Razmjena osoblja u području istraživanja i inovacija (RISE)

Je li vaše osoblje zainteresirano za stjecanje iskustva u drugačijem radnom okruženju (akademski sektor, privatni sektor) ili u drugoj zemlji? U okviru programa Razmjena osoblja u području istraživanja i inovacija (RISE) financiraju se kratkoročne razmjene osoblja u svrhu razvoja karijere kombiniranjem znanstvene izvrsnosti i izlaganja drugim zemljama i sektorima. Programom RISE omogućuje se veća interakcija između akademske zajednice i neakademskih organizacija na području Europe i širom svijeta.

Tko se može prijaviti?

Ova mjera namijenjena je organizacijama kao što su sveučilišta, istraživački centri ili poduzeća koji svojem osoblju predlažu kratkoročne razmjene. Prijedlozima bi trebalo biti obuhvaćeno najmanje troje partnerakoji mogu biti sveučilišta, istraživačke institucije ili neakademske organizacije. Mala i srednja poduzeća (SME) potiču se na sudjelovanje.

Partnerske organizacije trebale bi dolaziti iz tri različite zemlje. Najmanje dvije trebale bi biti iz. Partneri iz drugih dijelova svijeta također mogu sudjelovati. Razmjena mora biti međusektorska ako se odvija između država EU-a i pridruženih država. Razmjene unutar istog sektora moguće su u slučaju partnerstva među državama iz cijeloga svijeta.

Partneri se okupljaju i predlažu zajednički projekt. U prijedlozima bi trebalo naglasiti mogućnosti umrežavanja, dijeljenja znanja i razvoja vještina osoblja.

Upućeno može biti istraživačko osoblje bez obzira na nacionalnost i rang(od studenata poslijediplomskih studija do istraživača s iskustvom). Osoblje na upravljačkim položajima ili ono zaposleno na tehničkim ili administrativnim poslovima također može biti upućeno.

Što se može financirati?

Financirati se mogusva područja istraživanja osim onih obuhvaćenih Ugovorom o EURATOMU kako je navedeno u članku 4. i Prilogu I.

Koji su troškovi pokriveni?

Bespovratna sredstva namijenjena su upućivanju članova osoblja na razdoblje od jednog mjeseca do jedne godine. Oni moraju biti uključeni u istraživačke i inovacijske aktivnosti ili povezani s njima barem šest mjeseci prije upućivanja. Nakon upućivanja oni se vraćaju matičnoj organizaciji kako bi prenijeli znanje drugima.

Financiranje projekta RISE može trajati do četiri godine.

Tko odlučuje?

ProjektiRISE odabiru se u postupku otvorenog natječaja uz transparentnu i neovisnu procjenu na temelju niza prethodno utvrđenih kriterija kako je navedeno u i njegovim.

Način prijave

Prijedlozi se šalju kao odgovor na poziv na podnošenje prijedloga. Popis svih otvorenih natječaja i povezane informacije, kao što su Vodič za podnositelje zahtjeva i svi kriteriji prihvatljivosti, dostupni su na Portalu sudionika.

Savjeti i informacije također se pružaju na nacionalnim kontaktnim točkama i u korisničkoj službi programa Obzor 2020.