resize textAA+A++printTrükiversioon
Euroopa 2020

Euroopa 2020. aasta strateegia juhtalgatus „Ressursitõhus Euroopa”

Ressursitõhusa Euroopa juhtalgatus Euroopa 2020. aasta strateegia raames toetab üleminekut ressursitõhusale, vähese CO2-heitega majandusele, et saavutada jätkusuutlik majanduskasv.

Loodusvarad mõjutavad oluliselt meie majandust ja elukvaliteeti. Me ei saa enam jätkata loodusvarade kasutamist senises mahus. Ressursitõhususe suurendamine on võtmeks majanduskasvu ja töökohtade loomise tagamisse Euroopas. See aitab luua uusi suuri majanduslikke võimalusi, parandada tootlikkust, vähendada kulusid ja suurendada konkurentsivõimet.

Ressursitõhusa Euroopa juhtalgatus jääb pikaks ajaks paljusid poliitikavaldkondi hõlmavaks raamistikuks, mida võetakse arvesse kliimamuutuste, energeetika, transpordi, tööstuse, toorainete, põllumajanduse, kalanduse, bioloogilise mitmekesisuse ja regionaalarengu valdkonna poliitiliste tegevuskavade koostamisel. See peaks suurendama kindlustunnet investeeringute ja innovatsiooni puhul ning tagama, et kõik asjakohased poliitikavaldkonnad annavad ressursitõhususse oma panuse tasakaalustatud viisil.

Olulised dokumendid:

Olulised ettepanekud:

(Linke oluliste ettepanekute juurde ajakohastatakse vastavalt nende avaldamisele.)

Seonduvad sidusrühmade üritused: