BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
Onderzoek
CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrançaisItalianoNederlandsPortuguêsSuomiSvenska
 
Europa  > Europese Commissie  > Onderzoek > Persbericht 
 
European Research News Centre
    

Europese Onderzoekruimte

    

Onderzoekprogramma's

Nieuwe kaderprogramma
(2002-2006)
  
5de kaderprogramma
(1998-2002)
  
Veel voorkomende vragen
  
4de kaderprogramma
(1994-1998)
    

Waarom Europees  Onderzoek?

    
Wat is nieuw?
    

Publikaties

    

Nuttige links

    

 

Persbericht

GMO’S EN BSE – HET STANDPUNT VAN DE EUROPEANEN

 

Europese burgers zijn steeds meer op hun hoede voor problemen met voedsel. Ze zijn nog altijd niet zeker over de gevaren die GMO’s nu precies inhouden, maar dat BSE schadelijk is voor de mens, staat voor hen buiten kijf. Waar het bij GMO’s op aankomt is de keuze van de burgers, terwijl er wat BSE betreft vooral behoefte is aan meer en betere informatie.

 'IS GMO-VOEDSEL GEVAARLIJK?'

Een vrij groot percentage van de burgers die werden ondervraagd (56,5%) is van mening dat GMO-voedsel gevaarlijk is, maar een aanzienlijk percentage (26,5%) heeft geen mening. Een interessante vaststelling is dat als er een vergelijking wordt gemaakt tussen zij die beweren geïnformeerd te zijn over de kwestie en zij die beweren er niets over te weten, 59,9% van de eerste groep denkt dat GMO's gevaarlijk zijn, tegenover 53,2% van de tweede groep. Meer dan de helft van de ondervraagde personen (54,8%) denkt dat GMO-voedsel op één of andere manier gevaarlijk is. Opmerkelijk is dat 23,1% van de Nederlanders en 24,3% van de Portugezen van mening is dat er geen gevaar is. Daarmee scoren deze twee groepen het hoogst.

 'IK WIL HET RECHT HEBBEN TE KIEZEN ALS HET OM GMO's GAAT'

Europese burgers vinden bijna allemaal dat ze het recht hebben te kiezen als het om GMO's gaat (94,6%). Het verlangen meer te weten over het voedsel voordat het wordt opgegeten, en de overtuiging dat GMO's alleen mogen worden ingevoerd als wetenschappelijk is bewezen dat ze niet schadelijk zijn, haalt ook zeer hoge cijfers (respectievelijk 85,9% en 85,8%). De aanvaarding van GMO's ligt laag: 70,9% verklaarde dit soort voedsel niet te willen. Wat de perceptie in de media betreft is één derde (33,1%) van de ondervraagden van mening dat het gevaar overdreven wordt door de media, terwijl 44,3% net het omgekeerde vindt. De overtuiging dat de gevaren worden overdreven leeft het sterkst bij de Grieken (51,8%), de Britten (43,9%) en de Denen (41,8%).

 'GEKKEKOEIENZIEKTE: EEN RISICO VOOR DE MENS'

Wat de gekkekoeienziekte (BSE) betreft zijn de Europeanen vrij pessimistisch. 78,3% is ervan overtuigd dat het één of ander risico voor de mens inhoudt. Dit percentage ligt nog hoger bij de mensen die lang hebben gestudeerd of een hoog kennisniveau hebben. De Europese burgers zijn van mening dat de voedingsmiddelenindustrie (74,3%) verantwoordelijk is voor dit probleem. De volgende categorieën in de volgorde van de schuldigen zijn de politici (68,6%) en de boeren (59,1%). De wetenschappers (50,6%) staan onderaan de lijst. Veelbetekenend is dat 44,6% van de ondervraagden van mening is dat ze niet genoeg informatie hadden om in deze zaak tot een conclusie te komen.

 'EN DE TOEKOMST?'

Volgens de meerderheid van de Europese burgers moet de toekomst van BSE in de handen van de wetenschappers liggen. 89% vindt dat de wetenschappers ons beter op de hoogte moeten houden van de mogelijke gevaren van bepaalde wetenschappelijke of technologische vorderingen, en 85,9% is van mening dat ze hun wetenschappelijke kennis beter moeten overbrengen. Een aanzienlijk deel meent ook dat, om dit soort voedselcrisissen te vermijden, de industrie aan strengere regels moet worden onderworpen.

 Deze statistieken zijn het resultaat van gesprekken die op initiatief van het DG Onderzoek van de Europese Commissie werden gevoerd met 16.000 burgers uit de 15 EU-lidstaten. De volledige resultaten van deze enquête worden gepubliceerd in het EUROBAROMETER-rapport van December, getiteld 'Europeanen, Wetenschap en Technologie'. Alle resultaten, evenals het nieuwe Actieplan van de Commissie, 'Wetenschap en Maatschappij', 
kunnen worden ingekeken op:
http://ec.europa.eu/research/press/2001/pr0612en.html  

Voor meer informatie en voor het vergemakkelijken van interviews, gelieve contact op te nemen met:
Michel Claessens, 
Eenheid Informatie en Communicatie, 
DG Onderzoek 
Tel: +32-2-295.99.71 - Fax:+32-2-295.82.20 - 
E-mail: michel.claessens@ec.europa.eu

              

Persberichten I Wat is nieuw op de Onderzoek pagina's? I TOP Top