resize textAA+A++printTulostettava versio
Eurooppa 2020 -strategia

Resurssitehokas Eurooppa – Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke

Eurooppa 2020 -strategian "Resurssitehokas Eurooppa" -lippulaivahankkeella tuetaan siirtymistä resurssitehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen kestävän kasvun aikaansaamiseksi.

Luonnonvarat ovat taloutemme ja elämänlaatumme perusta. Niiden käyttö ei voi jatkua nykyisenlaisena. Vain lisäämällä resurssien käytön tehokkuutta voidaan turvata Euroopan kasvu ja työllisyys. Näin avautuu merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia, tuottavuus kasvaa, kustannukset alenevat ja kilpailukyky paranee.

Lippulaivahanke tarjoaa pitkän aikavälin puitteet useilla politiikan aloilla toteutettaville toimille, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, energiaan, liikenteeseen, teollisuuteen, raaka-aineisiin, maa- ja kalatalouteen, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja aluekehitykseen. Sen avulla halutaan lisätä investointien ja innovaatioiden edellyttämää varmuutta ja varmistaa, että resurssitehokkuus otetaan tasapainoisesti huomioon eri aloilla.

Keskeiset asiakirjat:

Keskeiset toimenpide-ehdotukset:

(Luetteloa päivitetään sitä mukaa kuin ehdotuksia julkaistaan.)

Tapahtumia: