Akce „Marie Skłodowska-Curie“ - přehled

 Dívka v knihovně (ilustrace)Stipendia „Marie Skłodowska-Curie“: Dívka v knihovně (ilustrace)

Od ledna 2014 (se zavedením programu Horizont 2020) se název akcí Marie Curie změnil na akce „Marie Curie-Skłodowska“ (MSCA). V názvu se tedy obě objevuje i polské příjmení, které tato výjimečná vědkyně, jež tento program inspirovala, používala celý život.

Podpora MSCA ve výši 6,16 miliardy eur do roku 2020 na odbornou přípravu v oblasti výzkumu a profesní rozvoj se zaměřením na inovativní dovednosti. Tento program financuje celosvětovou a meziodvětvovou mobilitu, v jejímž rámci se realizuje výzkum špičkové úrovně v jakékoliv oblasti (přístup „zdola nahoru“).

Granty MSCA lze udělit ve všech fázích kariéry výzkumného pracovníka, od doktorandů po vysoce zkušené výzkumné pracovníky, na podporu nadnárodní, meziodvětvové a mezioborové mobility. MSCA se stane hlavní program EU pro doktorandské vzdělávání a bude se z něj financovat 25 000 doktorandských studií.

Klíčovým aspektem MSCA jsou nové dovednosti a širší paleta kompetencí, které mají výzkumní pracovníci získat, a to zároveň při zajištění atraktivních pracovních podmínek. Kromě podpory mobility mezi jednotlivými zeměmi se MSCA snaží také prolomit bariéry mezi akademickými a jinými odvětvími, zejména podnikatelským sektorem, ať už tyto bariéry existují ve skutečnosti, nebo jen v zažitých představách lidí. Několik iniciativ MSCA podporuje zapojení průmyslu do doktorandského a postdoktorandského výzkumu.

Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA) se dělí na čtyři hlavní druhy

Jako MSCA se také financují Evropské noci vědců (NIGHT). Jde o akce, na nichž se veřejnost setkává s vědeckými pracovníky. Pořádají se v celé Evropě každý rok vždy čtvrtý zářijový pátek.