Innovatieve opleidingsnetwerken (ITN)

Bent u op zoek naar een gecombineerde doctoraatsopleiding op hoog niveau binnen en buiten de academische wereld?

Innovatieve opleidingsnetwerken brengen universiteiten, onderzoekscentra en bedrijven uit verschillende landen in de hele wereld bijeen om een nieuwe generatie onderzoekers op te leiden.

De financiële steun hiervoor stimuleert de wetenschappelijke kwaliteit en de innovatie in het bedrijfsleven en verbetert de carrièrevooruitzichten van onderzoekers dankzij de ontwikkeling van hunondernemerszin, creativiteit en innovatievermogen.

Soorten innovatieve opleidingsnetwerken

Er zijn drie soorten ITN-projectvoorstellen mogelijk:

Europese opleidingsnetwerken (ETN)

Gemeenschappelijke onderzoekstraining, verzorgd door ten minste drie partners binnen en buiten de academische wereld.

Het is de bedoeling dat de onderzoekers in gezamenlijke onderzoeksprojecten ervaring opdoen in verschillende sectoren en vaardigheden ontwikkelen die zij later weer aan anderen kunnen overdragen.

De partnerorganisaties moeten in minstens drie verschillende zijn gevestigd.

Daarnaast kunnen ook nog andere deelnemers uit de hele wereld zich bij het netwerk aansluiten.

Europese industriële doctoraten (EID)

Gezamenlijke doctoraatsopleiding die verzorgd wordt door minstens één partner uit de academische wereld (die het doctoraat verleent) en één partner daarbuiten, meestal uit het bedrijfsleven. Elke deelnemende onderzoeker wordt ingeschreven voor een doctoraatsprogramma onder gemeenschappelijk toezicht van beide sectoren, waarbij hij minstens de helft van zijn tijd bij de niet-academische partner doorbrengt.

Het is de bedoeling dat de promovendus zowel binnen als buiten de universiteit vaardigheden ontwikkelt om in te spelen op de behoeften van beide sectoren.

De partnerorganisaties moeten in minstens twee verschillende zijn gevestigd. Een ruimere groep van partners uit de hele wereld kan een aanvullende rol spelen bij de opleiding.

Gezamenlijke Europese doctoraten (EJD):

Minstens drie academische instanties vormen een netwerk met het oog op de ontwikkeling van een gezamenlijke, dubbele of meervoudige graad. Gezamenlijke supervisie over de activiteiten van de onderzoeker en een gezamenlijke beheerstructuur zijn verplicht.

Het doel is de internationale, intersectorale en multi- of interdisciplinaire samenwerking bij postdocs in Europa te promoten.

De partnerorganisaties moeten in verschillende zijn gevestigd. Andere organisaties uit de hele wereld, zowel uit de academische wereld als daarbuiten, worden aangemoedigd om eveneens deel te nemen.

Wie kan een aanvraag indienen?

Deze actie is in de eerste plaats bestemd voor organisaties, zoals universiteiten, onderzoekscentra en bedrijven, die een netwerk voor onderzoekstraining willen opzetten.

Individuele onderzoekers kunnen solliciteren naar specifieke banen die in het kader daarvan worden gecreëerd. De vacatures hiervoor zijn te vinden op Euraxess.

Welke projecten komen voor steun in aanmerking?

Alle vakgebieden komen voor steun in aanmerking, voor zover zij niet onder artikel 4 en bijlage I van het Euratom-verdrag vallen.

Het voorstel voor de onderzoekstraining of het doctoraatsprogramma moet inspelen op multi- of interdisciplinaire behoeften op wetenschappelijke en technologische onderzoeksgebieden, de onderzoeker kennis laten maken met verschillende sectoren, en hem een resem vaardigheden (zoals ondernemerszin en communicatievermogen) bijbrengen, die hij later weer kan doorgeven.

Voorstellen moeten uitgaan van bestaande of geplande samenwerking bij het onderzoek tussen de partners, waarbij de onderzoekers via individuele en gepersonaliseerde onderzoeksprojecten worden betrokken.

Mobiliteit over de grenzen heen is een must.

Wat houdt de steun in?

De subsidie wordt toegekend voor:

  • de aanwerving en opleiding van individuele onderzoekers voor een duur van maximaal drie jaar; de onderzoeker krijgt een arbeidsovereenkomst, geniet sociale zekerheid en ontvangt een maandelijkse tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud, alsmede een reis- en gezinstoelage
  • onderzoekskosten, waaronder de organisatie van gezamenlijke activiteiten en conferenties
  • beheer- en overheadkosten

Op het niveau van de organisatie is de maximale duur van een ITN-project beperkt tot vier jaar.

Wie beslist er?

ITN-projecten worden geselecteerd via een vergelijkend onderzoek, gevolgd door een transparante, onafhankelijke evaluatie op basis van de vooraf vastgestelde criteria van het en de daarvan.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

U kunt pas een voorstel indienen na een uitnodiging tot het indienen van voorstellen. U vindt de lopende uitnodigingen en bijkomende informatie zoals een handleiding en de gebruikte toelatingscriteria op onze deelnemersportal.

Ook de nationale contactpunten en de Helpdesk Horizon 2020 kunnen u advies en informatie geven.