Marie Skłodowska-Curie-acties - Overzicht

 Meisje in een bibliotheekMarie Skłodowska-Curie-acties: illustratie: Meisje in een bibliotheek

Sinds januari 2014, toen het Horizon 2020-programma van start ging, heten de Marie Curie-acties Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA). Dit maakt beter duidelijk dat deze buitengewone wetenschapper, waarop dit programma geïnspireerd is, van Poolse afkomst was.

Voor de periode tot 2020 is er 6,16 miljard euro beschikbaar. Dit geld is bestemd voor opleiding en loopbaanontwikkeling van onderzoekers die zich op innovatie richten. Het programma biedt steun aan onderzoekers, ongeacht hun vakgebied, die aan transnationale en sectoroverschrijdende topprojecten gaan meewerken.

Er zijn MSCA-beurzen voor onderzoekers in alle stadia van hun loopbaan, van promovendi tot doorgewinterde onderzoekers, die ervaring in een ander land, sector of vakgebied willen opdoen. MSCA wordt het belangrijkste EU-programma voor onderzoekstraining van postdocs.

Onderzoekers nieuwe vaardigheden aanleren op een groter aantal onderzoeksterreinen, maar hun tegelijkertijd aantrekkelijke werkomstandigheden bieden, dat is waar het bij MSCA om gaat. Het programma bevordert niet alleen de mobiliteit tussen landen, het probeert ook de werkelijke en vermeende obstakels tussen academische en andere sectoren, vooral het bedrijfsleven, uit de weg te ruimen. Een aantal MSCA-initiatieven moet de industrie meer betrekken bij het onderzoek van promovendi en gepromoveerden.

Er zijn vier soorten MSCA-subsidies:

Het MSCA-programma financiert ook de Europese Nacht van de onderzoekers (NIGHT), een populair-wetenschappelijk evenement dat elk jaar op de vierde vrijdag van september wordt gehouden.