Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna - översikt

 en student i ett bibliotekMarie Curie-stipendier: en student i ett bibliotek

Sedan januari 2014 ingår Marie Curie-åtgärderna i programmet Horisont 2020 och heter nu Marie Skłodowska-Curie-åtgärder. På så sätt framhävs de polska rötterna hos den framstående forskare som har inspirerat till programmet.

Åtgärderna stöder forskarutbildning och karriärutveckling med inriktning på innovation. Fram till 2020 kommer 6,16 miljarder euro att delas ut till utbyten över nationsgränser och sektorer i hela världen. Det bidrar till högklassig forskning på alla områden.

Stipendierna går till alla typer av forskare, både nyblivna doktorander och erfarna forskare, och främjar utbyten över gränser, sektorer och ämnen. Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna kommer att finansiera 25 000 doktorsexamina och är därmed det största EU-programmet för doktorandutbildningar.

Ett av målen är att ge forskarna ny, bredare kompetens och attraktiva arbetsvillkor. Utöver utbyten mellan länder försöker man också få bort verkliga och upplevda hinder mellan den akademiska världen och andra sektorer, särskilt näringslivet. Flera initiativ försöker få med företag i olika forskningsprojekt.

Det finns i stort fyra typer av åtgärder:

Åtgärderna finansierar också den europeiska forskarkvällen den sista fredagen i september varje år. Evenemanget ger allmänheten chansen att lära sig mer om aktuell forskning.