Marie Skłodowska-Curie nimelised meetmed - Ülevaade

 tütarlaps raamatukogusMarie Skłodowska-Curie meetmete stipendiumid - illustratsioon: tütarlaps raamatukogus

Seoses üleminekuga programmile Horisont 2020 alates 2014. aasta jaanuarist, nimetatakse Marie Curie meetmeid nüüd Marie Skłodowska-Curie nimelisteks meetmeteks (MSCA). See muutus kajastab paremini seda programmi inspireeriva erakorralise teadlase poola päritolu.

Kuni aastani 2020 eraldatakse 6,16 miljardit eurot asjaomasteks meetmeteks, et toetada teadustöötajate koolitamist ja nende karjääriedendust, keskendudes innovatsiooniga seotud oskustele. Programmi vahenditega rahastatakse üleilmset ja sektoriülest liikuvust, mille raames rakendatakse tipptasemel teadusuuringuid mis tahes valdkonnas („alt üles” lähenemisviis).

Marie Skłodowska-Curie meetmete toetused on olemas teadustöötajate karjääri kõigi etappide jaoks, alates doktorantidest kuni suurte kogemustega teadlasteni, soodustades niimoodi rahvusvahelist, sektoritevahelist ja valdkondadevahelist liikuvust. Meetmetega luuakse peamine ELi doktoriõppe programm, mille abil toetatakse rahaliselt 25 000 doktorikraadiga isikut.

Marie Skłodowska-Curie meetmete oluline aspekt on rahalise toetuse abil teadustöötajatele uute oskuste ja erinevate pädevuste andmine, pakkudes neile ligitõmbavaid töötingimusi. Lisaks riikidevahelise liikuvuse edendamisele on Marie Skłodowska-Curie meetmete eesmärk kõrvaldada akadeemiliste ringkondade ning muude valdkondade, eelkõige ettevõtluse, vahel leiduvad reaalsed ja tajutavad tõkked. Mitmete asjaomaste meetmetega edendatakse tööstuse ning muude osapoolte kaasatust teadusuuringutesse doktoriõppes ja selle järgselt.

Meetmeid on neli peamist liiki:

Marie Skłodowska-Curie meetmete raames rahastatakse ka Euroopa teadlaste öö avalikke üritusi, kus osalevad teadustöötajad ja mis toimuvad igal aastal septembrikuu neljandal reedel kõikjal Euroopas.