Navigačný riadok

Akcie Marie Skłodowska-Curie – štipendijný program pre výskumných pracovníkov

Akcie Marie Skłodowska-Curie, pomenované podľa poľsko-francúzskej vedkyne a dvojnásobnej laureátky Nobelovej ceny známej pre svoju prácu v oblasti rádioaktivity, podporujú výskumných pracovníkov na všetkých stupňoch ich kariéry bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť. O financovanie sa môžu uchádzať výskumní pracovníci pôsobiaci vo všetkých odboroch, od základnej zdravotnej starostlivosti až po základné vedy. Prostredníctvom akcií Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sa podporujú aj priemyselné doktoráty, ktoré sú kombináciou akademického výskumného štúdia a práce v podnikoch, a ďalšie inovatívne formy odbornej prípravy, ktoré zlepšujú zamestnateľnosť a rozvoj kariéry.

Okrem štedrého financovania výskumu môžu vedci získať skúsenosti v zahraničí a v súkromnom sektore a svoju odbornú prípravu doplniť o spôsobilosti alebo disciplíny, ktoré sú potrebné pre ich kariéru. Informácie o rôznych systémoch financovania a požiadavkách týkajúcich sa žiadosti sú uvedené nižšie.

  • Viac informácií o štipendiách Marie Skłodowska-Curie English (en)
  • Najnovšie ponuky pracovných miest a možností stáže English (en)
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA vo vašej krajineKTORÉ AKCIE sú pre mňa najvhodnejšie?

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

Aktuálne výzvy

European Researchers' Night
Find partner organisations
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
EURAXESS Jobs Portal is a recruitment tool for researchers with constantly updated job vacancies and funding opportunities throughout Europe.
Marie Curie Actions ALUMNI portal - main platform for interaction among Marie Curie Actions fellows.
Our Helpline service provides tailor-made advice on your specific IP or IPR query
Marie Curie Certificates