Δράσεις "Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί" - Γενικές πληροφορίες

 μια κοπέλα σε βιβλιοθήκηΥποτροφίες "Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί" - Εικόνα φωτογραφίας: μια κοπέλα σε βιβλιοθήκη

Από τον Ιανουάριο του 2014, όταν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, οι δράσεις "Μαρία Κιουρί" μετονομάστηκαν σε δράσεις "Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί" (Marie Skłodowska-Curie Actions - MSCA). Η αλλαγή αυτή λαμβάνει υπόψη τις πολωνικές ρίζες της εξαίρετης αυτής επιστήμονος που ενέπνευσε και εμπνέει το πρόγραμμα.

Οι δράσεις αυτές στηρίζουν την κατάρτιση και την επαγγελματική εξέλιξη ερευνητών, εστιάζοντας στην απόκτηση καινοτόμων δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο των δράσεων πρόκειται να διατεθούν 6,16 δισεκατ. ευρώ μέχρι το 2020. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί την κινητικότητα σε παγκόσμιο και διατομεακό επίπεδο για άριστη έρευνα σε οποιοδήποτε πεδίο (προσέγγιση "από τη βάση προς την κορυφή").

Διατίθενται υποτροφίες για όλα τα στάδια της εξέλιξης ενός ερευνητή, από υποψήφιους διδάκτορες έως και ερευνητές με μεγάλη εμπειρία, έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η διεθνής, διατομεακή και διαθεματική κινητικότητα. Οι δράσεις "Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί" θα αποτελέσουν το κυριότερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης σε επίπεδο διδακτορικού, χρηματοδοτώντας 25.000 διδακτορικά.

Ο εφοδιασμός των ερευνητών με νέες δεξιότητες και ευρύ φάσμα ικανοτήτων, παράλληλα με την παροχή ελκυστικών συνθηκών εργασίας, αποτελεί σημαντική πτυχή των δράσεων. Εκτός από την προαγωγή της κινητικότητας από χώρα σε χώρα, οι δράσεις επιδιώκουν επίσης την άρση των πραγματικών ή φαινομενικών φραγμών ανάμεσα στον ακαδημαϊκό χώρο και άλλους κλάδους, ιδίως τον επιχειρηματικό. Πολλές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των δράσεων "Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί" ενθαρρύνουν τη συμμετοχή της βιομηχανίας κ.λπ. σε διδακτορικές και μεταδιδακτορικές έρευνες.

Οι δράσεις αυτές διακρίνονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες:

Οι δράσεις "Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί" χρηματοδοτούν επίσης την Ευρωπαϊκή Νύχτα των Ερευνητών (NIGHT), μια σειρά από δημόσιες εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν ερευνητές και οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε χρόνο σε όλη την Ευρώπη την τέταρτη Παρασκευή του Σεπτεμβρίου.