Cosán nascleanúna

Gníomhaíochtaí Marie Skłodowska-Curie - Clár Comhaltachta Taighde

Eolaí cáiliúil de shliocht na Polainne agus na Fraince a bhuaigh dhá Dhuais Nobel as a saothar maidir le radaighníomhaíocht ab ea Marie Skłodowska-Curie, agus is aistise atá na comhaltachtaí seo ainmnithe a bhfuil sé mar aidhm acu cúnamh a thabhairt do thaighdeoirí ó thír ar bith ag céim ar bith dá ngairmréim. Tá taighdeoirí i ngach réimse incháilithe le haghaidh maoiniú, is cuma iad a bheith ag obair ar chúram sláinte a shábhálfaidh beo daoine nó ar eolaíocht 'spéire goirme' nach léir go fóill an leas a bhainfear aisti. Tacaíonn na comhaltachtaí seo le dochtúireachtaí tionsclaíocha (meascán de thaighde acadúil agus obair i ngnólacht) agus le hoiliúint nuálach a chuireann feabhas ar infhostaitheacht daoine agus ar a bhforbairt ghairme.

Sa bhreis ar an maoiniú flaithiúil a chuirtear ar fáil dá dtaighde, bíonn deis ag na heolaithe taithí a fháil i dtíortha eile agus san earnáil phríobháideach. Bíonn deis acu freisin inniúlachtaí agus disciplíní a fhónann dá ngairmréim a tharraingt chucu. Tá tuilleadh eolais le fáil thíos i dtaobh na scéimeanna maoiniúcháin éagsúla agus na gcoinníollacha le cur isteach orthu.

JOB VACANCIES in your countryWHICH ACTIONS are suited for me?

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

Open calls

"Science is wonder-ful": 10th Anniversary of the European Researchers' Night
Find partner organisations
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
EURAXESS Jobs Portal is a recruitment tool for researchers with constantly updated job vacancies and funding opportunities throughout Europe.
Marie Curie Actions ALUMNI portal - main platform for interaction among Marie Curie Actions fellows.
Our Helpline service provides tailor-made advice on your specific IP or IPR query
Marie Curie Certificates