Cale de navigare

Fonduri europene în România

Irlanda, Limerick: Teste in tunel de aer la Universitatea din Limerick, Departamentul de Inginerie Aeronautica

Portugalia, Aveiro: Asigurarea de punct de acces Internet gratuite in orasul Aveiro

Denmark, Thyboren: Centru de pregatire si ateliere de lucru pentru lucratorii din industria pescuitului


Politica de coeziune

Pentru perioada 2007-2013, politica de coeziune a Uniunii Europene a fost reformata pentru a raspunde mai bine obiectivelor stabilite la Lisabona si la Goteborg (economie competitiva bazata pe cunoastere, cercetare si dezvoltare tehnologica, dezvoltare sustenabila, ocuparea fortei de munca). In urma acestei reforme, politica de coeziune va avea la dispozitie trei instrumente: Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul de Coeziune si Fondul Social European.

Cele trei instrumente vor fi folosite ca si pana acum, pentru a ajuta la reducerea disparitatilor de dezvoltare economica intre diversele regiuni ale Uniunii Europene, punandu-se accentul pe cunoastere si inovare, pe crearea de locuri de munca mai multe si mai bune, cooperare intre regiuni si pe transformarea regiunilor in locuri atractive pentru a investi si pentru a munci.

Politica de coeziune, in noua sa forma, are trei obiective: Convergenta (sprijinind regiunile ramase în urma din punct de vedere al dezvoltarii economice), Competitivitate Regionala si Ocuparea fortei de munca (sprijinind regiuni, altele decat cele ramase in urma ca nivel de dezvoltare, pentru atingerea tintelor Agendei Lisabona) si Cooperare Teritoriala Europeana (promovand o dezvoltare echilibrata a intregului teritoriu comunitar, prin incurajarea cooperarii si schimbului de bune practici intre toate regiunile UE). Ultimul obiectiv va avea trei axe de actiune, si anume: cooperare trans-frontaliera, transnationala si inter-regionala.

Romania, ca viitoare beneficiara a fondurilor structurale, este eligibila pentru toate cele trei instrumente si pentru doua dintre obiective - Convergenta si Cooperare Teritoriala Europeana.

Politica de dezvoltare rurala

Viitoarea politica de dezvoltare rurala in perioada 2007-2013 se va concentra pe trei domenii in conformitate cu cele trei axe tematice stabilite in noua reglementare privind dezvoltarea rurala: imbunatatirea competitivitatii pentru agricultura si paduri; mediu si peisaj rural; imbunatatirea calitatii vietii si diversificarea economiei rurale. O a patra axa, numita "Leader" bazata pe experienta data de initiativele comunitare Leader, deschide noi posibilitati pentru abordarile locale ale problematicii dezvoltarii rurale.

Noua perioada de programare ofera o posibilitatea unica de a reorienta sprijinul dinspre finantarea dezvoltarii rurale la crestere, locuri de munca si sustenabilitate.

Alocarea Fondurilor Structurale si de Coeziune

Suma totala a Fondurilor Structurale si de Coeziune alocate Romaniei este de 19,668 miliarde Euro, din care 12,661 miliarde vor fi alocate prin Fondurile Structurale in cadrul obiectivului „Convergenta”, 6,552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0,455 miliarde vor fi alocate Obiectivului „Cooperare Teritoriala Europeana” (inclusiv transferurile la IPA şi ENPI, Instrumentul de Pre-Aderare si Instrumentul European de Vecinatate si Cooperare).

Pentru urmatorii 7 ani (2007-2013), Romania a pregatit o serie de documente strategice si operationale pentru a stabili prioritatile de dezvoltare ale Romaniei si pentru a defini alocarea fondurilor comunitare pe fiecare obiectiv in parte.

Planul Naţional de Dezvoltare (PND) cuprinde strategia nationala de dezvoltare a Romaniei. In acest document, finalizat la sfaraitul anului 2005, sunt prezentate obiectivele strategice, actiunile planificate si sursele de finantare din perspectiva multi-anuala. (document ce nu a trebuit supus aprobarii Comisiei Europene).

Cadrul Strategic National de Referinta (CSNR) are la baza Planul National de Dezvoltare si identifica legatura dintre prioritatile nationale si regionale si proritatile comunitare sustinute de Comisia Europeana. In CSNR se specifica alocarea anuala a fondurilor europene pe fiecare obiectiv, pe fiecare instrument si pe fiecare program operational.

