Driver du ett program för forskare som vill ha nya erfarenheter? Behöver du bidrag för att utvidga programmet eller ge det en internationell dimension? Du kan söka kompletterande bidrag för befintliga eller nya regionala, nationella och internationella program. Målet är att ge nyblivna och erfarna forskare kunskaper om andra länder och sektorer och en skjuts i karriären. Bidragen kan gå till både doktorandprogram och stipendier till erfarna forskare.

Studier och arbete i utlandet ger forskarna nya möjligheter.

Vem kan söka?

Organisationer som finansierar eller driver doktorand- eller stipendieprogram för forskare kan söka bidrag.

Förslagen ska komma från en enda deltagare, t.ex. ett ministerium, finansieringsorgan, universitet, företag eller en regional myndighet eller forskningsorganisation.

Erfarna forskare söker direkt hos finansieringsorganisationen medan doktorander kan hitta utlysningar på Euraxess webbplats.

Vilka forskningsområden kommer i fråga?

Alla forskningsområden kan få bidrag utom de som omfattas av Euratomfördragetpdf (i enlighet med artikel 4 och bilaga I).

Utlandserfarenhet är ett måste. Erfarenhet från olika forskningsområden uppmuntras också.

Vad täcker bidraget?

Enskilda forskare - både doktorander och erfarna forskare - får stöd genom samfinansieringen.

De deltagande organisationerna får ett fast belopp för varje forskare. Pengarna ska bidra till forskarens levnadskostnader och kostnaderna för att driva programmet.

De utvalda programmen får samfinansiering på upp till 10 miljoner euro i tre till fem år.

Hur går urvalet till?

Projekten väljs ut efter en öppen och oberoende bedömning utifrån fastställda kriterier enligt och dess.

Hur söker man?

Du söker genom att svara på en inbjudan att lämna förslag. Mer information hittar du i deltagarportalen. Där finns bland annat en vägledning för sökande och urvalskriterierna.

Du kan också få råd och information hos de nationella kontaktpunkterna och helpdesken för Horisont 2020.

 Czech success story

Meet our fellows

Thinking big: Czech success story

SoMoPro is a COFUND Marie Curie project, a regional grant programme backed by European funding set up to attract skilled researchers to the South Moravian Region. Read full storyEnglish (en)

Find more success storiesEnglish (en)