Cale de navigare


Despre noi
Reprezentanţa în România
Articole şi dialoguri
EuropeDirect
Biroul de Informare al Parlamentului European în România
Concurs de desene : Ziua Europei
E-mail this pageTrimite pagina prin e-mailImprimaImprima

13/04/2010 00:00:00

Reprezentanţa Comisiei Europene în România invită elevii din şcolile din România să participe la un concurs de desene a cărui tematică este Ziua Europei. Concursul are două grupe de vârstă : 6-10 ani (ciclul primar) şi 11-15 ani (ciclul gimnazial). Competitia este deschisă contribuţiilor individuale.

Concursul face parte dintr-o serie de acţiuni desfăşurate în Anul European de Combatere a Sărăciei si Excluziunii Sociale. Lucrările calificate pentru finală precum şi cele câştigătoare vor lua parte la o licitaţie al cărei scop este colectarea de fonduri menite să sprijine eforturile grupurilor dezavantajate.  

Concursul îşi propune să întărească şi să susţină educaţia pentru cetăţenie europeană din şcoli. Participanţii vor avea ocazia să demonstreze originalitate şi măiestrie în a ilustra, prin forme şi culori, mediul lor de viaţă ca parte a contextului european ce este fundamentat pe valori culturale comune :  libertate, democraţie, stat de drept, respect pentru drepturile omului şi egalitate.

Participanţii vor avea, de asemenea, ocazia să-şi îmbogăţească experienţa perceptuală prin poziţionarea compoziţiei lor artistice într-un context mai larg, european şi să se înţeleagă mai bine pe sine, familiile şi comunităţile lor.

  Concurs de desene : Ziua Europei

  Sugestii de teme

  •         Casa ca parte a satului sau oraşului lor

  •         Şcoala ca parte a comunităţii locale

  •         Regiunea ca parte a ţării

  •         Elemente naţionale unice ca parte a Europei. 

  Sugestii de subiecte pentru compoziţiile plastice

  •         Eu şi Europa

  •         Călătorie prin Europa

  •         Europa, casa mea

  •         Tânăr în Europa

  •         Europa mai aproape de mine

  •         Prieteni europeni

  Alte subiecte inspirate din viaţa comunităţii locale, regionale, naţionale si europene sunt binevenite! Este recomandat ca fiecare compoziţie plastică să cuprindă unul sau mai multe elemente europene.

  Formatul lucrării pentru concurs

  Lucrarea pentru concurs trebuie să fie de mărimea A3 (297 x 420 mm). Orice tehnică compoziţională este acceptată : ulei, acuarelă, creion, peniţă, colaj, ceracolor etc. Pe verso, lucrarea trebuie să conţină următoarele informaţii: titlul compoziţiei, categoria de concurs (primar sau gimnazial), numele autorului, vârsta, şcoala, adresa poştală, adresa de email şi telefonul acestuia.

  Premii

  Vor fi selectaţi 30 de finalişti pentru fiecare categorie, deci un total de 60 finalişti pentru cele două categorii. Finaliştii vor fi invitaţi să participe la festivitatea de premiere ce va avea loc la Bucuresti. După festivitatea de premiere invitaţii vor participa la o activitate specială ce se va desfăşura în cadrul expoziţiei tematice O poveste despre libertate.

  Reprezentanţa Comisiei Europene în România, organizatoarea concursului, va asigura transportul la Bucureşti pentru fiecare finalist, precum şi a unui însoţitor adult.

  Câstigătorii vor fi selectaţi din rândul finaliştilor şi anunţaţi la festivitatea de premiere. Organizatorii vor oferi trei premii pentru fiecare categorie: premiul I, premiul al II-lea şi premiul al III-lea. Premiile vor consta în truse de pictură.

  Toţi finaliştii şi câştigătorii vor primi o diplomă de participare. Lucrările lor vor participa la o licitaţie ce va fi organizată pentru colectarea de fonduri destinate grupurilor dezavantajate.

  Termeni şi condiţii

  Toate şcolile sau organizaţiile care desfăşoară activităţi extra-curriculare pot încuraja elevii să trimită lucrări la acest concurs de desene.

