BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
Onderzoek
CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrançaisItalianoNederlandsPortuguêsSuomiSvenska
 
Europa  > Europese Commissie  > Onderzoek > Persbericht 
 
European Research News Centre
    

Europese Onderzoekruimte

    

Onderzoekprogramma's

Nieuwe kaderprogramma
(2002-2006)
  
5de kaderprogramma
(1998-2002)
  
Veel voorkomende vragen
  
4de kaderprogramma
(1994-1998)
    

Waarom Europees  Onderzoek?

    
Wat is nieuw?
    

Publikaties

    

Nuttige links

    

 

Persbericht

De Descartes Prijs van de EU: Europees Onderzoek voor de maatschappij beloond
Meer inschrijvingen, meer teams, meer landen

 

Brussel, 24 Juli 2002

Trefwoorden: : wetenschap, prijs, samenwerking, levenskwalitei


De belangstelling voor de Descartes Prijs groeit. De Descartes Prijs, ter waarde van EUR 1 miljoen, werd in 2000 in het leven geroepen om Europees onderzoek dat voortvloeit uit transnationale samenwerkingsverbanden te promoten. In haar derde jaar is het aantal inschrijvingen vergeleken met vorig jaar verdubbeld tot 108. De inschrijvingen voor de prijs vertonen eveneens een grotere samenwerking tussen onderzoekers doorheen Europa en erbuiten. Gemiddeld zijn negen verschillende landen betrokken bij de inschrijvingen van dit jaar. Bovendien zijn in 30 % van de ingediende projecten kandidaat-landen uit Centraal- en Oost-Europa betrokken. De Descartes Prijs van dit jaar wordt uitgereikt op 5 december.

Philippe Busquin, Europa's Commissaris voor Onderzoek, zei: "Ik verwelkom de groeiende belangstelling voor de Descartes Prijs. We blijven werken aan de verdere promotie van de prijs. In Europa hebben we nood aan meer onderzoek waarin onze beste wetenschappers uit verschillende landen samenwerken. De Descartes Prijs is bedoeld om de beste Europese wetenschappers te belonen en bekend te maken hoe Europese samenwerking wetenschap vooruit stuwt om zich toe te spitsen op de belangen van de burgers.

Voor de Descartes Prijs komen alle wetenschappelijke disciplines, ook de sociale wetenschappen, in aanmerking. Vanaf het eerste ogenblik werden voor deze Prijs kwalitatief hoogstaande transnationale projecten ingediend. Teams vanuit heel Europa leiden onderzoeksprojecten in sleuteldomeinen van de wetenschap, die niet alleen op Europees vlak, maar op wereldwijd vlak van belang zijn. In alle belangrijke takken van de wetenschap zijn onderzoeksteams uit heel Europa bezig met onderzoeksprojecten, zowel van Europees als van globaal belang. Bij de projecten die voor de Descartes Prijs 2002 ingediend werden, zijn de disciplines menswetenschappen, chemie, fysica en engineering zeer goed vertegenwoordigd.

Het promoten en stimuleren van de transnationale samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek was sinds geruime tijd een prioriteit voor de Europese Commissie en vormt een belangrijk onderdeel van de voorgestelde Europese Onderzoeksgebieden. Door onze inspanningen op het vlak van samenwerking te bundelen, onze bronnen te verenigen en onze knowhow te delen, kunnen we het maximum uit ons enorme onderzoekspotentieel halen, hetgeen de concurrentiepositie en competitiviteit van Europa rechtstreeks ten goede komt.

Tijdens het driejarig bestaan van de Prijs is het geografisch bereik van de ingediende projecten aanzienlijk vergroot. Om in aanmerking te komen voor de Descartes Prijs moeten bij de ingediende projecten partners uit minstens twee lidstaten van de Europese Unie of een lidstaat en een partnerstaat betrokken zijn.

In 2000 namen gemiddeld drie landen deel aan een project en bij meer dan 50% van de projecten waren partners uit slechts één of twee landen betrokken. Dit jaar zijn gemiddeld negen landen betrokken bij de inschrijvingen en meer dan 70% projecten zijn het resultaat van een samenwerking tussen drie of meer landen. De belangstelling voor de prijs is eveneens hoog: ten opzichte van vorig jaar is het aantal inschrijvingen verdubbeld.

Eén van de prioriteiten van de Europese Commissie is de integratie van de EU-partnerstaten. Het is dan ook bemoedigend te constateren dat het aantal deelnemende partnerstaten en in het bijzonder kandidaat-landen uit Centraal- en Oost-Europa (CEEC's) in drie jaar tijd aanzienlijk toegenomen is. Waar hun aandeel in 2000 slechts 10% bedroeg, zijn de onderzoekspartners uit de CEEC's nu in nagenoeg 30% van de ingediende projecten vertegenwoordigd. Meer bepaald is er een groeiende interesse vanuit Bulgarije, Hongarije, Letland, Polen, Rusland de Tsjechische Republiek en Slovakije. De internationale samenwerking met andere landen gaat eveneens in stijgende lijn en bij een groot aantal Europese projecten waren ook teams uit landen zoals de VS, Japan, Canada, Rusland en Australië betrokken.

De inschrijvingen voor de Descartes Prijs tonen aan dat het aantal vrouwelijke projectcoördinatoren van 8% in 2000 naar 13% in 2002 gestegen is. Dit aantal ligt hoger dan de geschatte 5 à 7% vrouwen in hooggeplaatste wetenschappelijke betrekkingen in Europa in zijn geheel.

Dit jaar zal de derde prijsuitreiking van de Descartes Prijs doorgaan op 5 december 2002 in het Europees Patentbureau te München. U zal ten gepaste tijde een gedetailleerde uitnodiging hiervoor ontvangen.

Voor meer media-informatie over de Descartes Prijs en de projecten:

Voor meer informatie over de Descartes Prijs 2002, vroegere projecten of indien u een interview wenst met de betrokken projectcoördinatoren of verantwoordelijken van de Europese Commissie, kunt u zich wenden tot

Stéphane Hogan, Press Officer, Research DG, European Commission
Tel: +32.2.2962965, Fax: +32.2.2958220
E-mail: Research Contact

Melanie Kitchener, Directorate C - Science and Society, DG Research
Tel.: +32.2.295.0686; Fax: +32.296.7024
E-mail: Research Contact

De Descartes Prijs maakt deel uit van het 'Improving Human Research Potential Programme' (Programma ter verbetering van het menselijke onderzoekspotentieel) van het Directoraat-generaal voor Onderzoek (1998-2002)
(another information website: http://cordis.europa.eu/improving/home.html)
De website van de Descartes Prijs: http://cordis.europa.eu/descartes


Nota voor de redacteurs: achtergrondinformatie

De evaluatieprocedure

De evaluatieprocedure van de Descartes Prijs bestaat uit twee fasen.

1) De projecten worden aan een wetenschappelijk panel van experts voorgelegd en geëvalueerd op basis van de kwaliteit van de behaalde resultaten, hun bijdrage aan belangrijke wetenschappelijke en technologische onderwerpen, hun innovatiegraad en hun bijdrage aan de state-of-the-art. De procedure houdt eveneens rekening met hun 'Europese meerwaarde' met betrekking tot de kwaliteit van de gerealiseerde transnationale samenwerking.

2) Het voorgedragen project wordt voorgelegd aan de Hoge Jury van de Descartes Prijs, samengesteld uit prominenten uit de academische wereld en de industriële en openbare sector, die het brede spectrum van wetenschappelijke disciplines en uitmuntendheid beoordelen.

Vorige winnaars

De winnaars van de Descartes Prijs van de laatste twee jaar zijn een bewijs van de brede knowhow en de uitmuntendheid waarover de transnationaal samengestelde onderzoeksteams beschikken. Een van de winnaars van vorig jaar, een team onder Belgische leiding, had een belangrijke doorbraak geforceerd in de strijd tegen AIDS en dit in samenwerking met onderzoeksteams uit 5 landen (CZ, ES, IT, SE, UK). Dit netwerk richtte een gecentraliseerde Europese faciliteit voor het screenen van HIV-virusbestrijdende geneesmiddelen op. Deze faciliteit kan jaarlijks duizenden stoffen controleren en verwerken. Diverse laboratoria, instituten en farmaceutische bedrijven hebben reeds een beroep op haar gedaan. Onderzoekers uit complementaire disciplines zoals particuliere, medische/organische scheikundigen uit de Tsjechische Republiek, Spanje en Groot-Brittannië, moleculaire biologen en enzymologen uit Zweden en virologen/cellulaire biologen uit Italië werden samengebracht in een Europees consortium. Dankzij de geconcentreerde inspanningen ontdekte dit netwerk 'nieuwe plaatsen' in de HIV replicatiecyclus. Dit resulteerde in het ontdekken en ontwikkelen van diverse geneesmiddelen ter bestrijding van HIV, leidde tot de behandeling van duizenden met het HIV-virus besmette personen en veroorzaakte een merkbare wijziging in het landschap van beschikbare geneesmiddelen voor antivirale (d.w.z. HIV) behandeling.

De andere winnaar in 2001 was een team scheikundigen die onder Britse leiding een innoverend onderzoek uitvoerden op het vlak van chemische productie en dit in samenwerking met teams uit 4 andere landen (AR, DE, FR, RU). Dit Trans-Europese project deed een beroep op een netwerk van scheikundigen uit heel Europa (Londen, Oxford, Parijs, Moskou en Armenië) om nieuwe asymmetrische katalysatoren voor chemische productie te ontwikkelen. Veel chemische producten kunnen vergeleken worden met elementen die twee vormen of 'handen' hebben. Een 'hand' heeft een bepaald gewenst effect, terwijl een ander product - dat in feite zijn 'spiegelbeeld' is - geen effect of erger nog, een zeer schadelijk effect genereert. Traditionele manieren om dit probleem aan te pakken, zoals het fysisch scheiden van de producten en het weggooien van de verkeerde 'hand' als afval, zijn niet alleen duur, maar veroorzaken ook veel afval. Het team slaagde erin een katalysator te bouwen, die voor eenvoudige chemische producten de gewenste 'hand' van het product kan voortbrengen, waardoor de bereiding van chemische producten gemakkelijker en bovendien milieuvriendelijker wordt. Deze chemische producten zullen als basismateriaal dienen voor een breed gamma farmaceutische producten die in de 21ste eeuw de gezondheid van de Europeanen moeten vrijwaren.

In 2000 werden drie prijzen uitgereikt voor uitmuntend onderzoek in de kinetica (UK, FR), elektronica (NL, DE, UK) en genetica (UK, IT, NL). Het eerste project leverde een bijdrage aan het begrijpen van de chemische reacties die opgewekt worden bij het ontstaan van sterren en planeten. Het tweede project droeg bij tot een verbeterde veiligheid, zekerheid en logistiek bij het gebruik van streepjescodes, bijvoorbeeld in de supermarktindustrie. Het derde project had een rechtstreekse impact op de klinische geneeskunde en door het vergroten van ons inzicht in bepaalde fundamentele celprocessen, heeft het directe implicaties voor kankerpreventie, genetische ziekten en veroudering.

              

Persberichten I Wat is nieuw op de Onderzoek pagina's? I TOP Top