Planificați sau dispuneți de un program de mobilitate pentru cercetare și căutați fonduri suplimentare pentru a-l extinde sau pentru a-i conferi o dimensiune internațională? COFUND oferă finanțare suplimentară pentru programe regionale, naționale și internaționale existente sau noi, pentru a da o dimensiune internațională și intersectorială formării în domeniul cercetării și dezvoltării carierei. Pot beneficia de sprijin programele de doctorat, precum și programele de burse pentru cercetători.

Mobilitatea internațională deschide noi orizonturi pentru cercetători.

Candidați eligibili

Această acțiune este destinată organizațiilor care finanțează sau gestionează programe de doctorat sau programe de burse pentru cercetători.

Fiecare propunere COFUND trebuie să aibă un singur participant, care poate fi un minister, o autoritate regională, o agenție de finanțare, o universitate, o organizație de cercetare, un institut de cercetare sau o întreprindere.

Cercetătorii cu experiență se adresează direct organizației finanțatoare, în timp ce doctoranzii pot găsi anunțuri referitoare la programe cofinanțate pe Euraxess.

Activități care pot fi finanțate

Pot obține finanțare toate domeniile cercetării cu excepția celor acoperite de Tratatul EURATOMpdf (articolul 4 și anexa I).

Mobilitatea transfrontalieră este o cerință obligatorie. De asemenea, se încurajează mobilitatea intersectorială.

Cheltuieli finanțate

Cofinanțarea susține formarea și dezvoltarea profesională a doctoranzilor și a cercetătorilor cu experiență.

Organizațiile participante primesc o sumă fixă pentru fiecare cercetător sprijinit, care contribuie la indemnizația lunară pe care o primește cercetătorul și la costurile de gestionare a programului.

Programele selectate vor primi o cofinanțare pe o perioadă de trei până la cinci ani, pentru o sumă maximă totală de 10 milioane de euro.

Factorii de decizie

Proiectele COFUND sunt selectate printr-un concurs general și printr-o evaluare transparentă și independentă bazată pe o serie de criterii prestabilite, indicate în și în ale acestuia.

Depunerea cererilor de finanțare

Propunerile se depun în urma lansării unei cereri de propuneri. Toate cererile și informațiile conexe, cum ar fi Ghidul pentru solicitanți și criteriile de eligibilitate, sunt publicate pe portalul participanților.

Pentru consiliere și informații se poate apela și la punctele naționale de contact, precum și la serviciul de asistență al programului Orizont 2020.

 Czech success story

Meet our fellows

Thinking big: Czech success story

SoMoPro is a COFUND Marie Curie project, a regional grant programme backed by European funding set up to attract skilled researchers to the South Moravian Region. Read full storyEnglish (en)

Find more success storiesEnglish (en)