  1.       Eligibilitate
  Vor fi evaluate numai lucrările individuale care provin de la participanţii care îndeplinesc condiţiile de vârstă menţionate : 6-10 ani (primar) şi 11-15 ani (gimnazial).

  2.       Număr de lucrări pe participant
  Un participant poate contribui la acest concurs cu un număr maxim de trei (3) desene.

  3.       Termen limită
  Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor este 15 mai 2010. Lucrările trimise după această dată nu vor fi luate în considerare. 

  4.      Unde se trimit lucrarile

  Participanţii sunt invitaţi să trimită lucrările lor prin poşta la următoarea adresa :

  Simona Toma

  Centrul de Informare al Comisiei Europene în România

  Str. Vasile Lascar 31, 020492 Bucureşti

  Dată fiind dimensiunea lucrării (A3, 297 x 420 mm) recomandăm ca pentru expediere să se folosească tuburi de carton care impiedică plierea sau deterioarea lucrării.

  Pentru eligibilitate, ultimă dată menţionată pe ştampila de pe plic trebuie să fie data menţionată ca termen limită : 15 mai 2010.

  5.       Evaluare
  Evaluarea va fi realizată în două etape : 1) selecţionarea finaliştilor 2) selecţionarea câstigătorilor.

  Juriul va evalua lucrările conform următoarelor criterii:

  •         Relevanţa temei: relevanţă în ce priveşte tema concursului (mesajul principal trebuie pus în evidenţă şi exprimat prin elemente compoziţionale vizuale bine armonizate);

  •         Originalitatea: idee originală ce transmite mesajul integrat într-o lucrare vizuală echilibrată în privinţa concepţiei, stilului, aşezării în pagină şi a design-ului grafic;

  •         Impactul vizual şi comunicativ: calitatea design-ului grafic, grija şi strădania pentru a transmite un mesaj clar şi relevant sunt elementele esenţiale ale unei lucrări atractive. Importantă este de asemenea dimeniunea europeană a lucrării prin integrarea unuia sau a mai multor elemente europene.

  6.       Premii
  Vor fi premiate lucrările care înfăţişează cel mai bine tematica propusă, care au impact vizual şi comunicativ semnificativ şi sunt originale. Decizia juriului este finală şi odată anunţate rezultatele nu se admit contestaţii. 

  7.       Aspecte legale şi etice
  Reprezentanţa Comisiei Europene în România îşi rezervă drepturile de a modifica regulile şi premiile. Orice modificare va fi anunţată pe site-ul reprezentanţei şi va intra în vigoare de la data publicării.

  Toţi participanţii trebuie să respecte acordurile europene privitoare la drepturile de autor. Lucrările nu trebuie să conţină afirmaţii, date, informaţii sau citate care pot dăuna sau ofensa persoane sau grupuri de persoane.

  Lucrările nu trebuie să conţină afirmaţii, date, informaţii sau citate care să încurajeze persecutarea persoanelor pe considerente de rasă, opinie, naţionalitate, sex, profesie sau de altă natură. Lucrările nu vor încuraja infracţionalitatea sau încălcarea legii.

  8.      Descalificarea lucrărilor

  Reprezentanţa Comisiei Europene în România îşi rezervă dreptul de a descalifica o lucrare dacă aceasta a depăşit termenul stabilit pentru trimitere, fie parţial, fie în totalitate sau dacă aceasta încalcă vreo prevedere prevăzută în secţiunea „Aspecte legale şi etice“.

  9.       Drepturi de reproducere
  Toate lucrările şi materialele trimise pentru acest concurs devin proprietatea Reprezentanţei Comisiei Europene în România. Din momentul trimiterii lor, organizatorul concursului are dreptul de a optimiza, adnota, dezvolta, modifica, reproduce şi vinde aceste materialele pentru colectarea de fonduri ce vor fi donate unor grupuri dezavantajate.

  10.   Informaţii cu caracter general
  Concursul este coordonat de Reprezentanţa Comisiei Europene în România. Întrebările referitoare la concurs îi pot fi adresate Drei Laura-Acsah Radu la următoarea adresă de e-mail: Laura-Acsah.RADU@ec.europa.eu sau la telefonul : 021 203 54 78.

  Contacte utile
  Ultima actualizare: 30/10/2010  |Începutul paginii