resize textAA+A++printSpausdinti skirta versija
„Europa 2020“

Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva „Tausiai išteklius naudojanti Europa“

Strategijos „Europa 2020“ pavyzdine iniciatyva „Tausiai išteklius naudojanti Europa“ remiamas perėjimas prie ekonomikos, kurioje būtų tausiai naudojami ištekliai ir naudojamos mažai anglies dioksido išmetančios technologijos, siekiant tvaraus ekonomikos augimo.

Gamtos ištekliai yra mūsų ekonomikos ir gyvenimo kokybės pagrindas. Naudoti išteklius kaip esame įpratę daugiau sau leisti negalime. Išteklius naudoti tausiai yra nepaprastai svarbu norint užtikrinti, kad Europos ekonomika augtų ir kad būtų kuriamos darbo vietos. Taip atsivers didelės ekonomikos galimybės, padidės našumas, sumažės išlaidos ir padidės konkurencingumas.

Pavyzdinėje iniciatyvoje „Tausiai išteklius naudojanti Europa“ numatyta ilgalaikė daugelio politikos sričių veiksmų programa, kuria remiamos klimato kaitos, energetikos, transporto, pramonės, žaliavų, žemės ūkio, žuvininkystės, biologinės įvairovės ir regioninės plėtros politinės darbotvarkės. Taip siekiama didesnio teisinio tikrumo, kad būtų skatinamos investicijos bei inovacijos ir užtikrinti, kad visų atitinkamų sričių politikoje būtų deramai atsižvelgiama į tausaus išteklių naudojimo klausimą.

Svarbiausi dokumentai

Svarbiausi pasiūlymai

(Nuorodos į svarbiausius pasiūlymus bus atnaujintos, kai tie pasiūlymai bus paskelbti.)

Susijusi suinteresuotųjų šalių veikla