Kontakt  |  Søgning  
Introduktion
Videnskabelig forståelse
Etik
Videnskabelig bevågenhed
Kvinder og videnskab
Unge og videnskab
Handlingsplan
FP6 Calls
Videnskab og Samfund
Videnskab og samfund i Europa Graphic element
 

Aktionsliste

1. Fremme af videnskabelige uddannelser og miljøer i Europa

1.1. Offentlig bevågenhed

Aktion 1 Stimulere en debat om oprettelsen af et europæisk videnskabeligt presseagentur samt et netværk til informationsudveksling

Aktion 2 Skabe et bedre samspil mellem videnskabskredsene og medierne

Aktion 3 Oprette en særlig prisbelønning for videnskabskommunikation

Aktion 4 Undersøge internettets og fjernsynets potentiale mht. offentliggørelse af videnskabsresultater

Aktion 5 Bidrage til udviklingen af multimedieprodukter (tv-programmer og publikationer) beregnet på vid udbredelsen

Aktion 6 Støtte oversættelsen af videnskabelig informationsmateriale

Aktion 7 Tilrettelægge netværksbaserede, f.eks. “videnskabsuger” i Europa

Aktion 8 Gøre offentligheden bevidst om forskningens europæiske dimension ved hjælp af tilrettelæggelsen af “europæiske videnskabsuger”

Aktion 9 Foretage konsekvensvurderinger og benchmarkinger af nationale metoder til offentligheden

Aktion 10 Sikre en systematisk, offentlig udbredelse af forskningsresultater på EU-plan

1.2. Videnskabelige uddannelser og karrierer

Aktion 11 Styrke båndene mellem arbejdsliv, forskning og samfund

Aktion 12 Arbejde for oprettelsen af en Jean Monnet-lærestol i “videnskab, samfund og europæisk integration”

Aktion 13 Udarbejde Europa-omspændende uddannelsesforløb om videnskab og kultur

Aktion 14 Støtte netværk til udvikling af naturvidenskabslæreruddannelser i Europa (STEDE)

Aktion 15 Udvikle og udbrede uddannelsesrelaterede forskningsprojekter om videnskab og teknologi

Aktion 16 Fremme mere attraktive metoder til naturfagsundervisning i skolerne (eSchola,WEEST, Netdays)

Aktion 17 Støtte europæiske mobilitetscentre til bedre oplysning af offentligheden om videnskabelige karrieremuligheder i hele Europa

Aktion 18 Igangsætte en sammenlignende bedømmelse af videnskabelige studier og karrierer samt etablere netsamarbejde blandt nationale institutioner

1.3. Dialog med borgerne

Aktion 19 Fremme af en regelmæssig “Europæisk Videnskabskonvention”

Aktion 20 Tilrettelægge lokale og regionale dialoger om “videnskab og samfund”

Aktion 21 Udvikle netværk af “Science Shops” over hele Europa

 

2. En mere borgernær politik for videnskab

2.1. Inddragelse af det civile samfund

Aktion 22 Udveksle nationale oplysninger om anvendelse af nærdemokratiske procedurer af den civile befolkning

Aktion 23 Iværksætte udvekslinger med den civile befolkning om specifikke emner

2.2. Ligestilling mellem kønnene inden for videnskab

Aktion 24 Oprette en Europæisk Platform for Videnskabskvinder

Aktion 25 Overvåge fremskridt i retning af kønnenes ligestilling inden for videnskabelig forskning i Europa

Aktion 26 Undersøge videnskabskvinders stilling inden for den private sector

Aktion 27 Fremme af kønnenes videnskabelige ligestilling i Central og Østeuropa samt i de baltiske lande+9-6**

2.3. Fremtidsforskning for samfundet

Aktion 28 Sikre koordineringen af fremtidige aktiviteter på europæisk plan

 

3. Ansvarsbevidst forskning i centrum af den politiske beslutningstagning

3.1. Det etiske aspekt af videnskab og de nye teknologier

Aktion 29 Støtte oprettelsen af et observationscenter for information og dokumentation om etiske spørgsmål

Aktion 30 Igangsætte en offentlig dialog i Europa om etik og videnskab

Aktion 31 Bevidstgøre forskere om etiske spørgsmål

Aktion 32 Oprette lokale og nationale netværk af etiske udvalg

Aktion 33 Igangsætte en international dialog om etiske spørgsmål

Aktion 34 Forbedre beskyttelse af dyr anvendt til videnskabelig forskning

3.2. Risikostyring

Aktion 35 Forbedre praksis inden for risikostyring I forbindelse med udvikling af netværkssamarbejde I Europa

3.3. Anvendelsen af ekspertise

Aktion 36 Udstikke retningslinjer for anvendelse af ekspertise

Aktion 37 Oprette internetbaserede netværk af forskere: videnskabelig information og støtte til politikker i Europa

Aktion 38 Etablere et fælles videnskabeligt referencesystem i Europa

 
Line
     
Seneste opdateringer | Højdepunkter | Dokumenter | Links | Kontakter TOP
   
Seneste opdateringer Højdepunkter Dokumenter Links Kontakter