Marie Skłodowska-Curie-aktioner - oversigt

 pige på et bibliotekMarie Skłodowska-Curie-stipendier: billede: pige på et bibliotek

Efter overgangen til Horisont 2020 i januar 2014 hedder Marie Curie-aktionerne nu Marie Skłodowska-Curie-aktionerne (MSCA). Denne ændring afspejler bedre denne ekstraordinære videnskabsmands polske rødder, som gav og fortsat giver inspiration til programmet.

MSCA yder i perioden frem til 2020 6,16 mia. euro i støtte til forskningsuddannelse og karriereudvikling med fokus på innovationsfærdigheder. Programmet finansierer mobilitet på verdensplan og på tværs af sektorer, der foretager banebrydende forskning på forskellige områder (en "bottom-up"-tilgang).

Der er MSCA-tilskud til alle trin i en forskerkarriere, fra ph.d.-studerende til erfarne forskere, som fremmer mobilitet på tværs af landegrænser, sektorer og fag. MSCA bliver det vigtigste EU-program for ph.d.-uddannelse med støtte til 25 000 ph.d.'ere.

At give forskere nye kvalifikationer og en bredere vifte af kompetencer samtidig med at tilbyde dem attraktive arbejdsvilkår er et afgørende aspekt af MSCA. Ud over at fremme mobiliteten mellem landene søger MSCA at nedbryde de faktiske og opfattede barrierer mellem den akademiske verden og andre sektorer, især erhvervslivet. Flere MSCA-initiativer fremmer inddragelsen af blandt andet erhvervslivet i doktoral og postdoktoral forskning.

Der er fire hovedtyper af MSCA:

MSCA finansierer også den europæiske forskernat (NIGHT), en række offentlige arrangementer med forskere, der finder sted hvert år i hele Europa den fjerde fredag i september.