.1

  Data-limită pentru depunerea candidaturii: 1 octombrie 2014, ora 23:59 (ora Tallin-ului).

  eu-LISA este agenția responsabilă cu gestionarea operațională a Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II), a Sistemului de informații privind vizele (VIS) și a Eurodac. Sediul principal al agenției este la Tallinn (Estonia), în timp ce gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură se desfășoară în practică în cadrul sediilor de la Strasbourg (Franța) și, ca rezervă, de la Sankt Johann im Pongau (Austria).

  Mai multe informații sunt disponibile și la adresa: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm

  Posturi vacante în cadrul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (AEVMP)

  Agenția Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe a deschis procesul de selecție pentru următoarele două poziții în cadrul departamentului de supraveghere a agențiilor de rating de credit (ARC):

  • Ofițer, cu desfășurarea activității în Paris, Franța (număr de referință: ESMA/2014/VAC20/FGIV ).
  • Ofițer de supraveghere, cu desfășurarea activității în Paris, Franța (număr de referință: ESMA/2014/VAC11/AD6).

  Formularele de candidatură trebuie să fie transmise până la data de 21 septembrie 2014, ora 23:59 (ora Parisului), pe adresa de e-mail vacancies@esma.europa.eu. Durata contractelor pentru cele două poziții de mai sus este de trei ani cu posibilitate de extindere.

  Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați pagina dedicată: http://www.esma.europa.eu/page/Vacancies-0

  AEVMP a fost înființată la 1 ianuarie 2011 și are misiunea de a spori protecţia investitorilor şi de a promova pieţe financiare stabile şi funcţionale în Uniunea Europeană (UE). Ca instituţie independentă, AEVMP îşi atinge obiectivul prin elaborarea unui cadru unic de reglementare pentru pieţele financiare ale UE şi prin asigurarea aplicării unitare a acestuia la nivelul întregii Uniuni Europene.

  Anunț de angajare în cadrul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (AEVMP)

  Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (AEVMP) îi invită pe cei interesați, să își depună candidaturile pentru ocuparea postului de Ofițer cu experiență în domeniul auditului, în cadrul "Diviziei de investiții și raportare". Divizia oferă sprijin și expertiză în domeniul gestionării activelor, protecției investitorilor și inovării financiare, raportării și transparenței corporatiste. Locul de muncă va fi la Paris, în Franța.

  Denumirea postului: Număr de referință

  Ofițer cu experiență în domeniul auditului ESMA/2014/VAC16/AD7

  Candidaturile trebuie trimise prin e-mail, cel târziu până la data-limită (17 septembrie 2014, ora 23:59, ora Parisului) la adresa: vacancies@esma.europa.eu

  Pentru a fi eligibile, candidaturile trebuie să includă:

  • Un curriculum vitae (CV) detaliat, salvat în format european după cum urmează:
   ESMA_2014_VAC16_AD7_NUME DE FAMILIE_Prenume_CV
   Exemplu: ESMA_2014_VAC16_AD7_SMITH_Anna_CV
  • O scrisoare de intenție, salvată după cum urmează:
   ESMA_2014_VAC16_AD7_NUME DE FAMILIE_Prenume_Motivation
   Exemplu: ESMA_2014_VAC16_AD7_SMITH_Anna_Motivation

  Pentru mai multe detalii cu privire la procedura de recrutare, vă rugăm să consultați pagina de internet a AEVMP: http://www.esma.europa.eu/content/Vacancy-Notice-Senior-Officer-Audit

  Post vacant în cadrul eu-LISA

  Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) scoate la concurs următorul post vacant:

  • Coordonator de proiect, cu desfășurarea activității în Strasbourg, Franța.

  Formularele de candidatură trebuie să fie transmise până la data de 30 septembrie 2014, ora 23:59 (ora Tallinn-ului), prin intermediul reprezentanțelor permanente ale diferitelor state membre, după ce acestea, la rândul lor, le vor fi primit din partea diferitelor autorități locale, pe adresa de e-mail eulisa-SNEPOSTING@eulisa.europa.eu.

  Vă rugăm să consultați următoarele documente relevante pentru depunerea candidaturii:

  Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați și următoarea pagină de internet: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm

  eu-LISA este agenția responsabilă cu gestionarea operațională a Sistemului de Informații Schengen de a doua generație (SIS II), a Sistemului de Informații privind Vizele (VIS) și a Eurodac. Sediul principal al agenției este la Tallinn (Estonia), în timp ce gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură se desfășoară, în practică, în cadrul sediilor de la Strasbourg (Franța) și, ca rezervă, de la Sankt Johann im Pongau (Austria)

  eu-LISA scoate la concurs două posturi noi


  Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) organizează un concurs pentru ocuparea a două posturi în domeniul achizițiilor publice:

  Denumirea posturilor: Număr de referințăData limită
  Ofițer de achiziții publice eu-LISA/14/CA/FGIV/03.1 30 iulie 2014

  eu-LISA este agenția responsabilă cu gestionarea operațională a Sistemului de Informații Schengen de a doua generație (SIS II), a Sistemului de Informații privind Vizele (VIS) și a Eurodac. Sediul principal al agenției este la Tallinn (Estonia), în timp ce gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură se desfășoară, în practică, în cadrul sediilor de la Strasbourg (Franța) și, ca rezervă, de la Sankt Johann im Pongau (Austria). Persoanele selectate pentru posturile de mai sus își vor derula activitatea la Tallinn.
  Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați pagina dedicată .

  Anunț angajare pe poziția de ofițer financiar în cadrul eu-LISA


  Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) a deschis procesul de selecție pentru următoarea poziție:


  Denumirea posturilor: Număr de referință Data limită
  Ofițer financiar eu-LISA/14/CA/FGIV/04.1 18 iulie 2014

   

  eu-LISA este agenția responsabilă cu gestionarea operațională a Sistemului de Informații Schengen de a doua generație (SIS II), a Sistemului de Informații privind Vizele (VIS) și a Eurodac. Sediul principal al agenției este la Tallinn (Estonia), în timp ce gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură se desfășoară, în practică, în cadrul sediilor de la Strasbourg (Franța) și, ca rezervă, de la Sankt Johann im Pongau (Austria). Persoana selectată pentru postul de mai sus își va derula activitatea la Tallinn.
  Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați pagina dedicată .

  Post vacant la Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)

  Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) îi invită pe cei interesați să își depună candidaturile pentru ocuparea postului de Director al Centrului de Traduceri (număr de referință anunț: COM/2014/10356) din Luxemburg.

  Pentru a fi luaţi în considerare pentru etapa de selecţie, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate la data-limită pentru depunerea candidaturilor:

  • Cetăţenie: să fie cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene;
  • Titlu sau diplomă universitară:
   • o să aibă un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă, atunci când durata normală a studiilor respective este de cel puţin patru ani, sau
   • o să aibă un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă şi experienţă profesională relevantă de cel puţin un an, atunci când durata normală a studiilor respective este de cel puţin trei ani (această experienţă profesională de un an nu poate fi inclusă în experienţa profesională postuniversitară cerută în continuare);
  • Experiență profesională: cel puţin 15 ani de experienţă profesională postuniversitară echivalentă, cu normă întreagă, dobândită ulterior obţinerii diplomei universitare;
  • Experienţă într-o funcţie de conducere: cel puţin 5 ani de experienţă într-o funcţie de conducere de nivel superior;
  • Limbi străine: să aibă o cunoaştere temeinică a uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene şi o cunoaştere satisfăcătoare a unei alte limbi oficiale a Uniunii Europene;
  • Limită de vârstă: să poată duce la bun sfârșit un mandat complet de cinci ani înainte să împlinească vârsta de pensionare. Pentru agenții temporari ai Uniunii Europene care își încep activitatea după 1 ianuarie 2014, vârsta de pensionare este definită ca fiind sfârșitul lunii în care persoana respectivă împlinește vârsta de 66 de ani.


  Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este data de 15 iulie 2014. În ziua respectivă, înscrierea online este posibilă doar până la orele 13.00 (ora României).

  Informații suplimentare privind documentele necesare pentru depunerea candidaturilor și criteriile de selecție pot fi consultate aici .

  Post vacant la FRONTEX

  FRONTEX (Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene) îi invită pe cei interesați să își depună candidaturile pentru ocuparea postului de Director Executiv (gradul AD 14).

  Pentru a fi luați în considerare pentru etapa de selecție, candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii formale la data-limită de depunere a candidaturilor:

  • Cetățenie: să fie cetățeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene.
  • Titlu sau diplomă universitară:
   o fie un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă, atunci când durata normală a studiilor universitare este de cel puțin patru ani;
   o fie un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvit cu diplomă și o experiență profesională relevantă de cel puțin un an, atunci când durata normală a studiilor universitare este de cel puțin trei ani (această experiență profesională de un an nu poate fi inclusă în experiența profesională postuniversitară cerută în cele ce urmează).
  • Experiență profesională: cel puțin 15 ani de experiență profesională postuniversitară dobândită după obținerea calificării menționate anterior. Dintre aceștia, cel puțin 5 ani trebuie să fi fost dobândiți într-un domeniu cu relevanță directă pentru activitățile agenției, de preferință în domeniul gestionării frontierelor, al migrării sau al asigurării respectării legii.
  • Experiență într-o funcție de conducere: cel puțin cinci ani de experiență profesională într-o funcție de conducere la nivel înalt (3).
  • Limbi străine: să cunoască foarte bine una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și satisfăcător o a doua limbă.
  • Limită de vârstă: să poată duce la bun sfârșit un mandat complet de cinci ani înainte să împlinească vârsta de pensionare. Pentru agenții temporari ai Uniunii Europene care își încep activitatea după 1 ianuarie 2014, vârsta de pensionare corespunde sfârșitului lunii în care persoana respectivă împlinește vârsta de 66 de ani.


  Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este data de 14 iulie 2014. Înscrierea online nu va mai fi posibilă după ora 12.00 după-amiaza, ora Bruxelles-ului.,
  Informații suplimentare sunt disponibile aici.

  Noi posturi disponibile la eu-LISA

  Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) scoate la concurs următoarele posturi:

   

  • Ofițer de securitate, cu desfășurarea activității în Strasbourg, Franța

   • Formularele de candidatură trebuie să fie transmise până la data de 7 mai 2014, ora 23:59 (ora Tallinn-ului), pe adresa de e-mail eulisa-RECRUITMENT@eulisa.europa.eu. Subiectul e-mail-ului va conține numărul de referință eu-LISA/14/TA/AD5/2.1 și funcția pentru care este transmisă candidatura.
   • Informații suplimentare privind documentele necesare pentru depunerea candidaturilor și criteriile de selecție pot fi consultate aic i.

   

  • Administrator aplicații, cu desfășurarea activității în Strasbourg, Franța
   • Formularele de candidatură trebuie să fie transmise până la data de 14 martie 2014, ora 23:59 (ora Tallinn-ului), pe adresa de e-mail HOME-EULISA-SNEPOSTING@ec.europa.eu. Subiectul e-mail-ului va conține numărul de referință eu-LISA/14/SNE/01.1 și funcția pentru care este transmisă candidatura.
   • Informații suplimentare privind documentele necesare pentru depunerea candidaturilor și criteriile de selecție pot fi consultate aici .

   

  • Ofițer de legătură, cu desfășurarea activității în Bruxelles, Belgia
   • Formularele de candidatură trebuie să fie transmise până la data de 17 februarie 2014, ora 23:59 (ora Tallinn-ului), pe adresa de e-mail HOME-EU.LISA-AGENCY-RECRUITMENT@ec.europa.eu. Subiectul e-mail-ului va conține numărul de referință eu-LISA/14/CA/FGIV/01.1 și funcția pentru care este transmisă candidatura.
   • Informații suplimentare privind documentele necesare pentru depunerea candidaturilor și criteriile de selecție pot fi consultate aici .

   

  eu-LISA este agenția responsabilă cu gestionarea operațională a Sistemului de Informații Schengen de a doua generație (SIS II), a Sistemului de Informații privind Vizele (VIS) și a Eurodac. Sediul principal al agenției este la Tallinn (Estonia), în timp ce gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură se desfășoară, în practică, în cadrul sediilor de la Strasbourg (Franța) și, ca rezervă, de la Sankt Johann im Pongau (Austria). Persoanele selectate pentru posturile de mai sus își vor derula activitatea la Tallinn.

  Post vacant la Cedefop

  Cedefop îi invită pe cei interesați să își depună candidaturile pentru ocuparea postului de Director Adjunct (număr de referință anunț: Cedefop/2013/03/AD) în Salonic, Grecia.

  Pentru a fi luaţi în considerare pentru etapa de selecţie, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate la data-limită de depunere a candidaturilor:

  • Cetăţenie: să fie cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene;
  • Titlu sau diplomă universitară:
   • să aibă un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă, atunci când durata normală a studiilor respective este de cel puţin patru ani

  sau

  • să aibă un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă şi experienţă profesională relevantă de cel puţin un an, atunci când durata normală a studiilor respective este de cel puţin trei ani (această experienţă profesională de un an nu poate fi inclusă în experienţa profesională postuniversitară cerută în continuare);
  • Experiență profesională: cel puţin 15 ani de experienţă profesională postuniversitară echivalentă cu normă întreagă dobândită ulterior obţinerii diplomei universitare;
  • Experienţă într-o funcţie de conducere: cel puţin 5 ani de experienţă într-o funcţie de conducere, inclusiv gestionarea resurselor umane şi financiare;
  • Limbi străine: să aibă o cunoaştere temeinică a uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene şi o cunoaştere satisfăcătoare a unei alte limbi oficiale a Uniunii Europene.

  Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este data de 5 februarie 2014, ora 23:59 (ora Europei Centrale). Acestea trebuie transmise în format electronic pe e-mail și prin poștă/curier, la adresele specificate aici .

  Informații suplimentare privind documentele necesare pentru depunerea candidaturilor și criteriile de selecție pot fi consultate aici .

  eu-LISA reînnoiește apelul la candidaturi din partea experților naționali detașați

  Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) a republicat apelul la candidaturi partea experților naționali detașați pentru funcția de ofițer de legătură, cu desfășurarea activității în Bruxelles, Belgia.

  Formularele de candidatură trebuie să fie transmise până la data de 10 octombrie 2013, ora 23:59 (ora Tallin-ului) prin intermediul reprezentanțelor permanente ale diferitelor state membre după ce acestea, la rândul lor, le vor fi primit din partea diferitelor autorități locale.

  Formularele transmise până în prezent vor fi, de asemenea, luate în considerare.

  Informații suplimentare sunt disponibile pe pagina de internet a DG Home, precum și în documentele de mai jos:

  eu-LISA scoate la concurs patru posturi noi

  Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) organizează un concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

  Denumirea postuluiNumăr referințăData-Limită
  Ofițer pentru guvernanță corporativă și gestiunea risculuieu-LISA/13/TA/AD7/31.126 august 2013
  Ofițer pentru arhitectura organizaționalăeu-LISA/13/TA/AD7/32.126 august 2013
  Ofițer pentru politici sectorialeeu-LISA/13/TA/AD7/33.126 august 2013
  Coordonator al Dept. Buget-Finanțeeu-LISA/13/TA/AD10/12.210 septembrie 2013

  eu-LISA este agenția responsabilă cu gestionarea operațională a Sistemului de Informații Schengen de a doua generație (SIS II), a Sistemului de Informații privind Vizele (VIS) și a Eurodac. Sediul principal al agenției este la Tallinn (Estonia), în timp ce gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură se desfășoară, în practică, în cadrul sediilor de la Strasbourg (Franța) și, ca rezervă, de la Sankt Johann im Pongau (Austria). Persoanele selectate pentru posturile de mai sus își vor derula activitatea la Tallinn.

  Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați pagina de internet a Agenției.

  Posturi vacante la CEDEFOP

  Cedefop este agenția europeană care promovează dezvoltarea învățământului și formării profesionale (EPP) în Uniunea Europeană. Este un forum dedicat analizei sistemului de educație și cercetare, fiind recunoscut ca partener în dezbaterile politice și științifice privind învățământul și formarea de specialitate. Obiectivul său strategic este acela de a intensifica implicarea europeană în ceea ce privește educația și formarea profesională, prin practică și expertiză.
  Sediul Cedefop este la Salonic, în Grecia.

  În prezent, Cedefop a deschis procedura de selecție pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

  • TA/AD5 – Expert în cercetarea și analiza politicilor din domeniul educației și formării profesionale

  Data-limită pentru depunerea candidaturii: 18 septembrie 2013, ora 15:00 (ora Greciei)

  • CA/FG III – Asistent în domeniul achizițiilor publice

  Data-limită pentru depunerea candidaturii: 5 septembrie 2013, ora 15:00 (ora Greciei)

  Pentru informații suplimentare consultați următoarea adresă:

  http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/job-opportunities.aspx

  ESN angajează coordonatori de comunități online (Social Media Community Manager)

  European Service Network (ESN ) este în căutare de coordonatori de comunități online cu experiență, în particular în domeniul relațiilor publice și al utilizării rețelelor sociale, în mai multe orașe din Europa, printre care și București.

  Candidații își vor desfășura activitatea, începând cu 26 august 2013, pentru o perioadă de cel puțin 6 luni, la sediul reprezentanțelor instituțiilor europene din țara în care își depun candidatura, și vor avea un program de lucru cu jumătate de normă (3 zile/săptămână).

  Selecția candidaților se va realiza ținând cont de următoarele cerințe:

  • Cel puțin un an de experiență în comunicarea prin intermediul platformelor de tipul rețelelor sociale (cu o confirmare scrisă din partea angajatorului)
  • Familiaritate cu cele mai importante instrumente și platforme de tipul rețelelor sociale
  • Competențe digitale
  • Abilități de editare și prezentare
  • Cunoștințe în domeniul afacerilor europene
  • Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat

  Vor considerate drept un avantaj următoarele:

  • O experiență personală vastă în utilizarea rețelelor sociale
  • Diplomă de licență în Comunicare/Afaceri Europene

  Informații suplimentare despre posturile vacante și modalitatea de depunere a candidaturilor sunt disponibile aici.

  Apel eu-LISA pentru noi experți naționali detașați (END)

  Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) a publicat două noi apeluri la candidaturi pentru următoarele funcții:

  1) Expert în politici din domeniul afacerilor interne, cu desfășurarea activității în Tallinn, Estonia;

  2) Ofițer de legătură, cu desfășurarea activității în Bruxelles, Belgia.

  Vă rugăm să consultați și următoarele documente relevante pentru cele două apeluri:

  Formularele de candidatură vor fi transmise prin intermediul reprezentanțelor permanente ale diferitelor state după ce acestea, la rândul lor, le vor fi primit din partea diferitelor autorități locale. Termenul-limită pentru transmiterea documentelor este 19 august 2013, 23:59 (ora Tallin-ului).

  Informații suplimentare pot fi regăsite la următoarele două adrese:

  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm

  http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/index_en.htm#chapter19

  Noi posturi disponibile la eu-LISA

  Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) a publicat două noi apeluri pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

  • Titlu: Ofițer responsabil cu Cercetarea și Dezvoltarea
  • Referință: eu-LISA/13/TA/AD7/29.1
  • Termen-limită: 26/07/2013

   

  • Titlu: Ofițer responsabil cu planificarea strategică
  • Referință: eu-LISA/13/TA/AD8/28.1
  • Termen-limită: 26/07/2013

  Mai multe informații despre posturile oferite sunt disponibile și la adresa: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm

  Termenul-limită pentru trimiterea dosarelor de candidatură este 26 iulie 2013.

  Anunțuri de angajare la eu-LISA

  Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) a anunțat un nou proces de selecție. Anunțul prezent este adresat Experților Naționali Detașați (END) care sunt invitați să își exprime interesul pentru ocuparea următoarelor poziții:

  • Ofițer responsabil cu operațiunile în rețea – sunt disponibile două poziții, iar locul de desfășurare a activității este la Strasbourg
  • Expert în politici de securitate – o poziție pentru sediul din Tallin.

  Informații suplimentare sunt disponibile și în următoarele documente:

  Formularele de candidatură din partea reprezentanțelor permanente ale diferitelor state pot fi transmise după primirea formularelor din partea diferitelor autorități locale. Termenul-limită pentru transmiterea documentelor este 31 iulie 2013, 23:59 (ora Tallin-ului).

  Pentru informații suplimentare:

  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm

  http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/index_en.htm#chapter19

  Anunț angajare consilier juridic la eu-LISA

  Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) a deschis procesul de selecție pentru următoarea poziție:

  Denumirea postului

  Număr de referință

  Data-limită

  Consilier juridic

  eu-LISA/13/TA/AD8/27.1

  28/06/2013

   

  eu-LISA este agenția responsabilă cu gestionarea operațională a Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II), a Sistemului de informații privind vizele (VIS) și a Eurodac.

  Sediul principal al agenției este la Tallinn (Estonia), în timp ce gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură se desfășoară în practică în cadrul sediilor de la Strasbourg (Franța) și, ca rezervă, de la Sankt Johann im Pongau (Austria). Consilierul juridic selectat își va desfășura activitatea la Tallinn.

  Mai multe informații sunt disponibile și la adresa: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm

  Termenul-limită pentru trimiterea dosarelor de candidatură este 28 iunie 2013.

  eu-LISA – noi oportunități de angajare într-o Agenție Europeană

  Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) face un nou apel pentru identificarea unor candidați calificați pentru ocuparea următoarelor posturi:

  Titlu

  Referință

  Termen-limită

  Coordonator în domeniul autorizărilor tehnice

  eu-LISA/13/CA/FGIV/24.1

  02/05/2013

  Gestionar al cererilor de înregistrare

  eu-LISA/13/CA/FGIV/25.1

  02/05/2013

  Asistent pentru gestionarul cererilor de înregistrare

  eu-LISA/13/CA/FGIII/26.1

  02/05/2013

   

   

   

   

   

   

  Mai multe informații despre posturile oferite sunt disponibile și la adresa: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm

  Termenul-limită pentru trimiterea dosarelor de candidatură este 2 mai 2013.

  Posturi vacante în cadrul eu-LISA

  Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) a anunțat noi concursuri pentru următoarele poziții:

  Denumirea postului

  Număr referință

  Data-Limită

  Ofițer responsabil cu contractarea

  eu-LISA/13/TA/AD5/23.1

  04/04/2013

  Ofițer responsabil cu achizițiile

  eu-LISA/13/TA/AD5/18.1

  04/04/2013

  Asistent(a) în domeniul resurselor umane

  eu-LISA/13/TA/AST5/20.1

  04/04/2013

  Ofițer responsabil cu dezvoltarea personalului

  eu-LISA/13/TA/AD5/19.1

  04/04/2013

  Ofițer responsabil cu comunicarea internă

  eu-LISA/13/TA/AD5/21.1

  04/04/2013

  Ofițer responsabil cu gestiunea documentelor

  eu-LISA/13/TA/AD5/22.1

  04/04/2013

  eu-LISA este agenția responsabilă cu gestionarea operațională a Sistemului de Informații Schengen de a doua generație (SIS II), a Sistemului de Informații privind Vizele (VIS) și a Eurodac. Sediul principal al agenției este la Tallinn (Estonia), în timp ce gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură se desfășoară, în practică, în cadrul sediilor de la Strasbourg (Franța) și, ca rezervă, de la Sankt Johann im Pongau (Austria). Persoanele selectate pentru posturile de mai sus își vor derula activitatea la Tallinn.

  Mai multe informații despre posturile oferite sunt disponibile și la adresa: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm

  Termenul-limită pentru trimiterea aplicațiilor este 4 aprilie 2013.

  Noi oportunități de dezvoltare a carierei în cadrul eu-LISA

  Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) este agenția responsabilă cu gestionarea operațională a Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II), a Sistemului de informații privind vizele (VIS) și a Eurodac.

  eu-LiSA a anunțat concursuri pentru următoarele poziții:

   

  Denumirea postuluiNumăr referințăData-Limită
  Ofițer responsabil cu Formarea Profesionalăeu-LISA/13/TA/AD5/1.120/03/2013
  Auditor interneu-LISA/13/TA/AD9/17.120/03/2013
  Ofițer responsabil pentru Logistică și Aprovizionareeu-LISA/13/TA/AD5/16.120/03/2013
  Asistent(ă) în domeniul Gestionării Activeloreu-LISA/13/TA/AST3/6.120/03/2013
  Ofițer responsabil cu Amenajărileeu-LISA/13/TA/AST7/15.120/03/2013
  Ofițer responsabil cu Clădirile și Infrastructuraeu-LISA/13/TA/AST7/5.120/03/2013

   

  Mai multe informații despre posturile oferite sunt disponibile și la adresa: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm

  Termenul-limită pentru trimiterea aplicațiilor este 20 martie 2013.

  POSTURI VACANTE LA AGENȚIA EUROPEANĂ PENTRU GESTIONAREA OPERAȚIONALĂ A SISTEMELOR INFORMATICE DE MARE ANVERGURĂ ÎN SPAȚIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIE

  Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) este agenția responsabilă cu gestionarea operațională a Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II), a Sistemului de informații privind vizele (VIS) și a Eurodac.

  Sediul principal al agenției este la Tallinn (Estonia), în timp ce gestionarea operațională a sistemelor informatice de mare anvergură se desfășoară în practică în cadrul sediilor de la Strasbourg (Franța) și, ca rezervă, de la Sankt Johann im Pongau (Austria).

  În prezent, eu-LiSA recrutează pentru următoarele poziții:

  Mai multe informații despre posturile oferite sunt disponibile și la adresa: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm

  Termenul-limită pentru depunerea documentelor relevante este 11 martie 2013.

  ANUNȚ PENTRU POSTUL VACANT DE DIRECTOR

  Nr. de referință: CEDEFOP/2012/08/AD

  Cedefop este agenția europeană care promovează dezvoltarea învățământului și formării profesionale (EPP) în Uniunea Europeană. Este un forum dedicat analizei policilor și cercetării, fiind recunoscut ca partener în dezbaterile politice și științifice privind învățământul și formarea de specialitate. Obiectivul său strategic este acela de a intensifica implicarea europeană în ceea ce privește educația și formarea profesională, prin practică și expertiză.

  Directorul este reprezentantul juridic şi imaginea publică a Cedefop, răspunzând în faţa Consiliului de conducere. Directorul are următoarele responsabilităţi:

  • coordonează şi gestionează Cedefop şi pune în aplicare deciziile adoptate de Consiliul de conducere;
  • dezvoltă şi implementează strategia şi programul de lucru1 al Cedefop în conformitate cu misiunea acestuia şi aplică deciziile Consiliului de conducere;
  • pregăteşte activităţile Consiliului de conducere şi răspunde în faţa acestuia pentru coordonarea Cedefop;
  • asigură calitatea activităţii Cedefop şi dezvoltă reputaţia acestui centru de lider recunoscut în domeniul său de competenţă;
  • răspunde în faţa autorităţii bugetare şi a Curţii de Conturi Europene pentru bugetul Cedefop şi este responsabil pentru elaborarea şi executarea bugetului, precum şi pentru buna gestiune financiară şi controlul intern2;
  • elaborează rapoartele anuale de activitate ale agenţiei, pe care le prezintă Parlamentului European;
  • gestionează activitatea curentă a centrului şi toate problemele personalului, inclusiv recrutarea, supravegherea şi perfecţionarea personalului şi promovează spiritul de echipă şi mediul de lucru propice;
  • asigură reprezentarea cu succes şi relaţiile publice ale Cedefop la cel mai înalt nivel în raporturile sale cu instituţiile şi organismele europene de pe întreg teritoriul Uniunii Europene, reprezentând Cedefop inclusiv în cadrul conferinţelor, seminariilor şi evenimentelor media;
  • facilitează cooperarea între agenţie, Comisie, statele membre şi părţile interesate ale agenţiei pentru promovarea EFP;
  • cooperează cu organismele competente din statele membre care îndeplinesc sarcini similare cu cele ale agenţiei.

  Mai multe informații despre postul oferit sunt disponibile și la adresa: http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/job-vacancies/20653.aspx

  Termenul limită pentru trimiterea aplicațiilor este 25 ianuarie 2013, ora 23.59, CET. Aplicațiile trebuie trimise prin poștă conform instrucțiunilor din documentul de mai jos. Aplicațiile trebuie trimise de asemenea în format electronic la adresa HR_Director@cedefop.europa.eu . Aplicațiile trimise doar prin email nu vor fi luate în considerare

  Pentru mai multe detalii și anunțul complet de angajare descărcați anunțul de angajare aici.


  [2] Aceste sarcini sunt prezentate în detaliu în normele financiare ale Cedefop (http://www.cedefop.europa.eu/), în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002, în Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 şi în Regulamentul (CE) nr. 1655/2003 al Consiliului din 18 iunie 2003.

