resize textAA+A++printVerze pro tisk
Evropa 2020

Evropa účinněji využívající zdroje – stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020

Stěžejní iniciativa pro Evropu účinněji využívající zdroje, jež spadá pod strategii Evropa 2020, podporuje přechod na nízkouhlíkové hospodářství, které bude méně náročné na zdroje. Cílem je zajistit udržitelný růst.

Bez přírodních zdrojů by naše hospodářství nemohlo fungovat. Přírodní zdroje rovněž zásadním způsobem ovlivňují kvalitu našeho života. Využívat je stejným způsobem jako dosud však není nadále možné. K zajištění hospodářského růstu a vytváření nových pracovních míst v Evropě je nezbytné přírodní zdroje využívat účinněji. To povede k vytvoření důležitých ekonomických příležitostí, ke zvýšení produktivity, snížení nákladů a zlepšení konkurenceschopnosti.

Tato stěžejní iniciativa poskytuje dlouhodobý rámec pro opatření v mnoha oblastech politiky, jelikož se dotýká témat, jako je změna klimatu, energetika, doprava, průmysl, suroviny, zemědělství, rybolov, biologická rozmanitost a regionální rozvoj. Měla by se tak posílit důvěra investorů, zvýšit inovace a zajistit, aby se při rozhodování o účinnějším využívání zdrojů zohlednily veškeré relevantní oblasti politiky.

Hlavní dokumenty:

Hlavní návrhy:

(Odkazy na hlavní návrhy budou aktualizovány, jakmile dojde ke zveřejnění daných návrhů.)

Související akce: