Contact  |  Zoeken   
Inleiding
Wetenschap & governance
Ethiek
Wetenschappelijk bewustzijn
Jeugd & wetenschap
Vrouwen & wetenschap
Actieprogramma
FP6 Calls
Wetenschap en Samenleving
Wetenschap en Samenleving Laatste updates Hoogtepunten Dokumente Links Contactgegevens Graphic element
 

Actielijst

1. Bevordering van het wetenschappelijk onderwijs en de wetenschappelijke cultuur in Europa

1.1. Bewustmaking van het publiek

Actie 1 Een debat op gang brengen over de oprichting van een Europees wetenschappelijk persagentschap en een netwerk voor informatieuitwisseling

Actie 2 Een betere interactie bewerkstelligen tussen de wetenschappelijke wereld en de media

Actie 3 Een speciale “prijs” in het leven roepen voor wetenschappelijke communicatie

Actie 4 De mogelijkheden onderzoeken van internet en televisie om meer bekendheid te geven aan wetenschap

Actie 5 Multimediaproducten (TV-programma's en publicaties) helpen ontwerpen voor ruime verspreiding

Actie 6 Ondersteuning bieden voor het vertalen van communicatieproducten

Actie 7Een netwerk opzetten van wetenschappelijke evenementen over heel Europa, bv. De Wetenschapsweek en andere manifestaties

Actie 8 Het publieke bewustzijn bevorderen rond de Europese dimensie
van onderzoek via de Europese Wetenschapsweek

Actie 9 Meting van de impact en evaluatie van nationale maatregelen voor publieke bewustmaking

Actie 10 Zorgen voor een systematische openbare verspreiding van Europese onderzoeksactiviteiten

1.2. Wetenschappelijk onderwijs en wetenschappelijke carrières

Actie 11 De link versterken tussen werk, onderzoek en samenleving

Actie 12 Stimuleren van de oprichting van een Jean Monnet-leerstoel rond
"Wetenschap, samenleving en Europese integratie"

Actie 13 Pan-Europese cursussen ontwikkelen rond wetenschap en cultuur

Actie 14 Ondersteuning bieden aan het STEDE-netwerk (Support Science Teacher Education Development in Europe) voor de ontwikkeling van de lerarenopleiding voor wetenschappelijke vakken

Actie 15 Onderwijsonderzoeksprojecten ontwikkelen en verspreiden over wetenschap en technologie

Actie 16 Aantrekkelijkere methoden propageren voor wetenschappelijk onderwijs in scholen (eSchola, WEEST, Netdays)

Actie 17 Ondersteuning bieden aan Europese mobiliteitscentra om het grote publiek beter te informeren over wetenschappelijke loopbanen in Europa

Actie 18 Een vergelijkend onderzoek opstarten naar wetenschappelijke studies en loopbanen, en nationale instellingen in een netwerk onderbrengen

1.3. Dialoog met burgers

Actie 19 De Europese Wetenschapsconventie promoten

Actie 20 Een lokale en regionale dialoog opstarten rond "Wetenschap en samenleving"

Actie 21 Wetenschapswinkels over heel Europa in een netwerk verbinden

 

2. Een wetenschapsbeleid dat dichter bij de burgers staat

2.1. Betrokkenheid van de civiele maatschappij

Actie 22 Nationale informatie uitwisselen over het gebruik van participatieprocedures

Actie 23 Openbare discussies en hoorzittingen organiseren over specifieke onderwerpen

2.2. Gendergelijkheid in de wetenschap

Actie 24 Een Europees Platform voor Vrouwelijke Wetenschappers opzetten

Actie 25 De evolutie naar meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het Europees wetenschappelijk onderzoek opvolgen

Actie 26 De positie bestuderen van vrouwelijke wetenschappers in de privé-sector

Actie 27 De gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de wetenschap bevorderen in een ruimer Europa

2.3. Onderzoek en prognose voor de samenleving

Actie 28 De coördinatie verzorgen van prospectieactiviteiten op Europees niveau

 

3. Verantwoordelijke wetenschap in het centrum van de beleidsvorming

3.1. De ethische dimensie in de wetenschap en de nieuwe technologieën

Actie 29 Een informatie- en documentatieobservatorium helpen opzetten voor ethische kwesties

Actie 30 Een publieke dialoog op gang brengen in Europa over ethiek en wetenschap

Actie 31 Het bewustzijn van wetenschappers omtrent ethische kwesties aanwakkeren

Actie 32 Lokale en nationale netwerken van ethische comités aanmoedigen

Actie 33 Een internationale dialoog op gang brengen rond ethische kwesties

Actie 34 Een betere bescherming van dieren die gebruikt worden bij wetenschappelijk onderzoek

3.2. Risicobeheersing

Actie 35 De praktijken rond risicobeheer verbeteren via networking

3.3. Het gebruik van deskundigheid

Actie 36 Richtlijnen formuleren voor het gebruik van expertise

Actie 37 Op het internet netwerken van wetenschappers tot stand brengen: wetenschappelijke informatie en beleidsondersteuning in Europa

Actie 38 Gemeenschappelijke wetenschappelijke referentiesystemen voor Europa opzetten

 
Line
     
Laatste updates | Hoogtepunten | Documenten | Links | Contactgegevens bovenkant pagina