Dejavnosti Marie Skłodowska-Curie - pregled

 slika - dekle v knjižnici Štipendije programa Dejavnosti Marie Skłodowska-Curie: slika - dekle v knjižnici

Z januarjem 2014 so Dejavnosti Marie Curie postale del programa Obzorje 2020 in se preimenovale v Dejavnosti Marie Skłodowska-Curie. Ime tako bolj poudarja poljsko narodnost te izjemne znanstvenice, ki je bila in je še zgled za ta program.

Dejavnosti Marie Skłodowska-Curie bodo do leta 2020 dodelile 6,16 milijarde evrov proračunskih sredstev za izpopolnjevanje in poklicni razvoj znanstvenikov, pri čemer bo poudarek na razvijanju inovativnosti. Finančna podpora bo namenjena mednarodni in medsektorski mobilnosti znanstvenikov ter uveljavljanju odličnosti raziskovalnega dela na vseh področjih (pristop „od spodaj navzgor‟).

Dejavnosti Marie Skłodowska-Curie podpirajo znanstvenike na različnih stopnjah poklicne poti, od doktorandov do izkušenih raziskovalcev, in spodbujajo nadnacionalno, medsektorsko in interdisciplinarno mobilnost. Dejavnosti Marie Skłodowska-Curie so zdaj glavni program EU za doktorsko usposabljanje in bodo finančno podprle 25 000 doktorandov.

Bistvo programa Dejavnosti Marie Skłodowska-Curie je omogočiti raziskovalcem, da pridobijo nova znanja in širše kompetence, ter jim pri tem ponuditi zanimive delovne pogoje. Ne gre samo za spodbujanje mobilnosti med državami. Program si prizadeva porušiti prepreke, ki dejansko ali navidezno ločujejo akademski svet od drugih sektorjev, zlasti gospodarstva. Dejavnosti Marie Skłodowska-Curie zato pogosto uveljavljajo povezovanje doktorskega in podoktorskega raziskovalnega dela z industrijo.

Dejavnosti Marie Skłodowska-Curie so predvsem štiri:

Dejavnosti Marie Skłodowska-Curie podpirajo tudi prireditev Noč evropskih raziskovalcev (NIGHT), ko raziskovalci predstavijo svoje delo. V državah EU jo pripravijo vsako leto na zadnji petek v septembru.