resize textAA+A++printVersiune pentru tipărire
Europa 2020

O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor – iniţiativă majoră a Strategiei Europa 2020

Iniţiativa UE pentru o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, din cadrul Strategiei Europa 2020, promovează trecerea la o creştere durabilă bazată pe utilizarea eficientă a resurselor şi pe o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Resursele naturale sunt fundamentale pentru economia europeană şi pentru calitatea vieţii noastre. Nu ne putem permite să menţinem modelul actual de utilizare a resurselor. Promovarea unei utilizări mai eficiente a resurselor este esenţială pentru garantarea creşterii şi a locurilor de muncă în Europa. Acest lucru va permite crearea de oportunităţi economice importante, va duce la îmbunătăţirea productivităţii şi la reducerea costurilor şi, de asemenea, va stimula competitivitatea.

Iniţiativa prevede un cadru de acţiune pe termen lung în diverse domenii de acţiune, sprijinind astfel strategiile UE privind schimbările climatice, energia, transporturile, industria, materiile prime, agricultura, pescuitul, biodiversitatea şi dezvoltarea regională. Obiectivul urmărit este consolidarea încrederii investitorilor, promovarea inovării şi garantarea faptului că noul model de utilizare eficientă a resurselor este integrat în toate politicile relevante.

Documente de referinţă

Propuneri majore

(linkurile vor fi adăugate odată cu publicarea propunerilor)

Evenimente