  ANUNȚ PENTRU ASISTENT - PUBLICAȚII

  Nr. de referință: CEDEFOP/2012/07/AST

  Cedefop este agenția europeană care promovează dezvoltarea învățământului și formării profesionale în Uniunea Europeană. Este un forum dedicat analizei policilor și cercetării, fiind recunoscut ca partener în dezbaterile politice și științifice privind învățământul și formarea de specialitate. Obiectivul său strategic este acela de a intensifica implicarea europeană în ceea ce privește educația și formarea profesională, prin practică și expertiză.

  Cedefop recrutează un asistent pentru pregătirea documentelor destinate publicării (publicații de referință, lucrări de cercetare, serii informative etc) în conformitate cu procedurile Cedefop și în linie cu politica generală aplicată publicațiilor.

  Mai multe informații despre publicațiile Cedefop pot fi găsite la adresa: http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications.aspx

  Termenul limită pentru trimiterea aplicațiilor este 18 decembrie 2012, ora 15.00, ora Greciei. Aplicațiile trebuie trimise doar în format online conform instrucțiunilor de la adresa http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/job-opportunities.aspx

  Interviul și testările se preconizează că vor avea loc în perioada 11-12 februarie 2012, în Salonic.

  Pentru mai multe detalii și anunțul complet de angajare descărcați documentul PDF pdf - 176 KB [176 KB] .

  ANUNȚ PENTRU JURNALIST

  Nr. de referință: CEDEFOP/2012/06/AD

  Cedefop este agenția europeană care promovează dezvoltarea învățământului și formării profesionale în Uniunea Europeană. Este un forum dedicat analizei policilor și cercetării, fiind recunoscut ca partener în dezbaterile politice și științifice privind învățământul și formarea de specialitate. Obiectivul său strategic este acela de a intensifica implicarea europeană în ceea ce privește educația și formarea profesională, prin practică și expertiză.

  Cedefop recrutează un jurnalist care va crea texte în limba engleză cu privire la rezultatele activității agenției, destinate unor canale de comunicare diferite (comunicate de presă, newsletter, bloguri și articole în social media), texte ce pot fi ușor înțelese de către grupurile țintă. Pentru mai multe informații și accesul la aplicația online, consultati:

  http://ec.europa.eu/romania/eu_you/working_institutions/cedefop_2012_06_ad_final.pdf

  Interviurile și testele sunt programate a avea loc la Salonic, în zilele de 19 și 20 noiembrie 2012

  Termenul-limită pentru trimiterea aplicațiilor este 27 septembrie 2012, ora Greciei 15:00 (CET+1).

  ANUNȚ PENTRU EXPERT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FORMARE DE SPECIALITATE

  Cedefop este agenția europeană care promovează dezvoltarea învățământului și formării profesionale în Uniunea Europeană. Este un forum dedicat analizei policilor și cercetării, fiind recunoscut ca partener în dezbaterile politice și științifice privind învățământul și formarea de specialitate. Obiectivul său strategic este acela de a intensifica implicarea europeană în ceea ce privește educația și formarea profesională, prin practică și expertiză.

  Candidatul selectat va contribui la dezvoltarea expertizei și competenței Cedefop în ceea ce privește învățământul și formarea de specialitate sau alte arii de activitate. Pentru mai multe informații despre modalitatea de depunere a candidaturilor, atribuțiile de la locul de muncă sau alte detalii, accesați:

  http://ec.europa.eu/romania/eu_you/working_institutions/cedefop_2012_01_ad_final.pdf

  Interviurile și testările vor avea loc la Salonic, în perioada 15-16 octombrie 2012.

  Termenul-limită pentru trimiterea aplicațiilor este 5 septembrie 2012, 15:00 ora Greciei (CET +1).

  ANUNȚ PENTRU EXPERT îN ANALIZA ȘI CERCETAREA PRIVIND CEREREA DE CALIFICĂRI ȘI NEPOTRIVIREA ACESTORA CU NEVOILE PIEȚEI

  Cedefop , Centrul European pentru Dezvoltare și Formare Profesională, lansează un anunț pentru a-și extinde personalul cu scopul de a iniția cercetări prin care se va descoperi care vor fi cele mai căutate calificări în viitor și pentru a evita nepotrivirea acestora cu nevoile pieței europene.

  Candidatul ideal ar trebui să aibă competențe în cercetarea privind educația, să fie la curent cu metodologia cercetării în științe sociale, abilitatea de a lucra cu date, de a le analiza și de a le prelucra într-o formă adecvată. Mai multe detalii se găsesc la adresa:

  http://ec.europa.eu/romania/eu_you/working_institutions/cedefop_2012_02_ad_final.pdf

  Interviurile și testările vor avea loc la Salonic, în perioada 22-23 octombrie 2012.

  Termenul-limită pentru trimiterea aplicațiilor este 12 septembrie 2012, 15:00 ora Greciei (CET +1).

  ANUNȚ PENTRU ASISTENT-EUROPASS

  În 2004, Comisia Europeană a implicat Cedefop în crearea design-ului, dezvoltarea și menținerea documentelor și paginii de internet Europass (http://europass.cedefop.europa.eu/), care este acum disponibil în 26 de limbi. Pagina de internet Europass are în acest moment un trafic de 1.3 milioane de vizite pe lună. Aproximativ 600 000 de CV-uri sunt completate pe internet în fiecare lună.

  Responsabilitățile candidatului ales vor fi legate de design-ul, dezvoltarea și implementarea documentelor Europass. Pentru mai multe informații accesați:

  http://ec.europa.eu/romania/eu_you/working_institutions/cedefop_2012_03_ast_final.pdf

  Interviurile și testările vor avea loc la Salonic, în perioada 29-30 octombrie 2012.

  Termenul-limită pentru trimiterea aplicațiilor este 18 septembrie 2012, 15:00 ora Greciei (CET +1).

