Навигационна пътека

Действия „Мария Кюри“ — насърчаване на изследователски кариери

Действията „Мария Склодовска-Кюри“ носят името на изследователката от полскофренски произход, двукратна носителка на Нобелова награда, и известна с работата си по радиоактивността. Чрез тях се подпомагат изследователи на всички етапи от професионалното им развитие, независимо от тяхната националност. За финансиране могат да кандидатстват изследователи, работещи във всички дисциплини — от животоспасяващи здравни грижи до изследвания „синьо небе“. По програмата ще се отпуска помощ за докторантури в сферата на промишлеността, съчетаващи академичните изследвания с работа в предприятия, както и за други видове новаторско обучение, което увеличава възможностите за намиране на работа и за професионално развитие.

Освен щедро финансиране на научните изследвания, учените имат възможност да придобият опит в чужбина и в частния сектор, както и да завършат своето обучение с усвояване на знания и дисциплини, полезни за професионалното им развитие. Повече информация за различните схеми за финансиране и изискванията за кандидатстване може да се намери по-долу.

  • Научете повече за стипендии по програмата „Мария Кюри“ English (en)
  • Вижте най-новите работни места и възможности за стаж English (en)
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА във вашата странаКОИ ДЕЙНОСТИ са подходящи за мен?

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

Открити покани

European Researchers' Night
Find partner organisations
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
EURAXESS Jobs Portal is a recruitment tool for researchers with constantly updated job vacancies and funding opportunities throughout Europe.
Marie Curie Actions ALUMNI portal - main platform for interaction among Marie Curie Actions fellows.
Our Helpline service provides tailor-made advice on your specific IP or IPR query
Marie Curie Certificates