Heeft of plant uw organisatie een programma voor onderzoeksmobiliteit en bent u op zoek naar extra middelen om het uit te breiden of een internationale dimensie te geven? COFUND biedt aanvullende financiering voor nieuwe of bestaande regionale, nationale en internationale programma’s om onderzoeksopleiding en loopbaanontwikkeling een internationale en intersectorale dimensie te geven. Zowel doctoraten als beurzen voor ervaren onderzoekers komen in aanmerking.

Werken in het buitenland verruimt de horizon voor onderzoekers.

Wie kan een aanvraag indienen?

Dit initiatief is bestemd voor organisaties die programma's voor doctoraatsbeurzen of onderzoeksbeurzen financieren of beheren.

Ieder voorstel moet uitgaan van één organisatie (ministerie, regionale overheid, financieringsbureau, universiteit, onderzoeksorganisatie, onderzoekscentrum, bedrijf).

Ervaren onderzoekers kloppen rechtstreeks bij de financierende organisatie aan, promovendi kunnen vacatures van gecofinancierde programma's vinden op Euraxess.

Welke onderzoeksgebieden komen in aanmerking?

Alle onderzoeksgebieden, voor zover zij niet onder het Euratom-Verdragpdf vallen (artikel 4 en bijlage I).

Mobiliteit over de grenzen heen is een must. Intersectorale mobiliteit wordt ook aangemoedigd.

Wat houdt de beurs precies in?

Zowel voor doctoraatsstudenten als voor ervaren onderzoekers worden onderzoekdsopleiding en loopbaanontwikkeling ondersteund.

De deelnemende organisaties onvangen een vast bedrag voor elke ondersteunde onderzoeker als bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de onderzoeker en in de beheerskosten van het programma.

De geselecteerde programma's ontvangen cofinanciering gedurende drie tot vijf jaar voor een totaalbedrag van maximal 10 miljoen euro.

Wie beslist er?

COFUND-projecten worden geselecteerd via een vergelijkend onderzoek en een transparante, onafhankelijke evaluatie op basis van een reeks criteria, zoals bepaald in het en de daarvan.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

U kunt pas een voorstel indienen na een uitnodiging tot het indienen van voorstellen. Die uitnodigingen en bijkomende informatie, zoals een handleiding en de gebruikte criteria vindt u op onze portal.

Ook de nationale contactpunten en de Helpdesk Horizon 2020 kunnen u advies en informatie verstrekken.

 Czech success story

Meet our fellows

Thinking big: Czech success story

SoMoPro is a COFUND Marie Curie project, a regional grant programme backed by European funding set up to attract skilled researchers to the South Moravian Region. Read full storyEnglish (en)

Find more success storiesEnglish (en)