Действия по програма „Мария Склодовска-Кюри“ — преглед

 момиче в библиотекаСтипендии по програма „Мария Склодовска-Кюри“: илюстрация: момиче в библиотека

От януари 2014 г. с преминаването към „Хоризонт 2020“ действията по програмата „Мария Кюри“ се наричат действия „Мария Склодовска-Кюри“. Тази промяна отразява по-добре полския произход на тази изключителна изследователка, от която е вдъхновена програмата.

Чрез предоставянето на 6,16 млрд. евро в периода до 2020 г. с действията „Мария Склодовска-Кюри“ се подкрепят научни изследвания, обучение и професионално развитие и умения, които подпомагат обучение и професионално развитие на изследователи с акцент върху иновациите. С програмата се финансира мобилност в световен мащаб и между секторите, благодарение на която се въвеждат висококачествени научни изследвания във всяка една област (подход „отдолу нагоре“).

По програмата има безвъзмездни средства за всеки един етап от изследователската кариера — от кандидати за докторска степен или до много опитни изследователи, с което се насърчава трансграничната, междусекторната и междудисциплинарната мобилност. Действията „Мария Склодовска-Кюри“ ще се превърнат в основна програма на ЕС за обучение на докторанти, като ще бъдат финансирани 25 000 докторанти.

Придобиването на нови умения и по-широк спектър от компетенции от страна на изследователите, като същевременно им се предлагат привлекателни условия на труд, е ключов аспект от действията „Мария Склодовска-Кюри“. В допълнение към насърчаването на мобилност между държавите дейностите по програмата „Мария Склодовска-Кюри“ се стремят да премахнат реалните и предполагаемите пречки между академичните среди и другите сектори, по-специално бизнеса. С няколко инициативи по програмата „Мария Склодовска-Кюри“ се насърчава участието на промишлеността в докторски и следдокторски научни изследвания.

Съществуват четири основни типа действия „Мария Склодовска-Кюри“:

С действията „Мария Склодовска-Кюри“ също се финансира Нощта на европейските изследователи (NIGHT) — обществени прояви с участието на изследователи, които се провеждат всяка година в цяла Европа в четвъртия петък през септември.