Cale de navigare


Despre noi
Reprezentanţa în România
Articole şi dialoguri
EuropeDirect
Biroul de Informare al Parlamentului European în România
Reporter European – ediţia 2011
E-mail this pageTrimite pagina prin e-mailImprimaImprima

16/05/2011 00:00:00

Reprezentanţa Comisiei Europene şi Biroul de Informare al Parlamentului European în România anunţă deschiderea concursului Reporter European – ediţia anului 2011.

  Reporter European – ediţia 2011

  Scopul concursului

  Prin intermediul acestui concurs, jurnaliştii sunt încurajaţi să contribuie la o mai largă dezbatere şi analiză a temelor legate de integrarea europeană a României. Pentru a oferi o plajă mai mare de alegere jurnaliştilor dornici să se implice anul acesta în program, în ediţia din 2011 a concursului „Reporter European” au fost alese două teme, şi anume:

  I. Voluntariatul

  Întrucât 2011 reprezintă Anul European al Voluntariatului, sunt acceptate în concurs materiale care au ca temă voluntariatul, indiferent de forma sub care acesta este realizat în proiectele implementate în România. În funcţie de amploarea lucrărilor dezvoltate de-a lungul anului, acestea pot fi înscrise în cadrul următoarelor trei secţiuni:

  1. Campanii de presă ce susţin iniţiative legate de voluntariat; vor fi considerate campanii de presă acele demersuri în care există minim trei materiale ce tratează un anumit subiect, iar impactul acestora este unul relevant şi măsurabil (iniţiativa prezentată în materialele de presă a reflectat implicarea unor voluntari în diverse acţiuni şi / sau a stimulat participarea în evenimente sau campanii de voluntariat);

  2. Materiale independente, categorie în care intră orice material care face referire la activităţi de voluntariat, iar impactul acestora este unul relevant şi măsurabil (acţiunea prezentată în materialul de presă a reflectat implicarea unor voluntari în diverse acţiuni şi / sau a stimulat participarea în evenimente sau campanii de voluntariat); subiectul abordat reprezintă, în acest caz, tema unui singur material jurnalistic;

  3. Blogoreporter european, secţiune dedicată bloggerilor din România care vor publica pe paginile lor de internet materiale despre voluntariat / acţiuni care au avut un impact relevant şi măsurabil (iniţiativa prezentată în material a reflectat implicarea unor voluntari în diverse acţiuni şi / sau a stimulat participarea în evenimente sau campanii de voluntariat).

  II. Reforma politicii agricole comune

  Şi în acest caz, secţiunile în cadrul cărora pot fi înscrise materiale în concurs sunt:

  1. Campanii de presă - vor fi considerate campanii de presă acele demersuri în care un subiect relevant pentru tema propusă este dezbătut în minim trei materiale de presă;

  2. Materiale independente, categorie în care intră orice material care face referire la reforma politicii agricole comune;

  3. Blogoreporter european, secţiune dedicată bloggerilor din România care vor publica pe paginile lor de internet materiale cu privire la temă propusă.

  Indiferent de tema aleasă, genurile jurnalistice vizate sunt:

  - interviu, talk-show, dezbatere

  - analiză, comentariu, editorial

  - reportaj, anchetă, dosar

  Cui se adresează programul „Reporter European”

  La concurs sunt invitaţi să participe atât jurnaliştii din presa locală şi centrală, reprezentând toate canalele de presă (scrisă, audio, video, online), cât şi bloggerii din România. Aceştia se pot înscrie în competiţie cu materiale publicate sau difuzate în perioada 1 ianuarie – 20 noiembrie 2011.

  Criteriile de selecţie

  Criteriile de selecţie care vor sta la baza jurizării sunt: acurateţea informaţiei, originalitatea perspectivei din care e tratat subiectul, capacitatea temei alese de a genera dezbatere publică şi impactul generat în urma publicării sau difuzării materialelor respective. În ceea ce priveşte prima temă, vor fi avute în vedere modul în care opinia publică este expusă la ideea de voluntariat, precum şi modul în care subiectele abordate favorizează producerea unor reacţii pozitive în rândul publicului.

