Ste pripravili ali pripravljate program mobilnosti za raziskovalce in potrebujete dodatna finančna sredstva, da bi ga razširili in mu dodali mednarodno razsežnost? Dejavnost COFUND ponuja novim ali obstoječim regionalnim, nacionalnim in mednarodnim projektom dodatna finančna sredstva, s katerimi lahko usposabljanju in poklicnemu razvoju raziskovalcev dodajajo mednarodni ali medsektorski vidik. Finančna sredstva se lahko uporabijo za doktorske programe in podoktorske štipendije za znanstvene delavce.

S transnacionalno mobilnostjo se odpirajo novi pogledi.

Kdo se lahko prijavi

Ta del programa je namenjen organizacijam, ki financirajo ali upravljajo doktorske programe ali programe podoktorskih štipendij za raziskovalce.

Projekt COFUND mora pripraviti ena sama organizacija, ki je lahko vladno ministrstvo, regionalna uprava, agencija za financiranje, univerza, raziskovalna ustanova ali podjetje.

Izkušeni raziskovalci se prijavijo neposredno pri organizaciji, ki projekt financira, doktorandi poiščejo prosta delovna mesta v sofinanciranih programih na spletišču Euraxess.

Raziskovalno področje

Finančna podpora je namenjena vsem področjem raziskovalnega dela, izvzeta so le področja iz člena 4 in Priloge I pogodbe EURATOMpdf.

Obvezna je čezmejna mobilnost, zaželena je tudi medsektorska mobilnost.

Namen finančne podpore

Finančna sredstva so namenjena sofinanciranju usposabljanja in poklicnega izpopolnjevanja doktorandov in znanstvenih delavcev.

Sodelujoča organizacija prejme za vsakega udeleženega raziskovalca fiksni znesek, s katerim krije preživljanje raziskovalca in stroške vodenja programa.

Sofinanciranje izbranih programov v skupni višini 10 milijonov evrov traja od tri do pet let.

Izbor

Projekte COFUND izberemo z javnim razpisom in preglednim, neodvisnim ocenjevanjem na podlagi predhodno določenih kriterijev, ki so navedeni v in.

Prijava

Prijavite se na razpis za zbiranje predlogov. Vse razpise in povezane informacije, denimo vodnik za prijavitelje in izbirne kriterije, boste našli na portalu za udeležence.

Z nasveti in dodatnimi informacijami vam lahko pomagajo tudi na nacionalnih kontaktnih točkah in službi za pomoč programa Obzorje 2020.

 Czech success story

Meet our fellows

Thinking big: Czech success story

SoMoPro is a COFUND Marie Curie project, a regional grant programme backed by European funding set up to attract skilled researchers to the South Moravian Region. Read full storyEnglish (en)

Find more success storiesEnglish (en)