resize textAA+A++printNatisni
Evropa 2020

Evropa, gospodarna z viri – vodilna pobuda iz strategije Evropa 2020

Pobuda Evropa, gospodarna z viri, zagovarja preusmeritev v nizkoogljično gospodarstvo in premišljeno ravnanje z viri, saj bo le tako Evropa dosegla trajnostno gospodarsko rast.

Naravni viri so temelj našega gospodarstva in kakovosti življenja, vendar jih ne moremo več izrabljati tako nesmotrno, kot do zdaj. Z njimi moramo ravnati učinkoviteje, sicer nam v Evropi ne bo uspelo ohraniti gospodarske rasti in delovnih mest. Gospodarnejša raba virov pomeni nove gospodarske priložnosti, boljšo produktivnost, manjše stroške in večjo konkurenčnost.

Pobuda je večleten okvir za ukrepe na številnih področjih, ki bodo podprli strategije glede podnebnih sprememb, energije, prevoza, industrije, surovin, kmetijstva, ribištva, biotske raznovrstnosti in regionalnega razvoja. Glavni namen pobude je povečati varnost za naložbe in inovacije ter zagotoviti, da se v vseh ustreznih politikah na uravnotežen način upošteva učinkovita raba virov.

Pomembni dokumenti:

Glavni predlogi:

(Povezave na predloge bomo posodobili, ko bodo objavljeni.)

Dogodki za deležnike: