Ar turite parengę arba planuojate rengti mokslinių tyrimų srities judumo programą ir ieškote papildomų lėšų jai plėsti arba jai suteikti tarptautinį aspektą? Iniciatyva COFUND sudaro galimybę gauti papildomų lėšų naujoms arba esamoms regioninėms, nacionalinėms ir tarptautinėms programoms siekiant mokslinių tyrimų srities mokymui ir profesiniam vystymuisi suteikti tarptautinį ir tarpsektorinį aspektą. Gali būti remiamos doktorantūros programos ir stipendijų programos patyrusiems mokslininkams.

Tarptautinis judumas mokslininkams atveria naujus horizontus.

Kas gali teikti paraiškas?

Šis veiksmas skirtas organizacijoms, kurios finansuoja arba valdo doktorantūros programas arba mokslininkų stipendijų programas.

Kiekvieną pasiūlymą kreipiantis dėl COFUND finansavimo turėtų teikti vienas dalyvis. Tai gali būti vyriausybės ministerija, regioninės valdžios institucija, finansavimo įstaiga, universitetas, mokslinių tyrimų organizacija, mokslinių tyrimų akademija arba įmonė.

Patyrę mokslininkai teikia paraiškas teisiai finansavimo organizacijai, o doktorantai gali sužinoti apie bendrai finansuojamas programas iniciatyvos „Euraxess“ svetainėje.

Kas gali būti finansuojama?

Visos mokslinių tyrimų sritys, išskyrus sritis, kurioms taikoma Euratomo sutartispdf, kaip nurodyta 4 straipsnyje ir I priede.

Judumas tarp šalių yra būtinas. Skatinamas ir tarpsektorinis judumas.

Kas finansuojama?

Daliniu finansavimu remiamas individualių asmenų - tiek doktorantų, tiek stipendijas gavusių patyrusių mokslininkų, - mokslinių tyrimų srities mokymas ir profesinis vystymasis.

Dalyvaujančios organizacijos gaus fiksuotą sumą kiekvienam remiamam mokslininkui, kaip mokslininko išmokos gyvenimo išlaidoms padengti ir programos valdymo išlaidų finansavimo dalį.

Pasirinktoms programoms dalinis finansavimas (iš viso iki 10 mln. eurų) bus skiriamas nuo trejų iki penkerių metų.

Kas priima sprendimus?

Veiksmo COFUND projektai atrenkami rengiant atvirą konkursą ir atlikus jų skaidrų, nepriklausomą įvertinimą pagal ir jos nustatytus kriterijus.

Kaip teikti paraišką?

Pasiūlymus reikia teikti, kai paskelbiamas kvietimas teikti paraiškas. Apie visus atvirus konkursus sužinosite ir susijusią informaciją, pavyzdžiui, Paraiškų teikėjų vadovą ir visus tinkamumo kriterijus, rasite Dalyvių portale.

Patarimų ir kitos informacijos taip pat gausite nacionaliniuose informacijos centruose ir programos „Horizontas 2020“ pagalbos tarnyboje.

 Czech success story

Meet our fellows

Thinking big: Czech success story

SoMoPro is a COFUND Marie Curie project, a regional grant programme backed by European funding set up to attract skilled researchers to the South Moravian Region. Read full storyEnglish (en)

Find more success storiesEnglish (en)