Διαδρομή πλοήγησης

Δράσεις "Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί" - Πρόγραμμα Υποτροφιών για Ερευνητές

Οι δράσεις "Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί" φέρουν το όνομα της βραβευμένης με δύο νόμπελ πολωνογαλλίδας επιστήμονος που έγινε διάσημη για το έργο της σχετικά με τη ραδιενέργεια. Οι δράσεις αυτές χρηματοδοτούν ερευνητές σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Επιλέξιμοι για χρηματοδότηση είναι ερευνητές από όλους τους επιστημονικούς τομείς: από την ζωτικής σημασίας υγειονομική περίθαλψη μέχρι τη βασική έρευνα. Οι δράσεις "Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί" υποστηρίζουν επίσης την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στον τομέα της βιομηχανίας, οι οποίες συνδυάζουν την ακαδημαϊκή έρευνα με την εργασία σε επιχειρήσεις, καθώς και άλλες καινοτόμους μεθόδους κατάρτισης που προωθούν την απασχολησιμότητα και την επαγγελματική εξέλιξη.

Πέρα από τις γενναιόδωρες χρηματοδοτήσεις, οι επιστήμονες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία στο εξωτερικό και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και να ολοκληρώσουν την κατάρτισή τους αποκτώντας νέες δεξιότητες ή εντρυφώντας σε τομείς χρήσιμους για τη σταδιοδρομία τους. Περισσότερες πληροφορίες για τα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα και τους όρους συμμετοχής διατίθενται παρακάτω.

  • Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα υποτροφιών "Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί" English (en)
  • Δείτε τις πιο πρόσφατες θέσεις εργασίας και δυνατότητες πρακτικής άσκησης English (en)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στη χώρα σαςΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ μου ταιριάζουν;

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

Ανοικτές προσκλήσεις

European Researchers' Night
Find partner organisations
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
EURAXESS Jobs Portal is a recruitment tool for researchers with constantly updated job vacancies and funding opportunities throughout Europe.
Marie Curie Actions ALUMNI portal - main platform for interaction among Marie Curie Actions fellows.
Our Helpline service provides tailor-made advice on your specific IP or IPR query
Marie Curie Certificates