Kontakt  |  Søgning  
Introduktion
Videnskabelig forståelse
Etik
Videnskabelig bevågenhed
Kvinder og videnskab
Unge og videnskab
Handlingsplan
FP6 Calls
Videnskab og Samfund
Videnskab og samfund i Europa Graphic element
 

Videnskabelig bevågenhed 

Nutidens samfund afhænger af videnskabelig forskning og af, at den nye viden omsættes i praksis via teknologi. Men videnskabens rolle i vores hverdag bliver ofte overset eller taget for givet, og tit kommer den offentlige mening kun til udtryk, når forskningen og nye opdagelser rejser etiske problemstillinger. Derfor må offentligheden oplyses ordentligt, så folk kan tage stilling til spørgsmålene.

Hovedsigtet med arbejdsgruppen om videnskabelig bevågenhed er at øge den brede befolknings viden og bevidsthed om fordele ved og følgevirkninger af europæisk forskningssamarbejde. Aktiviteterne fokuserer derudover på emner, hvormed forskerne kan vække offentlighedens bekymring, f.eks. dyreforsøg.

Lad rygtet spredes

For at involvere de europæiske borgere i en dybere forståelse for videnskaben kræves det, at der åbnes op for nye kommunikationslinjer mellem videnskabsfællesskabet og samfundet i almindelighed. Som det vil kunne ses nedenfor, arrangerer og støtter Europa-Kommissionen i den sammenhæng flere aktiviteter for at fremme denne dybere forståelse.

At shoppe efter videnskab

Science Shops gennemfører værdifuld forskning på det civile samfunds vegne og slår bro mellem det civile samfund og det videnskabelige forskningsfællesskab. Europa-Kommissionen hjælper med til at skabe græsrodsnetværk af forskningsorganisationer i Europa.

EU-dækkende og nationale videnskabsuger

Den ti-årige Forsknings- og teknologiuge viser på en visuelt attraktiv og engageret  måde videnskabens følgevirkninger og dens anvendelsesformål i vores hverdag. På samme måde tilrettelægges nationale videnskabsuger i mange europæiske medlemsstater og associerede lande.

En ny generation af videnskabsfolk

Det er vigtigt at opfostre en ny generation af videnskabsfolk for at forbedre de europæiske borgeres livskvalitet og styrke kontinentets økonomiske konkurrencedygtighed. Der er taget en række initiativer for at opmuntre de unge til at engagere sig inden for videnskab. Disse initiativer omfatter en styrkelse af de videnskabelige uddannelser og karrieremuligheder og at inddrage de unge i den videnskabelige udforskning, både inden og uden for det formelle uddannelsessystem. Blandt Kommissionens initiativer til at anspore til videnskabelig interesse blandt de unge, belønner og fejrer EU’s konkurrence for unge videnskabsfolk Europas bedste unge videnskabelige talent.

En campus i fællesskabet

Flere højere læreanstalter, navnlig universiteter, er i færd med at åbne sine aktiviteter og indgår i et bedre samspil med samfundet via en hyppig dialog. Ligeledes bliver forskere via legater og priser opmuntret til at være mere mobile i Europa.

At belønne indsigt

Med henblik på at give europæiske videnskabsfolk den offentlige anerkendelse, de fortjener, uddeler Europa-Kommissionen flere videnskabelige priser. Blandt disse anerkendelser er den eftertragtede Descartes-pris på 1 million euro, der belønner forskningshold for fremragende videnskabelige og teknologiske resultater hidrørende fra europæisk og internationalt forskningssamarbejde.

 
Graphical element
Line
     
Seneste opdateringer | Højdepunkter | Dokumenter | Links | Kontakter TOP
   
Seneste opdateringer Højdepunkter Dokumenter Links Kontakter