Programos „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ apžvalga

 mergina bibliotekojeProgramos „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ stipendijos. Nuotraukoje: mergina bibliotekoje

Nuo 2014 m. sausio, pradėjus vykdyti programą „Horizontas 2020“, programa „Marijos Kiuri veiksmai“ pervadinta „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“. Naujame pavadinime geriau atsispindi šios nepaprastos mokslininkės ir šios programos įkvėpėjos lenkiška kilmė.

Iki 2020 m. pagal šią programą skiriama 6,16 mlrd. eurų mokslinių tyrimų srities mokymui bei profesiniam vystymuisi remti, o daugiausia dėmesio skiriama su inovacijomis susijusiems gebėjimams. Pagal programą finansuojamas judumas visame pasaulyje ir tarp sektorių, kuris padeda atlikti pažangius mokslinius tyrimus bet kokioje srityje (principas „iš apačios į viršų“).

Pagal programą „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ stipendijos skiriamos bet kurį karjeros etapą pasiekusiems mokslininkams, pradedant doktorantais, baigiant labai patyrusiais mokslininkais, ir jomis skatinamas tarptautinis, tarpsektorinis ir tarpdisciplininis judumas. Programa „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ taps pagrindine ES doktorantūros mokymui skirta programa - pagal ją bus finansuojama 25 000 doktorantų.

Vienas iš esminių programos aspektų - ją pasitelkus mokslininkams suteikiama naujų gebėjimų bei įvairesnių kompetencijų ir kartu siūlomos patrauklios darbo sąlygos. Programa siekiama ne tik skatinti judumą tarp šalių, bet ir panaikinti faktinius bei pastebimus barjerus tarp akademinės bendruomenės ir kitų, ypač verslo, sektorių. Keliomis programos „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ iniciatyvomis skatinamas pramonės ir kitų sektorių dalyvavimas atliekant doktorantūros mokslinius tyrimus ir mokslinius tyrimus po doktorantūros studijų.

Pagrindiniai „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ yra keturi:

Pagal programą „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ taip pat finansuojama „Europos tyrėjų naktis “, per kurią kiekvienų metų ketvirtą rugsėjo penktadienį visoje Europoje rengiama viešų su mokslininkais susijusių renginių.