Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības — pārskats

 attēls ar meiteni bibliotēkāStipendijas saskaņā ar Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto programmu: attēls ar meiteni bibliotēkā

No 2014. gada janvāra Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības, ko īsteno programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros, sauks par Marijas Sklodovskas-Kirī (MSCA) vārdā nosauktajām darbībām. Šīs pārmaiņas labāk atspoguļo šīs izcilās zinātnieces poļu saknes, kura ir iedvesmojusi programmu un joprojām iedvesmo to.

Laikposmā līdz 2020. gadam MSKA ir atvēlēti 6,16 miljardi eiro. Mērķis ir atbalstīt zinātniskos pētījumus, profesionālo attīstību un prasmes, kuras palīdz zinātnieku apmācībai un profesionālajai attīstībai, akcentējot inovāciju. Programma finansē pasaules mēroga un starpnozaru mobilitāti, pateicoties kurai ir iespējami augstas kvalitātes zinātniskie pētījumi jebkurā jomā (augšupēja pieeja).

Programmas ietvaros ir pieejami bezmaksas līdzekļi jebkuram zinātnieka karjeras posmam, no doktorantiem līdz ļoti pieredzējušiem zinātniekiem, kas veicina starpvalstu, starpnozaru un starpdisciplīnu mobilitāti. Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības būs galvenā ES doktorantu apmācības programma, kas finansēs 25 000 doktorantus.

Nodrošināt pētniekiem jaunas prasmes un plašāka spektra iemaņas, vienlaikus piedāvājot viņiem pievilcīgus darba apstākļus, ir ļoti svarīgs aspekts Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto darbību aspekts. Papildus mobilitātes veicināšanai starp valstīm ar Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām ir iecerēts novērst reālos un iedomātos šķēršļus starp akadēmisko vidi un citām nozarēm, jo īpaši uzņēmējdarbību. Vairākas darbības saskaņā ar Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto programmu veicina rūpniecības iesaistīšanos doktorantūras un pēcdoktorantūras pētniecībā.

Ir četri galvenie Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto darbību veidi:

Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto darbību ietvaros finansē arī iniciatīvu “Eiropas zinātnieku nakts ”. Tie ir sabiedriski pasākumi ar zinātnieku piedalīšanos, kurus rīko katru gadu visā Eiropā septembra ceturtajā piektdienā.