Marie Skłodowska-Curie -toimet

 tutkija kirjastossaMarie Skłodowska-Curie -toimet: tutkija kirjastossa

Horisontti 2020 -ohjelman käynnistyessä tammikuussa 2014 otettiin käyttöön Marie Curie -toimien uusi nimi: Marie Skłodowska-Curie -toimet (MSCA). Se tuo paremmin esiin tämän maineikkaan tutkijan puolalaiset juuret.

Marie Skłodowska-Curie -toimien 6,16 miljardin euron määrärahoilla (kaudella 2014-2020) tuetaan tutkijoiden koulutusta ja urakehitystä. Erityisesti painotetaan innovointitaitoja. Rahoituksella edistetään maailmanlaajuista ja eri sektorien välistä liikkuvuutta, joka voi liittyä huipputason tutkimukseen millä tahansa tutkimusalalla.

MSCA-apurahoja voi hakea tutkijanuran eri vaiheissa - rahoitusta voivat saada niin tohtorintutkintoa suorittavat kuin pitkän kokemuksen omaavat tutkijatkin. Tavoitteena on edistää liikkuvuutta maiden, sektorien ja tieteenalojen välillä. Marie Skłodowska-Curie -toimet ovat EU:n tärkein tohtorinkoulutusta tukeva ohjelma, josta tukea myönnetään ohjelmakauden aikana 25 000 hakijalle.

MSCA-ohjelman keskeisenä periaatteena on antaa tutkijoille mahdollisuus hankkia uutta, laaja-alaisempaa osaamista ja tarjota heille suotuisat työolosuhteet. Toimilla edistetään tutkijoiden liikkuvuutta maasta toiseen, mutta tärkeänä tavoitteena on myös poistaa todellisia tai kuviteltuja esteitä sekä tieteenalojen väliltä että tiedeyhteisön ja elinkeinoelämän väliltä. Monissa MSCA-aloitteissa pyritään saamaan yrityksiä mukaan tutkimushankkeisiin.

Marie Skłodowska-Curie -toimien päätyypit ovat seuraavat:

MSCA-ohjelmasta rahoitetaan myös Tutkijoiden yö -tapahtumia (NIGHT), joiden yhteydessä tutkijat eri puolilla Eurooppaa esittelevät työtään yleisölle. Tutkijoiden yö järjestetään vuosittain syyskuun neljäntenä perjantaina.