Jums ir zinātniski pētnieciskās mobilitātes programma vai tādu plānojat un meklējat papildu finansējumu, lai to paplašinātu vai lai piešķirtu tai starptautisku dimensiju? COFUND sniedz papildu finansējumu jaunām vai esošām reģionu, valstu un starptautiskām programmām ar mērķi nodrošināt starptautisku un starpnozaru dimensiju apmācībai un profesionālajai attīstībai zinātnisko pētījumu jomā. Var tikt atbalstītas doktorantūras un stipendiju programmas pieredzējušiem zinātniekiem.

Starpvalstu mobilitāte zinātniekiem paver jaunas perspektīvas.

Kas var kandidēt?

Šī darbība ir domāta organizācijām, kuras finansē vai pārzina doktorantu vai stipendiju programmas zinātniekiem.

Katrā līdzfinansējuma priekšlikumā ir jābūt tikai vienam dalībniekam, kurš var būt ministrija, reģionu iestāde, finansējoša aģentūra, augstskola, zinātniski pētnieciska organizācija, akadēmija vai uzņēmums.

Pieredzējuši zinātnieki pieteikumus iesniedz tieši organizācijai, kura piedāvā finansējumu, savukārt doktorantūras kandidāti brīvās vietas līdzfinansēšanas programmās var atrast vietnē Euraxess.

Kas var tikt finansēts?

Var tikt finansētas visas pētniecības jomas, izņemot tās, ko aptver EURATOM līgumspdf, kā norādīts 4. pantā un I pielikumā.

Pārrobežu mobilitāte ir obligāts nosacījums. Tiek veicināta arī starpnozaru mobilitāte.

Ko aptver finansējums?

Atsevišķas personas — doktorantūras kandidātus un pieredzējušus zinātnisko pētījumu stipendiātus. Viņu apmācība un karjeras attīstība tiek atbalstīta ar līdzfinansējumu.

Iesaistītās organizācijas saņems fiksētu summu par katru atbalstīto zinātnieku, lai segtu daļu izmaksu, kas saistītas ar zinātnieka iztiku un programmas pārvaldību.

Atlasītās programmas saņems līdzfinansējumu uz laiku no trijiem līdz pieciem gadiem kopējā vērtībā līdz 10 miljoniem eiro.

Kas lemj?

Līdzfinansējuma projektus atlasa atklātā konkursā; tos novērtē caurskatāmi un neatkarīgi, izmantojot iepriekš noteiktus kritērijus, kas aprakstīti un tās.

Kā pieteikties?

Priekšlikumus iesniedz saskaņā ar uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus. Atklātie konkursi un saistītā informācija, tāda kā Kandidātu rokasgrāmata un visi atbilstības kritēriji, pieejama dalībnieku portālā.

Padomu un informāciju varat arī saņemt nacionālajos kontaktpunktos un programmas “Apvārsnis 2020” palīdzības birojos.

 Czech success story

Meet our fellows

Thinking big: Czech success story

SoMoPro is a COFUND Marie Curie project, a regional grant programme backed by European funding set up to attract skilled researchers to the South Moravian Region. Read full storyEnglish (en)

Find more success storiesEnglish (en)