  ANUNȚ PENTRU ASISTENT - GESTIONAREA INFORMAȚIILOR ȘI ANALIZĂ

  Cedefop lansează acest anunț pentru identificarea candidatului ideal, care se va implica în colectarea informațiilor, analiza și publicarea acestora. Asistentul va face din echipele care lucrează la proiectele în curs de dezvoltarea din domenii precum raportarea și monitorizare privind sistemul de educație și formare profesională sau menținerea unor resurse online pentru identificarea cererii de calificări (European skill panorama).

  Mai multe informații despre modalitate de transmitere a aplicațiilor sau detalii legate de locul de muncă se găsesc la adresa:

  http://ec.europa.eu/romania/eu_you/working_institutions/cedefop_2012_04_ast_final.pdf

  Interviurile și testările vor avea loc la Salonic, în perioada 5-6 noiembrie 2012.

  Termenul-limită pentru trimiterea aplicațiilor este 20 septembrie 2012, 15:00 ora Greciei (CET +1).

  ANUNȚ PENTRU ARHIVIST

  Candidatul selectat va lucra pentru Cedefop, în domeniul Comunicării, Informației și Diseminării - Area Communication, Information and Dissemination (CID). Principalele activități vor consta în gestionarea conținutului și diseminarea acestuia (producerea publicațiilor electronice sau tipărite, gestionarea conținutului pentru internet), biblioteca și documentarea (bază de date pentru bibliotecă, administrarea înregistrărilor), relații externe (serviciul de presă) și comunicare internă (intranet). Mai multe informații se găsesc la adresa de mai jos:

  http://ec.europa.eu/romania/eu_you/working_institutions/cedefop_2012_05_ca_final.pdf

  Interviurile și testările vor avea loc la Salonic, în perioada 12-13 noiembrie 2012.

  Termenul-limită pentru trimiterea aplicațiilor este 25 septembrie 2012, 15:00 ora Greciei (CET +1).

  Şef de unitate "Cercetare şi analiza politicilor", Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale

  Denumirea postului: Head of Area Research and Policy Analysis

  Termen limită: 24 martie 2010.

  Detalii pe site-ul CEDEFOP.

  Jurist-lingvist, Banca Centrală Europeană

  Denumirea postului: Romanian Language Lawyer-Linguist

  Termen limită: 27 ianuarie 2010.

  Detalii pe site-ul ECB.

  Expert, post permanent, Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP)

  Denumirea postului: Senior Expert - Research Reporting (Area Research and Policy Analysis)

  Termen limită: 23 octombrie 2009.

  Detalii pe site-ul CEDEFOP

   

  Expert, post permanent, Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP)

  Denumirea postului: Senior Expert - Research Reporting (Area Research and Policy Analysis)

  Termen limită: 23 octombrie 2009.

  Detalii pe site-ul CEDEFOP.

  Cerere de exprimare a intenţiei pentru postul de membru în Consiliul de administraţie al Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară

  Termen limită: 30 septembrie 2009

  Formularul de candidatură şi alte detalii se găsesc aici.

  Apel pentru candidaturi

  Reprezentanţa Comisiei Europene la Bucureşti selectează patru stagiari voluntari pentru a lucra part-time în cadrul secţiilor politică (două persoane) şi de comunicare (două persoane) în perioada 1 octombrie 2009- 31 ianuarie 2010. Stagiarii vor avea şansa de a lucra într-un mediu multinaţional şi de a cunoaşte prin experienţă directă procesul decizional al Comisiei Europene în particular şi al instituţiilor europene în general.  Stagiarii se vor familiariza cu obiectivele şi scopurile politicii şi proceselor de integrare şi vor avea ocazia să aplice cunoştiinţele acumulate pe parcursul anilor de studiu.

  Candidaturile cuprind CV-ul şi o scrisoare de recomandare şi trebuie trimise la adresa teodora.vizireanu@ec.europa.eu până la data de 15.09.2009. Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de facultate şi să fie înscrişi la masterat sau doctorat. Candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu. Candidaţii selectaţi cu ocazia interviului vor fi invitaţi să depună următoarele acte:

  1. Adeverinţă de student

  2. Declaraţie de confidenţialitate

  3. Confirmare existenţei asigurării de sănătate

  4.O poliţă privind asigurarea de răspundere civilă pentru eventuale daune produse Reprezentanţei Comisiei Europene pe timpul stagiului

  5. Copie după Cartea/ Buletinul de Identitate

  Precizăm că persoanele interesate, care îndeplinesc de altfel şi condiţiile precizate mai sus, pot candida şi pentru un stagiu plătit la Comisia Europeană. Condiţiile de selecţie sunt indicate la adresa: http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm sau in limba română, la adresa: http://ec.europa.eu/civil_service/job/trainee/index_ro.htm.

  Persoanele care optează pentru un stagiu neplătit (voluntar) renunţă la posibilitatea de a candida pentru un stagiu plătit în cadrul instituţiilor europene.

  ANUNŢ PENTRU ASISTENT AL DIRECŢIEI AST 3

  Cedefop vă invită să aplicaţi pentru întocmirea unei liste de candidaţi eligibili pentru poziţia de asistent al Direcţiei AST 3, cu o perioadă de contract iniţial de patru ani. Cedefop este Agenţia Europeană de promovare a dezvoltării în educaţie şi formare profesională (EFP) în Uniunea Europeană.

  Pentru a înregistra şi aplica pentru acest job, vă rugăm să accesaţi secţiunea Cariere a site-ul Cedefop - http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/job-opportunities.aspx. În plus faţă de completarea formularului de cerere, trebuie să ataşaţi, de asemenea, un curriculum vitae detaliat utilizând de preferinţă format European - https://europass.cedefop.europa.eu/cvonline, copii de diplome şi/sau certificate şi o scrisoare de motivaţie de cel mult două pagini. 

  CV şi scrisoare de motivaţie trebuie să fie furnizate în limba engleză.

