resize textAA+A++printPrintbare versie
Europa 2020

Een efficiënt gebruik van hulpbronnen – Vlaggenschipinitiatief van de Europa 2020-strategie

Het vlaggenschipinitiatief voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa, dat in het kader van de Europa 2020-strategie wordt gelanceerd, stimuleert de omschakeling naar een economie die efficiënt omspringt met hulpbronnen bij een lage CO2-uitstoot. Dit moet duurzame groei mogelijk maken.

Onze economie en de kwaliteit van ons bestaan zijn afhankelijk van allerlei hulpbronnen. We kunnen deze niet in het huidige tempo blijven gebruiken. Om de groei en werkgelegenheid in Europa te garanderen, moeten we er efficiënter mee omgaan. Daardoor krijgt de economie nieuwe kansen, stijgt de productiviteit, gaan de kosten omlaag en verbetert onze concurrentiepositie.

Het vlaggenschipiniatief voor een efficiënter gebruik van hulpbronnen in Europa biedt een langetermijnkader voor acties op tal van beleidsgebieden, zoals klimaat, energie, vervoer, industrie, grondstoffen, landbouw, visserij, biodiversiteit en regionale ontwikkeling. Het moet meer zekerheid bieden voor investeringen en innovaties en zorgen dat op alle relevante beleidsgebieden voldoende rekening wordt gehouden met efficiënt gebruik van hulpbronnen.

Documenten

Voorstellen:

(Regelmatig bij te werken lijst van links naar voorstellen)

Evenementen: