BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.

  deenfritnl
Europese Vlag

   EuropaDe Europese CommissieOnderzoekPress releases

Brussel, 16 juni 2000

Uitnodiging aan de pers

Nieuwe ontdekkingen in hersenonderzoek

CINP 2000, het grootste internationale congres op het gebied van neurologie en hersenonderzoek, opent op 10 juli in Brussel zijn deuren met meer dan 5.000 deelnemers. Bij die gelegenheid worden de belangrijkste vorderingen op het gebied van hersenonderzoek, met inbegrip van de resultaten van onderzoeksprojecten van de Europese Unie, aan de pers voorgesteld.

Het CINP-congres geeft een overzicht van de recente bevindingen betreffende de oorzaken en behandeling van belangrijke neuropsychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie, depressie, slaapstoornissen en angsttoestanden, dementie, epilepsie, ziekte van Parkinson, e.a. Naast neuropsychiatrische genetica en psychofarmacogenetica komen de technologische ontwikkelingen inzake beeldvorming van de hersenen, moleculaire genetica en neuro-informatica aan bod.

De onderzoeksinspanning van de EU op het gebied van de neurologie wordt eveneens toegelicht aan de hand van twee voorbeelden: "Biomorph" - een project voor de ontwikkeling van nieuwe technieken inzake beeldvorming van de hersenen - en "IMGSAC" - een internationaal moleculair-genetisch onderzoek van autisme, gericht op de identificatie van de genen die deze aandoening veroorzaken.

De persbijeenkomst eindigt met een bezoek aan het academisch ziekenhuis Erasmus in Brussel, waar de journalisten kunnen kennismaken met hoogtechnologische voorzieningen voor onderzoek en behandeling, zoals bijvoorbeeld het "Gamma-mes", een voor Europa uniek medisch instrument.

Deze bijeenkomst heeft plaats op maandag 10 juli 2000, van 12.45 tot 13.45 uur, op het CINP-congres in paleis 11 van het tentoonstellingscentrum aan de Heyzel. Journalisten die de bijeenkomst willen bijwonen worden verzocht zo spoedig mogelijk Michel Claessens of Stéphane Hogan te contacteren, teneinde de nodige praktische regelingen te treffen.

Voor meer informatie:

Stéphane Hogan, Onderzoeksprogramma "Kwaliteit van het leven", DG Onderzoek
Tel: +32-2-296 29 65; Fax : +32.2.299.1860
E-mail: Research Contact

Michel Claessens, Eenheid communicatie, DG Onderzoek
Tel: +32-2-295 99 71; Fax: +32-2-295.82.20
E-mail: michel.claessens@ec.europa.eu

Voor meer informatie over het CINP-congres: http://www.cinp2000.com/


CNIP = Collegium Internationale Neuro-PsychopharmacologicumTop


BIJLAGE

Brussel, 10 juli 2000 - Programma persbijeenkomst
Simultaanvertaling naar het Engels, het Frans, het Duits en het Nederlands

TIJD ONDERWERP SPREKERS
11.30
 • Geleid bezoek aan de tentoonstelling
 
12:45
 • Verwelkoming
Dhr J Rosenbaum, Europese Commissie
12:45
 • Inleiding tot CINP en congres
Prof H Beckmann
12:50
 • De huidige wetenschappelijke ontwikkelingen
Prof J Mendlewicz, Dr D Souery, Erasmusziekenhuis, Brussel (B)
13:05
 • Europees onderzoek op het gebied van de neurowetenschappen
Dhr B Hansen
DG Onderzoek, Europese Commissie
13:10
 • EU-project 1: Biomorph - Nieuwe technieken voor de beeldvorming van de hersenen
Dr A Colchester
University of Kent, Canterbury (UK)
 
 • EU-project 2: Imgsac - Moleculair-genetisch onderzoek van autisme
Dr A Bailey Institute of Psychiatry, London (UK)
13:25
 • Rondvraag
 
13:45
 • Lunchbuffet
 
15:00
 • Vertrek vanuit het congrescentrum
 
15:30
 • Bezoek aan het Erasmusziekenhuis
  (NMR-beeldvorming, Gamma-mes, slaaplaboratorium)
 
16:30
 • Einde van het bezoek - terugkeer naar het congrescentrum
 

Zoeken Top
Persberichten (engels) | 11.07.2000