  Termenul limită pentru înscriere este 16 septembrie 2011 la 15:00 ora greacă. Numărul de referinţă: CEDEFOP/2011/6/AST

  Pentru mai multe detalii despre concurs, vă rugăm să accesaţi următorul fişier msw8 - 71 KB [71 KB] .

  ANUNŢ PENTRU EXPERT NAŢIONAL DETAŞAT

  Consiliul de conducere al Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale (CEDEFOP) lansează pentru membrii ReferNet invitaţia de a-şi depunere candidaturilor în vederea ocupării postului de Expert Naţional Detaşat.


  Candidaturile trebuie trimise online la următorul link: On-line application and text of the vacancy notice


  Data limită pentru depunerea candidaturilor este 17 august 2011, ora 15.00 (ora Greciei).


  Pentru mai multe detalii despre concurs, vă rugăm să accesaţi următorul link şi acest fişier msw8 - 66 KB [66 KB] .

  ANUNŢ PENTRU POSTUL VACANT DE EXPERT ÎN CERCETARE ŞI ANALIZĂ SOCIO-ECONOMICĂ (M/F)

  Consiliul de conducere al Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale (CEDEFOP) lansează invitaţia pentru depunerea candidaturilor în vederea ocupării postului de Expert în cercetare şi analiză socio-economică, gradul AD 5, M/F.

  Locul de desfăşurare a activităţii este Salonic, Grecia. Contractul de muncă este pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea de prelungire.

  Candidaturile trebuie trimise online la următorul link: On-line application and text of the vacancy notice


  Data limită pentru depunerea candidaturilor este 17 august 2011, ora 15.00 (ora Greciei).


  Pentru mai multe detalii despre concurs, vă rugăm să accesaţi următorul link şi acest fişier msw8 - 97 KB [97 KB] .

  Anunţ – Invitaţie la depunerea de candidaturi pentru ocuparea unei poziţii în cadrul Consiliului de Administraţie al Agenţiei Europene pentru Siguranţa Alimentară (AESA)

  Comisia Europeană organizează o procedură de selecţie pentru 7 noi membri în cadrul Consiliului de Administraţie (CA) al Agenţiei Europene pentru Siguranţa Alimentară (AESA). Ei vor lua locul membrilor al căror mandat expiră la data de 30 iunie 2012. Toţi cei interesaţi, în special din noile state membre UE, sunt invitaţi să îşi depună candidatura. Termenul-limită de depunere a candidaturii este data de 15 iulie 2011.

  Detalii >>>>

  ANUNŢ PENTRU POSTUL VACANT DE ASISTENT EDITORIAL (M/F)

  Consiliul de conducere al Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale (CEDEFOP) lansează invitaţia pentru depunerea candidaturilor în vederea ocupării postului de Asistent Editorial. Locul de desfăşurare a activităţii este Salonic, Grecia.

  Data limită pentru depunerea candidaturilor este 11 mai 2011, ora 12.00 (ora Greciei).

  Pentru mai multe detalii despre concurs, vă rugăm să accesaţi următorul link şi acest fişier msw8 - 71 KB [71 KB] .

  ANUNŢ PENTRU POSTUL VACANT DE ASISTENT ADMINISTRATIV (M/F)

  Consiliul de conducere al Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale (CEDEFOP) lansează invitaţia pentru depunerea candidaturilor în vederea ocupării postului de Asistent Administrativ. Locul de desfăşurare a activităţii este Salonic, Grecia.

  Data limită pentru depunerea candidaturilor este 6 mai 2011, ora 12.00 (ora Greciei).

  Pentru mai multe detalii despre concurs, vă rugăm să accesaţi următorul link şi acest fişier msw8 - 99 KB [99 KB] .

  Anunţ al Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale (CEDEFOP) pentru întocmirea unei liste de rezervă a potenţialilor viitori angajaţi pentru postul de tehnician asistent – infrastructură.

  Termenul limită pentru înscriere este 11 februarie 2011. Pentru mai multe detalii, vă rugăm consultaţi fişierul alăturat. msw8 - 96 KB [96 KB]  

  ANUNŢ PENTRU POSTUL VACANT DE DIRECTOR (M/F)

  Consiliul de conducere al Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale (CEDEFOP) lansează invitaţia pentru depunerea candidaturilor pentru postul de director

  Directorul va fi încadrat ca agent temporar în grupa de funcţii AD gradul 14[1] în conformitate cu articolul 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, pe o perioadă de cinci ani. Mandatul poate fi reînnoit.

  Directorul va avea o perioadă de probă de 6 luni. Locul de desfăşurare a activităţii este Salonic, Grecia.

  Mai multe detalii privind acest concurs puteţi accesa aici.

  Termenul limită pentru înscriere a fost extins până la data de 20.01.2012.


  [1] În prezent, salariul lunar de bază pentru grupa de funcţii AD gradul 14 (eşalonul 1) este de 12 968 EUR.

  Agenţia Europeană a Medicamentului - agenţi contractuali pe perioadă determinată

  Anuntul publicat în Jurnalul Oficial: C104 A/1, 23.4.2010

  Informaţii suplimentare şi formularele sunt disponibile pe pagina de internet a agenţiei.

  Selecţie EPSO - agenţi contractuali de grupa II şi III

  Oficiul European pentru Selecţia Personalului a deschis perioadele de înscrieri pentru patru competiţii de agenţi contractuali în următoarele domenii:

  Nursery Nurse/Childcare Worker(FG II)
  Educator/Childminder (FG II)
  Secretary (FG II)
  Finance officer (FG II)
  Finances/Accounts Officer (FG III)

  Informaţii suplimentare şi formularele pentru înscriere sunt disponibile pe pagina de internet EPSO.

  Termenul limită pentru înscriere: 14 iunie 2010, orele 12:00 (fusul orar al Belgiei).

  Ultima actualizare: 16/03/2016  |Începutul paginii