  Jurizare

  Juriul va fi format din specialişti mass-media şi reprezentanţi ai instituţiilor europene din România (unul din partea Biroului de Informare al Parlamentului European şi unul din partea Reprezentanţei Comisiei Europene). Juriul va avea în vedere selectarea, în măsura în care este posibil, a unui câştigător pentru fiecare secţiune în parte, corespunzătoare celor două teme. Sesiunea de jurizare va avea loc în luna decembrie şi va fi urmată de anunţarea câştigătorilor printr-un comunicat de presă oficial şi de premierea acestora.

  Premii

  Câştigătorii selectaţi vor fi premiaţi cu echipamente informatice utile în activitatea lor profesională. De asemenea, câştigătorilor li se va oferi oportunitatea să efectueze o vizită la Bruxelles sau Strasbourg pentru întâlniri / interviuri cu membri ai Parlamentului European şi cu oficiali ai Comisiei Europene. Costurile vizitei (avion - clasa economic, diurnă şi acoperirea costului cazării) vor fi decontate de către organizatori după realizarea vizitei.

  Premiu special

  Pe lângă premiile oferite pentru cele trei secţiuni corespunzătoare fiecărei teme în parte, categorii în cadrul cărora vor fi luate în considerare proiectele tuturor participanţilor înscrişi în concurs indiferent de vârstă, un premiu special va fi acordat unui tânăr jurnalist. Vor fi astfel vizaţi jurnaliştii cu vârste de până în 25 de ani, câştigătorul urmând să fie ales dintre participanţii înscrişi la oricare dintre teme/secţiuni care se încadrează în limita de vârstă.

  Jurnaliştii premiaţi în ediţiile anterioare ale programului „Reporter European” nu se mai pot înscrie în concurs.

  Înscriere şi termene limită

  Pentru înscriere sunt necesare:

  - presă scrisă: materialul propus şi publicaţia în care acesta a apărut;

  - radio: înregistrarea în format electronic sau transcriptul materialului şi al emisiunii în care a fost difuzat;

  - televiziune: înregistrarea în format electronic sau transcriptul materialului şi al emisiunii în care a fost difuzat;

  - presă electronică: materialul propus şi denumirea site-ului unde a apărut.

   Candidaţii trebuie să transmită, alături de materialul pe care doresc să îl înscrie în concurs, şi o scurtă evaluare (max. 500 de cuvinte) a impactului generat în urma publicării/difuzării.

  Candidaţii sunt rugaţi să trimită materialele în formă tipărită + anexe, prin poştă sau curier, la sediul Reprezentanţei Comisiei Europene în România, str. Vasile Lascăr 31, 020492 Bucureşti, în plic cu menţiunea: "Pentru concursul REPORTER EUROPEAN" sau în format electronic, tot cu menţiunea "Pentru concursul REPORTER EUROPEAN", pe adresa comm-rep-ro@ec.europa.eu . Candidaţii sunt rugaţi să includă în dosarul de candidatură datele de contact personale: nume şi prenume, adresa poştală, telefon, e-mail şi data naşterii. Termenul limită pentru transmiterea materialelor este 30 noiembrie 2011, data poştei.

  Sprijin oferit

  Reprezentanţa Comisiei Europene în România va oferi sprijin jurnaliştilor interesaţi să abordeze subiecte legate de voluntariat pe tot parcursul anului 2011, prin:

  - punerea la dispoziţia reprezentanţilor media a unui set de instrumente de lucru (alerte săptămânale cu cele mai recente subiecte existente pe pagina de internet a Comisiei Europene, acces la echipamentul de video-conferinte existent in cadrul RCE pentru a realiza interviuri cu personalităţi de la Bruxelles etc.);

  - facilitarea accesului la persoane şi ONG-uri implicate în activităţi de voluntariat;

  - furnizarea informaţiilor legate de proiectele desfăşurate de RCE în cadrul activităţilor dedicate Anului European al Voluntariatului.

  Pagini Utile

  Contacte utile
  Ultima actualizare: 10/11/2011  |Începutul paginii