resize textAA+A++printPrintversion
Europa 2020

Et ressourceeffektivt Europa – Flagskibsinitiativ i Europa 2020-strategien

Flagskibsinitiativet for et ressourceeffektivt Europa i Europa 2020-strategien støtter overgangen til en ressourceeffektiv lavkulstoføkonomi for at opnå bæredygtig vækst.

Naturressourcer er et fundament for både vores økonomi og vores livskvalitet. Det er ikke muligt at fortsætte med at bruge naturressourcer, som vi gør nu. Hvis Europas økonomiske vækst og beskæftigelse skal sikres, skal ressourceeffektiviteten øges. Det vil give store økonomiske muligheder, øget produktivitet, lavere omkostninger og øget konkurrencedygtighed.

Flagskibsinitiativet for et ressourceeffektivt Europa giver en langsigtet ramme for initiativer på mange politikområder og understøtter den politiske dagsorden for klimaforandringer, energi, transport, industri, råmaterialer, landbrug, fiskeri, biodiversitet og regionaludvikling. Det sker for at sikre investeringer og innovation og garantere, at der tages rimeligt hensyn til ressourceeffektivitet i alle relevante politikker.

Vigtige dokumenter:

Vigtige forslag:

(Links til vigtige forslag opdateres, når de offentliggøres)

Lignende begivenheder for stakeholdere: