BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
Onderzoek
CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrançaisItalianoNederlandsPortuguêsSuomiSvenska
 
Europa  > Europese Commissie  > Onderzoek > Persbericht 
 
European Research News Centre
    

Europese Onderzoekruimte

    

Onderzoekprogramma's

Nieuwe kaderprogramma
(2002-2006)
  
5de kaderprogramma
(1998-2002)
  
Veel voorkomende vragen
  
4de kaderprogramma
(1994-1998)
    

Waarom Europees  Onderzoek?

    
Wat is nieuw?
    

Publikaties

    

Nuttige links

    

 

Persbericht

Het streven naar concurrentiekracht in Europese kmo’s: innovatie en internationalisering

 

Brussel, 16 november 2001

Trefwoorden: kmo, innovatie, Europese Onderzoeksruimte

Uitnodiging voor een media-evenement
georganiseerd door het Waalse Gewest in samenwerking met de Europese Commissie
De plaats van kmo’s in de Europese Onderzoeksruimteen het Nieuwe Kaderprogramma,
Palais des Congrès,Foyer des Délégués, Luik, België
19 november 2001, persconferentie: 11.00-12.00 u

Inschrijvingsformulier media (PDFfile: 19Kb)


Kleine en middelgrote ondernemingen zijn van fundamenteel belang voor de concurrentiepositie en de werkgelegenheid in Europa. In het licht van de toenemende concurrentie en de almaar hogere eisen van hun klanten moeten kmo’s voortdurend innoveren en zich internationaal profileren om concurrerend te blijven. Deze persconferentie kadert in de conferentie over “De plaats van kmo’s in de Europese Onderzoeksruimte en het Nieuwe Kaderprogramma”. Ze zal ingaan op het belang van kmo’s voor de Europese economie en een blik werpen op de middelen die de Europese Unie heeft uitgewerkt om innovatie en onderzoek te stimuleren.

De Europese kmo’s vormen een dynamische en heterogene gemeenschap, die doorlopend voor nieuwe uitdagingen komt te staan. Bij het zoeken van nieuwe markten moeten kmo’s voortdurend innoveren en zich internationaal profileren. Het Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling (OTO) van de EU vormt een uitstekend middel om beide doelstellingen te bereiken. Steeds meer kmo’s beseffen dat en de voorbije 5 jaar namen meer dan 20.000 kmo’s deel aan het Kaderprogramma. Ongeveer 80% daarvan telde minder dan 50 werknemers; 40% stelde zelfs minder dan 10 personen tewerk.

Tot de belangrijkste sprekers behoren de Waalse minister van Economie, kmo’s en nieuwe technologieën, Serge Kubla; de EU-Commissaris voor Onderzoek, Philippe Busquin; de Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Innovatie, Dirk Van Mechelen en de Voorzitter van de Onderzoeksraad, Voorzitter en Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, François-Xavier de Donnéa.

Deze conferentie wordt georganiseerd door het Waalse Gewest, in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met de steun van de Europese Commissie. Regerings- en EU-ambtenaren, alsook vertegenwoordigers van kmo’s uit verschillende Europese landen zullen aanwezig en beschikbaar zijn voor interviews.

Kmo’s stellen 66% van de Europese arbeidskrachten tewerk en zijn goed voor 55% van de Europese omzet. Ze zijn dus van vitaal belang voor de economie en de werkgelegenheid in Europa. In het Nieuwe Kaderprogramma wil de Europese Commissie haar steun aan kmo’s bij het zoeken van nieuwe technologieën en internationale markten opdrijven.

Het ligt namelijk in haar bedoeling de rol van kmo’s te versterken, door de aan hen toegewezen begroting te verhogen van 10% naar 15%, door de regels en procedures te vereenvoudigen en door het centrale toegangspunt en het netwerk van Nationale Contactpunten voor kmo’s verder uit te bouwen.

Het Nieuwe Kaderprogramma zal kansen scheppen voor zowel kmo’s die zelf aan onderzoek doen (hightechbedrijven) als kmo’s die zich daar minder intensief op toeleggen. Deze laatste categorie krijgt een nieuw instrument aangereikt: collectief onderzoek, waarbij hun representatieve verenigingen voorstellen kunnen formuleren voor projecten die van belang zijn voor grote groepen kmo’s.

Op 19 november zal deze conferentie van het Belgisch voorzitterschap zich toespitsen op het Nieuwe Kaderprogramma en op de nieuwe maatregelen die zijn genomen om te beantwoorden aan de behoeften van kmo’s. Het is de bedoeling om de politieke beslissingnemers in Europa te wijzen op het belang van specifieke acties ten gunste van kmo’s, om het gevoerde beleid op Europees niveau te beoordelen en om de prioriteiten van het Nieuwe Kaderprogramma te presenteren.

