Tutkimus- ja innovointihenkilöstön vaihto (RISE)

Haluaako organisaatiosi henkilöstö hankkia kokemusta uudesta työympäristöstä (korkeakouluista, yksityissektorilta) tai toisesta maasta? Vaihtojaksojen aikana työntekijät voivat laajentaa osaamistaan ja saada tietoa muista maista ja toisilta sektoreilta. Henkilöstövaihto lisää myös tiedeyhteisön ja muiden organisaatioiden välistä vuorovaikutusta Euroopassa ja muualla maailmassa.

Ketkä voivat hakea rahoitusta?

Rahoitus on tarkoitettu organisaatioille, kuten korkeakouluille, tutkimuskeskuksille ja yrityksille, jotka toteuttavat lyhytkestoista henkilöstövaihtoa. Rahoitettavissa vaihtohankkeissa on oltava mukana vähintään 3 yhteistyökumppania, jotka voivat olla korkeakouluja, tutkimuskeskuksia tai tiedeyhteisön ulkopuolisia organisaatioita. Mukaan toivotaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset).

Hankkeissa on oltava organisaatioita 3 maasta, joista vähintään 2 on. Mukaan voi tulla yhteistyökumppaneita myös muualta maailmasta. EU-maiden ja assosioituneiden maiden välisen vaihdon on oltava sektorien välistä, mutta jos osapuolena on jokin muu maa, myös sektorien sisäiset vaihdot ovat mahdollisia.

Yhteistyökumppanien on tehtävä ehdotus yhteishankkeesta, joka antaa työntekijöille mahdollisuuden verkostoitua, vaihtaa tietoa ja kehittää osaamistaan.

Vaihtoon voi osallistua tutkimushenkilöstö kansallisuudesta ja kokemusvuosista riippumatta (sekä vasta perustutkinnon suorittaneet että kokeneet tutkijat). Se soveltuu myös hallinnollisissa, teknisissä ja johtotehtävissä toimiville.

Mille aloille rahoitusta voi hakea?

Rahoitusta voi hakea kaikille aloille Euratomin perustamissopimuksen 4 artiklassa ja liitteessä I mainittuja tieteenaloja lukuun ottamatta.

Mitä rahoitus kattaa?

Rahoitus kattaa työntekijän siirtymisen toiseen organisaation vähintään kuukaudeksi ja enintään vuodeksi. Edellytyksenä on, että hän on osallistunut tai ollut yhteydessä tutkimus- ja innovaatiotoimiin vähintään 6 kuukauden ajan ennen vaihtoa. Vaihdon jälkeen hän palaa omaan organisaatioonsa jakamaan oppimaansa.

Vaihtohanke voi saada rahoitusta enintään 4 vuotta.

Miten rahoituksen saajat valitaan?

Rahoitusta saavat RISE-hankkeet valitaan avoimella kilpailulla, jonka yhteydessä riippumattomat asiantuntijat arvioivat hakemukset avoimesti ennalta määrättyjen kriteerien mukaisesti (ks. ja sen ).

Miten rahoitusta haetaan?

Ehdotukset toimitetaan ehdotuspyynnön perusteella. Ehdotuspyynnöt julkaistaan komission tutkimuspuiteohjelmien osallistujaportaalissa. Pyyntöjen yhteydessä on tarkat kelpoisuusperusteet ja hakuohjeet.

Lisätietoja ja neuvontaa antavat kansalliset yhteyspisteet ja Horisontti 2020 -neuvonta.