Innovatív képzési hálózatok (Innovative Training Networks, ITN)

Színvonalas doktori képzésben szeretne részt venni, melynek keretében a tudását nem kizárólag egyetemi, illetve kutatói közegben, hanem részben az üzleti szférában gyarapíthatja?

Az innovatív képzési hálózatok világszintű együttműködést hívtak életre különböző országok egyetemei, kutatóközpontjai és vállalatai között abból a célból, hogy kineveljék a kutatók új generációját.

A támogatás ösztönzi a kiváló tudományos eredmények megszületését és az üzleti innovációt, és -a vállalkozói és az innovációs készségek, valamint a kreativitás fejlesztése révén - javítja a kutatók karrierlehetőségeit.

Az innovatív képzési hálózatok típusai

Az ITN-projektjavaslatoknak három típusuk van.

1. Európai képzési hálózatok(European Training Networks, ETN):

Közös kutatóképzés, mely legalább három partner együttműködésében valósul meg. A partnerek egy része a tudományos-kutatási szférán belül, egy része pedig azon kívül tevékeny.

A cél az, hogy a kutatók - közös kutatási projekteken dolgozva - több különböző ágazatban tapasztalatot szerezzenek, és fejlesszék átvihető készségeiket.

Követelményt jelent, hogy a projektben részt vevő szervezetek legalább három különböző rendelkezzenek székhellyel.

A hálózathoz további résztvevők is csatlakozhatnak a világ bármelyik szervezetéből.

2. Európai ipari doktorátusok (European Industrial Doctorates, EID):

Közös doktori képzés, melyet legalább egy, doktori fokozat odaítélésére jogosult tudományos intézmény biztosít legalább egy, a tudományos-kutatási szférán kívül tevékeny partnerrel - elsősorban cégekkel - közösen. A részt vevő kutatók mindegyike doktori program hallgatója, akinek szakmai mentorálásáról a tudományos-kutatási szférán belül és kívül tevékeny partnerek közösen gondoskodnak. A kutatók idejüknek legalább a felét a magánszférabeli partner(ek)nél töltik.

A cél az, hogy a doktoranduszok olyan készségeket fejlesszenek ki a tudományos-kutatási szférán belül és kívül, amelyek az állami szektor és a versenyszféra szükségleteinek egyaránt megfelelnek.

Követelményt jelent, hogy a részt vevő szervezetek legalább két különböző rendelkezzenek székhellyel. A képzés kiegészítése céljából partnerszervezetek szélesebb köre is részt vehet a projektben a világ bármely országából.

3. Európai közös doktorátusok(European Joint Doctorates, EJD):

Legalább három tudományos szervezet alakít hálózatot azzal a céllal, hogy közös, kettős vagy többes oklevelet nyújtó képzést biztosítsanak. Követelményt jelent, hogy az ösztöndíjas kutató mentorálását közösen lássák el, és hogy közös irányítási struktúrát működtessenek.

A cél a nemzetközi, ágazatközi és multi-, illetve interdiszciplináris együttműködés elősegítése a doktori képzés terén Európában.

A részt vevő szervezeteknek más-más kell székhellyel rendelkezniük. Ajánlott, hogy a hálózatban további - a világ bármely országában működő - szervezetek is részt vegyenek, olyanok is, amelyek a tudományos-kutatási szférán kívül tevékenyek.

Ki pályázhat?

Az innovatív képzési hálózatokkal kapcsolatos cselekvés elsősorban azoknak a szervezeteknek - egyetemeknek, kutatóközpontoknak és vállalatoknak - szóló kezdeményezés, amelyek kutatóképzési hálózat létrehozására tesznek javaslatot.

Egyének azokra a konkrét állásokra nyújthatnak be pályázatot, amelyeket ezek a hálózatok létrehoznak. Ezekről a lehetőségekről az Euraxess portálon lehet tájékozódni.

Mit lehet támogatásban részesíteni?

A kutatási területek mindegyike támogatható, az Euratom-Szerződés 4. cikkében és I. mellékletében említett területek kivételével.

A javaslatban felvázolt kutatóképzésnek, illetve doktori programnak pontosan meghatározott multi- és interdiszciplináris szükségleteket kell kielégítenie tudományos és technológiai kutatási területeken, lehetővé kell tennie, hogy a kutatók különböző ágazatokban tapasztalatot szerezzenek, és az ún. átvihető készségek (pl. a vállalkozói és a kommunikációs készségek) széles körét elsajátítsák.

A javaslatoknak ismertetniük kell a partnerek között folyó vagy megvalósítani tervezett kutatási együttműködést, melyben a kutatók egyéni, személyre szabott kutatási projektek keretében vehetnek részt.

A határokon átívelő mobilitás alapkövetelményt jelent.

Mire terjed ki a támogatás?

Az ösztöndíjak a következő tevékenységek és költségek finanszírozását szolgálják:

  • az egyes kutatók felvétele és képzése max. három éven át. A kutatók, akiket munkaszerződéssel kell alkalmazni, társadalombiztosítást, havi megélhetési juttatást, mobilitási juttatást és családi juttatást kapnak;
  • kutatási költségek, ideértve a közös tevékenységek és konferenciák szervezését;
  • igazgatási és általános költségek.

Az ITN-projektek maximális futamideje a részt vevő szervezetekben négy év.

Ki dönt a projektjavaslatokról?

Az ITN-projektek kiválasztására nyílt versenyeztetés révén kerül sor, átlátható és független kiértékelés útján, melynek során előre meghatározott kritériumokat alkalmaznak, a és a munkaprogram foglaltak szerint.

Hogyan lehet pályázni?

A pályázatokat a pályázati felhívásra válaszul lehet benyújtani. Az aktuális pályázati felhívások és a vonatkozó információk, köztük a pályázati útmutatóban közreadott tudnivalók, valamint a támogathatósági kritériumok mind megtalálhatók a résztvevői portálon.

Ezen túlmenően a nemzeti kapcsolattartó pontok és a Horizont 2020 ügyfélszolgálat munkatársai tanáccsal és információkkal tudják segíteni a hozzájuk fordulókat.