Tot de belangrijkste sprekers op de conferentie behoren:

  • Serge Kubla, Vice-President van de Waalse Regering en Minister van Economie, KMO’s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën
  • Dirk Van Mechelen, Vlaams Minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening
  • François-Xavier de Donnéa, Voorzitter van de Onderzoeksraad, Voorzitter en Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Philippe Busquin, EU-Commissaris voor Onderzoek

De krachtlijnen van deze workshop zullen aan de media worden voorgesteld tijdens een persconferentie die plaatsvindt om 11.00 u. Vertegenwoordigers van de Europese Commissie, van de Waalse en Vlaamse regering zullen er het belang van kmo’s voor de Europese economie toelichten.

De persbijeenkomst wordt gevolgd door een lunch waarop journalisten kunnen praten met de bovenstaande personen, alsook met andere regerings- en EU-ambtenaren.

Het algemene programma van de conferentie zal de mogelijkheid bieden om in dialoog te treden met de aanwezige prominenten en met vertegenwoordigers van kmo’s uit verschillende Europese landen. De kmo-vertegenwoordigers zullen uitleggen hoe hun ondernemingen door middel van Europese partnerships meewerkten aan een Europees Onderzoeksproject en welke voordelen zij eruit haalden.

Zowel de wetenschappelijke als economische wereld zullen eveneens vertegenwoordigd zijn: M. Henri Bogaert, Commissaris voor Ruimtelijke Ordening, zal de plaats van kmo’s in België en in Wallonië bespreken. Prof. Dr. Luc Soete, hoogleraar internationale economie aan de Universiteit van Maastricht en bestuurder van MERIT, een middelgroot onderzoeksinstituut op het vlak van innovatie, en Prof. Ervin Balazs, Algemeen directeur van Agricultural Biotechnology Center in Hongarije, zullen hun visie geven op de cruciale rol van kmo’s in Europa.

De conferentie begint om 9.30 u en eindigt rond 17.00 u. Media die interesse hebben, kunnen ook de conferentie in de namiddag bijwonen.

 

Voor inschrijving van pers (met het bijgevoegde formulier) kunt u terecht bij:
Valérie Moens, Projectcoördinator
Tel.: + 32.2.737.95.64, Fax: + 32.2.737.95.01
Email: vmoens@hillandknowlton.com

Voor verdere informatie over initiatieven ter ondersteuning van kmo’s op Europese schaal kunt u terecht bij:

Robert-Jan Smits, Afdelingshoofd, DG Onderzoek – KMO’s en Innovatie
Tel.: +32.2.296.32.96
Email: robert-jan.smits@ec.europa.eu

Telefoonnummer voor mediacontacten op de dag van de conferentie: +32.476 907895 (gsm)


Het streven naar concurrentiekracht in de Europese kmo-sector: het belang van innovatie

Programma

9u30 – 10u00

Verwelkoming

10u00 – 10u15

Opening van de conferentie door Serge Kubla, Vice-President van de Waalse Regering en Minister van Economie, KMO’s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën

10u15- -10u30

Uiteenzetting door Dirk Van Mechelen, Vlaams Minister van Financiën en Begroting

10u30 – 12u30

Kmo’s en onderzoek in Europa – een stand van zaken verschillende conferenties met sprekers uit België, Nederland, Hongarije en vertegenwoordigers van Europese kmo’s

11u

Persconferentie "Het streven naar concurrentiekracht in de Europese kmo-sector het belang van innovatie"

 

 

12u

Vragen en antwoorden Mogelijkheid tot individuele interviews

13u – 14u30

Lunch

14u30

Einde van mediaprogramma

14u30-16u00

Mogelijkheid tot het bijwonen van de conferentie over "De Europese Onderzoeksruimte en het Nieuwe Kaderprogramma de plaats van kmo’s"

16u00-16u15

Uiteenzetting door de heer F-X. de Donnéa, Voorzitter van de Onderzoeksraad, Voorzitter en Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

16u15-16u30

Uiteenzetting door de heer P. Busquin, Europees Commissaris voor Onderzoek

16u30-17u00

Beantwoorden van vragen en slot van de conferentie

17u15

Cocktail

NB: de media kunnen het volledige programma bijwonen, maar dienen vooraf in te schrijven.

 

              

Persberichten I Wat is nieuw op de Onderzoek pagina's? I TOP Top