Acțiunile Marie Skłodowska-Curie - Informații generale

 tânără într-o bibliotecăAcțiunile Marie Skłodowska-Curie - ilustrație: tânără într-o bibliotecă

Începând din ianuarie 2014, odată cu trecerea la Programul Orizont 2020, acțiunile Marie Curie au căpătat un nou nume: acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Această modificare are scopul de a onora originea poloneză a acestei extraordinare savante care a inspirat și continuă să inspire acest program.

Cu un buget de 6,16 miliarde de euro până în 2020, acțiunile vor sprijini formarea și dezvoltarea carierelor în cercetare, punând accent pe competențele inovatoare. Programul finanțează mobilitatea mondială și transsectorială și excelența în toate domeniile, bazându-se pe o abordare „de jos în sus”.

Bursele le sunt destinate tuturor cercetătorilor, indiferent în ce etapă a carierei s-ar afla, de la candidații la doctorat până la cercetători cu vastă experiență, cu scopul de a încuraja mobilitatea transnațională, intersectorială și interdisciplinară. Oferind finanțare pentru 25 000 de doctoranzi, acțiunile Marie Skłodowska-Curie vor deveni principalul program al UE pentru formarea doctorală.

Acțiunile își propun în mod special să le dea cercetătorilor șansa de a dobândi noi abilități și o gamă largă de competențe, oferindu-le, în același timp, condiții de muncă atractive. În plus față de promovarea mobilității între țări, acțiunile urmăresc, de asemenea, să elimine obstacolele reale sau percepute dintre universități și alte sectoare, în special cel economic. Diverse inițiative promovează participarea întreprinderilor și a altor sectoare la cercetarea doctorală și postdoctorală.

Există patru tipuri de acțiuni Marie Skłodowska-Curie:

  • rețele de cercetare (ITN) : sprijin pentru rețele inovatoare de formare destinate noilor cercetători
  • burse individuale (IF) : sprijin pentru cercetătorii cu experiență care intenționează să se mute în altă țară, cu posibilitatea de a lucra în afara mediului academic
  • schimburi de personal de cercetare și inovare (RISE) pentru promovarea cooperării internaționale și intersectoriale
  • cofinanțarea programelor regionale, naționale și internaționale care finanțează cursuri de formare sau burse de studiu care implică deplasare în sau dintr-o altă țară.

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie finanțează și Noaptea cercetătorilor europeni (NIGHT), un eveniment public organizat în fiecare an în a patra zi de vineri din luna septembrie, în diverse orașe europene.