Programele Operationale (PO) sunt documentele ce identifica, pentru fiecare obiectiv strategic din CSNR, axele prioritare si domeniile de interventie, furnizand detalii despre finantarea nationala publica si privata si co-finantarea de la Uniunea Europeana.

Fiecare Program Operational este completat de un Program Complement, documente ce nu sunt supuse aprobarii Comisiei Europene, dar care cuprind detalii practice privind proiectele si cheltuielile eligibile, potentialii beneficiari, modurile de decontare, rolul autoritatilor etc.

Fiecare PO este impartit in mai multe Axe Prioritare (ilustrand obiectivele Programului Operational respectiv), fiecare axa avand unul sau mai multe Domenii majore de interventie, care la randul lor pot cuprinde una sau mai multe operatiuni ce urmeaza a beneficia de finantare din fondurile structurale.

Detalii despre aceste documente se pot gasi pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor (http://www.mefromania.ro/) in sectiunea dedicata PND. De asemenea, detalii despre fiecare PO in parte, si despre modul in care va fi implementat se gasesc pe site-urile oficiale ale Autoritatilor de Management si a Organismelor Intermediare.

CSNR se implementeaza prin Programele Operationale, elaborate prin obiectivele “Convergenta” si “Cooperare Teritoriala Europeana”. Tabelul 1 prezinta lista Programelor Operationale elaborate de Romania, Autoritatile de Management, Organismele Intermediare precum si instrumentele structurale prin care vor fi finantate Programele Operationale. Fiecare Autoritate de Management poate sa delege o parte din sarcinile sale unuia sau mai multor Organisme Intermediare. OI nu sunt structuri obligatorii in cadrul institutional de implementare a Programelor Operationale, fiind la latitudinea AM de a numi sau nu organisme intermediare. CSNR cuprinde o prezentare generala a Programelor Operationale din cadrul obiectivului “Convergenta”.

Pentru cei care doresc mai multe informatii am prevazut link-uri catre siturile institutiilor implicate, in tabelul de mai jos.

Program Operational

Autoritate de Management

Organism Intermediar

Fond

Obiectivul Convergenta

PO pentru Cresterea Competitivitatii Economice

Ministerul Economiei si Finantelor

Ministerul pentru IMM, Comert, Turism si Profesii Liberale
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului (Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica)
Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiilor
Ministerul Economiei si Finantelor (Directia Generala Politica Energetica)

FEDR

PO Transport

Ministerul Transporturilor

Ministerul Transporturilor

FEDR+FC

PO Mediu

Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile

Agentiile Regionale Pentru Protectia Mediului

FEDR+FC

PO Regional

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor

Agentiile pentru Dezvoltare Regionala

FEDR

PO Dezvoltarea Resurselor Umane

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului (Departamentul Educatie)
8 Organisme Intermediare Regionale, coordonate de MMSSF

FSE

PO Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

FSE

PO Asistenta Tehnica

Ministerul Economiei si Finantelor

Ministerul Economiei si Finantelor

FEDR

Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana

Cooperare Transfrontaliera - PO Ungaria - Romania

Agentia Nationala de Dezvoltare (Ungaria)

Agentia Nationala de Dezvoltare (Ungaria)

FEDR

Cooperare Transfrontaliera - PO Romania - Bulgaria

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor

FEDR

Cooperare Transfrontaliera - PO Romania - Serbia

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor

FEDR (transfer catre IPA)

Cooperare Transfrontaliera - PO Romania - Ucraina - Moldova

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor

FEDR (transfer catre ENPI)

Cooperare Transfrontaliera - PO Ungaria - Slovacia - Romania - Ucraina

Ungaria

-

FEDR (transfer catre ENPI)

PO Cooperare Transnationala in Sud-Estul Europei

Ministerul Guvernarii Locale si Dezvoltarii Teritoriale (Ungaria)

-

FEDR

PO Cooperare Interregionala

Urmeaza sa fie stabilit

-

FEDR

In documentele de mai jos gasiti contactele autoritatilor de management si ale organismelor intermediare pentru Fondurile Structurale si de Coeziune, precum si pentru Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Informatiile oferite sunt valide la data publicarii lor si in mod constant operam actualizarile necesare. Cu toate acestea, pentru informatie la zi va recomandam sa consultati siturile autoritatilor competente indicate in tabelul de mai sus prin link-uri.

Lista contacte autoritati de management pdf - 73 KB [73 KB]
Lista contacte organisme intermediare pdf - 106 KB [106 KB]
Lista contacte dezvoltare rurala pdf - 96 KB [96 KB]

Contacte utile
Ultima actualizare: 25/08/2011  |Începutul paginii