BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
Onderzoek
CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrançaisItalianoNederlandsPortuguêsSuomiSvenska
 
Europa  > Europese Commissie  > Onderzoek > Persbericht 
 
European Research News Centre
    

Europese Onderzoekruimte

    

Onderzoekprogramma's

Nieuwe kaderprogramma
(2002-2006)
  
5de kaderprogramma
(1998-2002)
  
Veel voorkomende vragen
  
4de kaderprogramma
(1994-1998)
    

Waarom Europees  Onderzoek?

    
Wat is nieuw?
    

Publikaties

    

Nuttige links

    

 

Persbericht

Onderzoeksinfrastructuur: de Commissie lanceert een Europees Strategisch Forum

 

Brussel, 25 April 2002

Trefwoorden: Onderzoekinfrastructuur, Europese onderzoekruimte, Wetenschapspolitiek, Strategisch forum


Synchrotrons, uiterst krachtige lasers of deeltjesversnellers... Dergelijke infrastructuur speelt een fundamentele rol in het Europese onderzoek. Het is de opdracht van het "Europees Strategisch Forum inzake de onderzoeks-infrastructuur", dat op initiatief van de Commissie door de lidstaten van de Unie is opgericht, om een pluridisciplinair platform te verlenen, dat open staat voor alle EU-landen, voor de permanente analyse van de behoeften van de wetenschapswereld. Vandaag vindt in Brussel de inaugurale vergadering van het forum plaats. Onder infrastructuur worden de grote infrastructuur-faciliteiten verstaan, maar ook supercomputers voor de bio-informatica, GRID-architecturen voor de wetenschappelijke samenwerking, gegevens-banken voor de sociale wetenschappen, virtuele bibliotheken en netwerken van milieureservaten ter bescherming van de biodiversiteit. Het forum moet een broedmachine worden voor Europese of internationale projecten met het oog op de ontwikkeling van nieuwe onderzoeksinfrastructuur in Europa. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 15 lidstaten, die worden aangewezen door de respectieve Ministeries voor Onderzoek welke belast zijn met het wetenschapsbeleid in hun land.

Naar aanleiding van de installatie van het strategisch forum verklaarde het met het onderzoeksbeleid belaste Commissielid, de heer Philippe Busquin: « De oprichting van dit forum vormt een nieuwe fase in de totstandbrenging van een Europese Onderzoeksruimte. De onderzoeksinfrastructuur, die bestaat uit essentiële faciliteiten ten dienste van de wetenschapswereld, bevindt zich in het hart van de toekomstige wetenschappelijke en technologische ontwikkeling. Deze infrastructuur levert een ontmoetingsplaats voor vorsers uit de verschillende Europese landen, uit de academische dan wel de industriële wereld, en een natuurlijk brandpunt van samenwerking en uitwisseling. In die zin vormen de wetenschappelijke infrastructuurfaciliteiten een belangrijk onderdeel van de structurering en integratie van de Europese wetenschappelijk wereld in de zin van de Europese Onderzoeksruimte. »

Europa heeft in het verleden schitterende successen geboekt op het gebied van de samenbundeling van krachten voor het ontwerp, de oprichting en de exploitatie van grote infrastructuurfaciliteiten voor het onderzoek. Multinationale organisaties, zoals het CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire) , de ESA (European Space Agency) , het ESO (European Southern Observatory) en het EMBL (European Molecular Biology Laboratory) hebben ruimschoots aangetoond dat zij erin slagen de Europese landen op hun gebied te verenigen. Zo vormen de ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) in Grenoble, de VLT (Very Large Telescope) van het ESO in Chili of de LHC (Large Hadron Collider) van CERN in Genève stuk voor stuk verwezenlijkingen die op hun gebied aan de wereldtop staan en die bijdragen tot het uitmuntende niveau en de uitstraling van het Europese onderzoek.

De verveelvoudiging van het aantal wetenschappelijke disciplines en van de daarvoor vereiste infrastructuurfaciliteiten, alsmede de toename van het aantal potentiële partners (particuliere sector, kandidaat-lidstaten, enz.) hebben het vereiste overzicht op Europees niveau echter steeds moeilijker gemaakt. Het wordt steeds ingewikkelder om op verantwoorde wijze te kiezen tussen het in stand houden of het sluiten van een faciliteit, tussen moderniseren van een bepaalde infrastructuur of er een nieuwe oprichten. De laatste jaren is het besluitvormingsproces dan ook steeds trager verlopen. Het is daarom noodzakelijk om een samenhangend Europees wetenschapsbeleid op het gebied van de onderzoeksinfrastructuur te bevorderen. Het forum zal trachten een antwoord te bieden op deze behoefte.

Het volledige verslag van de Groep van deskundigen (Expert Group), waarin de oprichting van een Europees strategisch forum inzake de onderzoeksinfrastructuur wordt aanbevolen, kan u vinden op het adres: http://cordis.europa.eu/rtd2002/era-developments/infrastructures.htm

Algemene informatie over de onderzoeksinfrastructuur en de rol van die infrastructuur in de Europese Onderzoeksruimte kan u vinden in de papers van de Conferentie over onderzoeksinfrastructuur (Straatsburg, 18-20 september 2000), op het adres:
http://cordis.europa.eu/improving/infrastructure/events.htm

Voor meer informatie u contact opnemen met:

Jean-Louis Picqué, Scientific Officer, DG research, european commission
Tel : + 32 2 295 02 28
E-mail : jean-louis.picque@ec.europa.eu

Klimentini Diakomanoli, Press officer, DG research, european commission
Tel : + 32 2 299 15 24 - Fax: +32.2.295 82 20
E-mail : klimentini.diakomanoli@ec.europa.eu

 


GRID: het internet van de toekomst, met breedbandnetwerken en supercomputers met grote opslagcapaciteit, door de wetenschappers op gedistribueerde manier beheerd.

              

Persberichten I Wat is nieuw op de Onderzoek pagina's? I TOP Top