Kontakt  |  Søgning  
Introduktion
Videnskabelig forståelse
Etik
Videnskabelig bevågenhed
Kvinder og videnskab
Unge og videnskab
Handlingsplan
FP6 Calls
Videnskab og Samfund
Videnskab og samfund i Europa Graphic element
 

Forvaltning og videnskabelig rådgivning

Formålet med forvaltning og videnskabelig rådgivning er, at få flere mennesker og organisationer med til at udforme EU’s politik.

Hver dag sker der nye udviklinger i den videnskabelige forskning, som kan forbedre vores livskvalitet. Men planlægningsprocessen håndterer ikke altid fastsatte risici ordentligt eller tager højde for offentlige interesser.

Opsætning af retningslinier for brugen af ekspertise In English

Der er opsat nogle retningslinier for at gøre videnskabelig ekspertise mere ansvarlig og for at opretholde tilliden til alle, der er involverede i processen.

Borgerinddragelse: dialog og medbestemmelse In English

Videnskaben står i hele samfundets tjeneste. Det budskab gælder det om at få formidlet klart. Derfor vil EU støtte højt profilerede lokale og regionale fora hvor forskere og engagerede medborgere debatterer emnet "Videnskab og samfund". I 2005 giver Europa-Kommissionen bolden op på EU-plan med et europæisk forskningskonvent der skal involvere så mange parter som muligt.

Ved at deltage i beslutningsprocesserne kan borgerne og de foreninger der repræsenterer dem, komme til orde med deres forhåbninger og bekymringer hvad angår den videnskabelige og tekniske udvikling. Derfor vil Kommissionen stimulere denne form for medvirken i hele Europa ("det europæiske forskningsrum"), bl.a. gennem erfaringsudveksling og direkte støtte.

Videnskabsfolks internet-netværk – SINAPSE In English

Europa-kommissionen opretter et netværk, kaldet SINAPSE (Scientific Information for Policy Support in Europe – videnskabelig information for politisk støtte i Europa), som vil gøre videnskab til en udviklingstjeneste. Det vil begynde arbejdet i 2003, og har forskellige funktioner. Det vil udvikle et elektronisk bibliotek med videnskabelige meninger og råd, som kan rådgive offentlige myndigheder, der søger råd fra eksperter om videnskabelige emner. Det giver mulighed for at kontrollere, om der er blevet arbejdet på emnet; det vil gøre kommissionen i stand til, at foretage uformelle, videnskabelige drøftelser. Det vil give det videnskabelige samfund og andre interessenter mulighed for, at påbegynde diskussioner om potentielle kontradiktoriske, videnskabelige emner. Endelig vil det give et sikkert netværk for diskussioner mellem videnskabsfolk.

Rådgivning om forskning In English

Den Europæiske Rådgivende udvalg for Forskning er et uafhængigt rådgivende udvalg på højt niveau, som udgør 45 top-eksperter fra EU-lande, der rådgiver om udformning og implementering af EU-forskningspolitik. Det fokuserer på at realisere det Europæiske forskningssamarbejdsområde samt på, at anvende planlægningsinstrumenter, så som Fællesskabets rammeprogram for forskning og udvikling.

Den videnskabelige rådgivnings indvirkning på kriseforvaltning og mediernes rolle

Når det drejer sig om reelle kriser, kildne spørgsmål, holdninger til eller endda bekymringer om videnskab og teknologi afhænger offentligheden først og fremmest af medierne for at lære, analysere og danne meninger. Der er derfor behov for at tilvejebringe god praksis inden for samarbejde med borgerne og kommunikation af videnskabelig information.

Notater fra konferencen Videnskabelig rådgivning, kriseforvaltning & medier In English, der fandt sted i juni 2003.

 

 
Graphical element
Line
     
Seneste opdateringer | Højdepunkter | Dokumenter | Links | Kontakter TOP
   
Seneste opdateringer Højdepunkter Dokumenter Links Kontakter