Contact  |  Zoeken   
Inleiding
Wetenschap & governance
Ethiek
Wetenschappelijk bewustzijn
Jeugd & wetenschap
Vrouwen & wetenschap
Actieprogramma
FP6 Calls
Wetenschap en Samenleving
Wetenschap en Samenleving Laatste updates Hoogtepunten Dokumente Links Contactgegevens Graphic element
 

Voorwoord van Philippe Busquin

In een kennismaatschappij moet democratische governance ervoor zorgen dat de burgers met kennis van zaken keuzes kunnen maken uit de verschillende mogelijkheden die zij door een verantwoordelijke wetenschappelijke en technologische ontwikkeling krijgen aangeboden.

Uit het laatste door de Commissie gepubliceerde Euro­barometer-onderzoek blijkt dat op dit gebied nog heel veel werk moet worden gedaan: de Europeanen hebben weliswaar nog steeds vertrouwen in hun wetenschappers, maar slechts de helft van alle Europeanen zegt zich voor wetenschap te interesseren en veel mensen vinden bovendien dat zij op dit gebied slecht worden voorgelicht.

Het actieplan “Wetenschap en samenleving” van de Europese Commissie heeft ten doel de krachten op Europees niveau te bundelen om te komen tot betere en harmonieuzere verhoudingen tussen wetenschap en samenleving.

In het plan wordt ingegaan op drie belangrijke thema's die voor de Gemeenschap momenteel op de voorgrond staan.

Ten eerste is het plan bedoeld om de in Lissabon vastgestelde strategische doelstelling voor de Europese Unie, namelijk om in 2010 de meest dynamische en concurrerende kenniseconomie ter wereld te worden, te helpen verwezenlijken.

Ten tweede past het plan in het dynamische proces van de totstandbrenging van de Europese onderzoekruimte, dat in januari 2000 door de Europese Commissie in gang is gezet. Het ligt in het verlengde van het document van de Commissie “Wetenschap, samenleving en burgers in Europa” van november 2000, dat de aanzet gaf tot de discussie over de Europese onderzoekruimte.

Ten derde moet het plan een bijdrage leveren tot de uivoering van het Witboek over Europese governance en aan het debat over de toekomst van Europa.

Het plan moet de ideeën over wetenschap en samenleving die uit de discussies naar voren zijn gekomen in concrete resultaten vertalen. Daartoe worden 38 acties voorgesteld die in samenwerking met de lidstaten, regionale instanties, wetenschappers, beleidsmakers, het bedrijfsleven en andere actoren van de civiele maatschappij moeten worden uitgevoerd.

Het plan heeft betrekking op het onderwijs, de wetenschappelijke en technologische cultuur, de betrokkenheid van de burgers en de civiele maatschappij bij het formuleren en uitvoeren van het wetenschapsbeleid in Europa en het gebruik van wetenschappelijke kennis die voldoet aan gemeenschappelijke ethische regels bij het formuleren van verantwoordelijk beleid.

Net zoals de totstandbrenging van de Europese onderzoekruimte kan ook dit actieplan alleen tot goede resultaten leiden als de lidstaten zelf een gezamenlijke en gecoördineerde inspanning leveren. De Commissie zal hierbij als katalysator optreden, door op communautair niveau te zorgen voor aansturing en samenhang.

Philippe Busquin
Europese Commissaris
Onderzoek
 

 


terug naar index
volgende >>
 
Graphic element
Line
     
Laatste updates | Hoogtepunten | Documenten | Links | Contactgegevens bovenkant pagina