Cale de navigare

Masa rotundă "Abandonul şcolar-ţinta 2020

29/07/2011

Reprezentanţa Comisiei Europene a organizat, pe 29 iunie, la Casa Uniunii Europene (Str. Vasile Lascăr nr. 31), etajul 1, de la ora 10:00, masa rotundă „Abandonul Şcolar – ţinta 2020”.

Prin intermediul Strategiei Europa 2020, Uniunea Europeană vizează să sprijine mai bine tinerii şi să le permită să îşi dezvolte din plin talentele în propriul lor interes, dar şi în beneficiul economiei şi al societății. Una dintre ţintele principale ale Strategiei este aceea de a reduce procentul de tineri care părăsesc timpuriu şcoala sub 10%.

  Deşi la nivelul anului şcolar 2008-2009 rata abandonului şi rata părăsirii timpuri a sistemului de educaţie în România a scăzut pentru prima dată în ultimul deceniu, România se află încă printre ţările UE cu rate ridicate în acest domeniu. Dezbaterea la care vă invităm să luaţi parte are ca obiectiv identificarea măsurilor celor mai eficiente pentru a creşte participarea tinerilor la educaţie în vederea atingerii dezideratului de a reduce abandonul şcolar şi părăsirea timpurie a şcolii sub procentul de 11,3 % până în anul 2020.

  Au susţinut prezentări în cadrul evenimentului doamna Iulia Adriana Oana Badea, Secretar de stat în cadrul Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; Dr. Anca Nedelcu, expert educație Centrul Educaţia 2000+ şi doamna Luminiţa Costache, UNICEF. Dezbaterea a fost moderată de domnul Ciprian Ciucu, Centrul Roman de Politici Europene. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Centrul Educația 2000+.

  Părăsirea timpurie a şcolii îngreunează dezvoltarea economică şi socială şi reprezintă un obstacol serios în calea îndeplinirii obiectivului strategiei Europa 2020 în domeniul educaţiei. Acesta prevede reducerea până la finalul deceniului a ratei medii de părăsire timpurie a şcolii la maxim 10 %, faţă de nivelul actual de 14,4 %. Abandonul şcolar reprezintă o problemă complexă, care trebuie abordată concomitent prin politici educaţionale, de tineret, şi sociale. Dezbaterea la care vă invităm să luaţi parte are ca obiectiv identificarea măsurilor celor mai eficiente pentru a creşte participarea tinerilor din România la educaţie, în vederea atingerii dezideratului de a reduce abandonul şcolar şi părăsirea timpurie a şcolii sub ţinta asumată de 11,3 % până în anul 2020.

  Pagini Utile

  • Persoană de contact:

   Teodora Năstase-Vizireanu, Secretar, Secția Politică, Tel: + 40 21 203 54 61, E-mail: teodora.vizireanu@ec.europa.eu

    

  • Galerie foto:

   Fotografii surprinse în timpul evenimentului pot fi accesate aici.

  Ultima actualizare: 28/05/2013  |Începutul paginii