Yhteystiedot  |  Haku   
Johdanto
Tiede ja hallinto
Etiikka
Tieteen tunnettuus
Nuoret ja tiede
Naiset ja tiede
Toimintasuunnitelma
FP6 Calls
Tiede ja yhteiskunta
Tiede ja yhteiskunta Graphic element
 

Philippe Busquinin esipuhe

Osaamisyhteiskunnan demokraattiseen hallintotapaan kuuluu, että kansalaisilla on mahdollisuus saada riittävästi tietoa, jonka pohjalta he voivat osallistua vastuunsa tuntevan tieteen ja teknologian tarjoamien vaihtoehtojen valintaan.

Viimeisin komission julkaisema Eurobarometri-kysely osoittaa, että tässä on vielä edistyttävä monella rintamalla. Eurooppalaiset luottavat vielä tutkijoihin, mutta vain puolet heistä ilmoittaa olevansa kiinnostuneita tieteestä, ja monet katsovat saavansa siitä niukasti tietoa.

Euroopan komission toimintasuunnitelmassa “Tiede ja yhteiskunta” aiotaan siksi koota voimat koko Euroopan tasolla vahvempien ja tasapuolisempien suhteiden kehittämiseksi tieteen ja yhteiskunnan välille.

Toimintasuunnitelma sijoittuu kolmen suuren ja ajankohtaisen eurooppalaisen aiheen yhtymäkohtaan.

Se on ensinnäkin seurausta Lissabonin prosessista, ja sillä tuetaan Euroopan unionin itselleen asettamaa strategista tavoitetta tulla maailman kilpailukykyisimmäksi ja dynaamisimmaksi tietoon perustuvaksi taloudeksi vuoteen 2010 mennessä.

Se liittyy myös eurooppalaisen tutkimusalueen perustamisprosessiin, jonka Euroopan komissio pani alulle tammikuussa 2000, ja jatkaa marraskuussa 2000 ilmestyneen ja keskustelunavauksena toimineen komission yksiköiden valmisteluasiakirjan “Tiede, yhteiskunta ja kansalaiset” viitoittamalla tiellä.

Tämän lisäksi toimintasuunnitelmalla aiotaan edistää eurooppalaista hallintotapaa koskevan valkoisen kirjan tavoitteiden toteuttamista ja Euroopan tulevaisuudesta käytävää mielipiteenvaihtoa.

Toimintasuunnitelman kunnianhimoisena tavoitteena on muuntaa näissä keskusteluissa esille tulleet tieteen ja yhteiskunnan suhdetta koskevat ideat konkreettisiksi teoiksi. Siinä ehdotetaan 38 tointa, joita jäsenvaltiot, alueiden viranomaiset, tutkijat, politiikan päättäjät, yritykset ja muut kansalaisyhteiskunnan toimijat voivat yhdessä toteuttaa.

Toiminta sivuaa koulutusta, tiede- ja teknologiakulttuuria sekä kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista Euroopan tiedepolitiikkojen määrittelyyn ja toteuttamiseen, ja siinä painotetaan tieteellisen tiedon käyttöä vastuullisen politiikan laatimiseen yhteisiä eettisiä periaatteita kunnioittavalla tavalla.

Samoin kuin eurooppalaisen tutkimusalueen perustamisella, myös tällä toimintasuunnitelmalla on merkittävä vaikutus vain, jos jäsenvaltiot sitoutuvat tekemään työtä yhdessä ja koordinoidusti. Komissio toimii liikkeellepanijana ja luo toiminnalle yhteisön tason merkitystä ja johdonmukaisuutta.

Philippe Busquin
Euroopan komission jäsen,
tutkimus

 


hakemistoon
seuraava >>
 
Graphic element
Line
     
Mitä uutta? | Tapahtumia | Dokumentit | Linkkejä | Yhteyshenkilöt sivun alkuun
   
Mitä uutta? Tapahtumia Dokumentit Linkkejä Yhteyshenkilöt